تشویق مردم

22:07 - 1394/03/22

ج- تشویق مردم به شركت در انتخابات
بهتر است، كمی در این باره كه چرا حضرت امام قدس سره شركت و حضور در انتخابات را كنار نماز قرار داده، دقت كنیم. آیا فرد مسلمانی كه به سن تكلیف رسیده، می‌تواند نماز را ترك كند؟ یك روحانی تا چه اندازه باید مبلغ نماز و احكام فرعیه اسلام باشد؟ راستی چرا نماز؟ چرا با اعمال عبادی دیگر سنجیده نشده است؟ آیا جز این است كه نماز ستون دین بوده و تمام اعمال دیگر در سایه آن به پا می‌شود؟ بنا بر این، شركت در انتخابات و حفظ نظام اسلامی به اندازه نماز اهمیت دارد، چرا كه تمامی اعمال و حتی عبادتی چون نماز نیز به دلیل حكومتها تضعیف و یا تقویت می‌شود. حال به خوبی می‌توان اهمیت این كلام امام قدس سره را درك كرد: «باید همه شما با تمام جدیت در این [انتخابات]، همه اشخاصی كه در هر جا هستند، اهل علمی كه در هر جا هستند با كمال جدیت مردم را دعوت بكنند به دخالت، دخالت كنند در مسئله، حاضر بشوند.‌» (21)
آیا طلاب نباید برای آگاهی مردم در مسائل عبادی، از درس و بحث دست كشیده، به شهرها و روستاها هجرت كنند و در ماههای تبلیغی و مواقع ممكن به ارشاد مردم بپردازند؟ در مورد مسائل سیاسی همچون انتخابات چطور؟ امام قدس سره در این باره می‌فرماید: «ما مكلفیم در امور سیاسی دخالت كنیم، مكلفیم شرعا، همان طور كه پیغمبر می‌كرد، همان طور كه حضرت امیر می‌كرد. در این ایام كه اعلان می‌كنند مسئله انتخابات رئیس جمهور [است]، آن اشخاص كه در حوزه‌ها هستند باید دست از كارها بردارند و راه بیفتند تو شهرها و دهات و روستاها و آن جاهای دورافتاده و كمك كنند و اگر نكنند، فردا مسئولند پیش خدا.
مردم را دعوت كنند به دخالت در امور، به انتخاب یك رئیس جمهور صحیح، كمك كنند برای رساندن صندوقها به روستاهای دور افتاده، اگر شما نكنید، آنهایی كه بر ضد شما هستند، می‌كنند این كار را، تبلیغ می‌كنند آنجاها. شماها مبلغ اسلام هستید، امروز تبلیغ اسلام برای حفظ خود اسلام [است].‌» (22)

برچسب‌ها: 
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.