مبارزات سیاسی امام باقر علیه‌السلام

22:10 - 1394/03/18

در دوران امام باقر علیه السلام، حاكمان اموی به دلیل تعارضات داخلی از نهضت عظیم علمی آن حضرت غافل بودند، ولی این به معنای در امان بودن آن امام نیست؛ بلكه حجم وسیعی از روایات گویای اوضاع خشونت آمیز آن دوره، و ظلم و تجاوز حاكمان وقت نسبت به دین، مسلمانان و امام آنان است، به گونه‌ای كه امام علیه السلام بارها تقیه می‌كرد و سرانجام نیز بر سر تعارضات مبنایی با نظام خلافت ظالمانه، توسط هشام به شهادت رسید.
درباره اوضاع سیاسی عصر آن حضرت كافی است، نگاهی به سیمای حاكمان وقت بیاندازیم.
1. مروان بن حكم: مسعودی می‌نویسد: مؤمنان در عصر او، در خفا به سر می‌بردند و زندگی بر مردم مشقت بار شده بود. شیعیان در معرض خطر جدی بودند و خون و مالشان حرمت نداشت و به علی بن ابی طالب علیهما السلام آشكارا در محافل عمومی دشنام داده می‌شد. (1)
او به شیوه معاویه، پسرش عبدالملك را ولیعهد كرد و بر اثر بیماری طاعون در سال 65 ه. ق در دمشق درگذشت. (2)
2. عبدالملك مروان: در سال 73 ه. ق بعد از پیروزی بر ابن زبیر، سلطنت كامل یافت. قبل از خلافت، خود را قرآن دوست معرفی می‌كرد، ولی بعد از خلافت، از مستبدترین خلفا شد. (3) وی شراب می‌نوشید (4) و هنگام آغاز حكومت، خطاب به قرآن كریم گفت: این آخرین دیدار من با تو است. (5)
وی افرادی مثل حجاج بن یوسف ثقفی را بر مردم وشیعیان مسلط كرد. وی می‌گفت: به خدا سوگند از این پس هر كس مرا به تقوا دعوت كند، گردنش را قطع خواهم كرد. (6) وی در سال 86 ه. ق مرد.
3. ولید بن عبدالملك: وی باعیش و نوش بزرگ شد و فردی ستمگر وجبار بود. (7) هرچند در روزگار او مرزهای جغرافیایی اسلام گسترش یافت و اندلس، خوارزم، سمرقند، كابل، طوس و... فتح شد؛ (8) ولی عناصر خونخواری مثل حجاج در حكومت او صاحب قدرت بودند و در فاصله 20 ساله‌ای كه او بر سر قدرت بود، كسانی كه با شكنجه در حكومت او كشته شدند، صد وبیست هزار نفر برآورد شده است. (9)
در همین دوره افرادی مثل سعید بن جبیر به جرم طرفداری از اهل بیت علیهم السلام شهید شد (10) . و امام سجاد علیه السلام به واسطه سمی كه ولید دستور داده بود، به شهادت رسید (11) وبا شهادت حضرت سجاد علیه السلام، امامت به حضرت باقر علیه السلام منتقل شد. ولید در سن 43 سالگی، در سال 96 ه. ق در دمشق مرد. (12)

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.