پی‌نوشـــــــــت‌ها

22:14 - 1394/03/22

1) الغیبة، الطوسی، ص 177.
2) صحیفه نور، ج 18، ص 198 (12 دی 62).
3) همان، ص 232 (22 بهمن 62).
4) نماز جمعه تهران، 8 فروردین 71.
5) در مصاحبه با مجله سروش، 15 بهمن 62.
6) صحیفه نور، ج 14، ص 235 (4 خرداد 60).
7) همان، ج 12، ص 3 (21 اسفند 58).
8) همان، ج 17، ص 272 (14 خرداد 62).
9) همان، ج 15، ص 167 (13 تیر 60).
10) همان، ج 18، ص 152 (4 آبان 62).
11) همان، ص 152 (4 آبان 64).
12) فروع الكافی، ج 8، ص 22؛ نهج البلاغه، حكمت 173.
13) صحیفه نور، ج 18، ص 203 (13 دی 62).
14) همان، ص 198 (12 دی 62).
15) همان، ج 9، ص 271 (17 آبان 58).
16) همان، ج 12، ص 3 (21 اسفند 58).
17) روزنامه اطلاعات، 15 بهمن 74.
18) صحیفه نور، ج 12، ص 6 (22 اسفند 58).
19) نماز جمعه تهران، 8 فروردین 71.
20) صحیفه نور، ج 15، ص 168 (7 مهر 60).
21) همان، ج 15، ص 58 (10 تیر 60).
22) همان، ج 15، ص 59 (10 تیر 60).
23) همان، ج 17، ص. 79 (27 آبان 61).
24) المحاسن، ج 1، ص 361.
25) صحیفه نور، ج 9، ص 128 (23 شهریور 58).
26) همان، ج 18، ص 136 (13 مهر 62).
27) همان، ص 232 (22 بهمن 62).
28) الغدیر، ج 8، ص 291.
29) صحیفه نور، ج 12، ص 6 (22 اسفند 58).
30) همان، ج 18، ص 231 (24 بهمن 62).
31) همان، ج 12، ص 204 (13 دی 62).
32) همان، ج 18، ص 231 (22 بهمن 62).
33) مرحوم عبدالعلی لطفی كه با مدرس روابط سیاسی و دوستانه‌ای داشت، در جزوه‌ای تحت عنوان «بیرنگ‌»، به شخصیت مدرس، چنین اشاره كرده است:
«مدرس مردی بود شجاع، مبارز، پرهیزگار، قاطع، مصمم، دلسوز، بشردوست، دارای قدرت قوی در پیش بینیها و خواندن حوادث آینده و درك نتیجه آنها و در معالجه بسیاری از دردهای سیاسی، اهل مشورت، ساكت در استماع اظهارنظرها، دارای صاعقه برق آسای فكری در پاسخ آنها و در عین حال بذله گو، اما نه به طریق استهزاء و تحقیر و تخفیف و تكذیب، بلكه با بكار بردن منطق خاص خود، در سایه آن برای مجاب كردن حریف و انداختن او در بن بستهای استدلال‌» (داستانهای مدرس، ص 125).
34) صحیفه نور، ج 18، ص 198 (12 دی 62).
35) همان، ج 18، ص 232 (22 بهمن 62).

برچسب‌ها: 
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.