كتاب برای مبلغان (5)

16:16 - 1393/12/18

امام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهور
تالیف: آیت الله سید محمد كاظم قزوینی رحمه الله
ترجمه و تحقیق: علی كرمی - سید محمد حسینی
ناشر: دفتر نشر الهادی
چاپ: دوم/پاییز 78
شمارگان: 3000 نسخه
قیمت: 2500 تومان
این كتاب كه موضوع امام مهدی علیه السلام را از تولد تا ظهور به عنوان یكی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل دینی مورد بررسی و تبیین قرار داده است، در 24 بخش تنظیم شده كه به بعضی از فصول آن اشاره می‌شود.
در بخش اول كه با عنوان «امام مهدی كیست؟» نامگذاری شده، به معرفی اجمالی حضرت مهدی علیه السلام پرداخته است. «نام و نسب بلند آوازه امام علیه السلام.» موضوعی است كه بخش دوم كتاب را به خودش اختصاص داده است.
در بخش سوم، «قرآن و نوید امام مهدی علیه السلام.» ، در بخش چهارم «نویدهای پیامبر صلی الله علیه و آله.» و در بخش پنجم «امامان نور علیهم السلام و نوید از امام مهدی علیه السلام.» به رشته تحریر در آمده است.
«آیا حضرت مهدی دیده به جهان گشوده است؟» موضوعی است كه بخش ششم كتاب را به خود اختصاص داده است. در بخش هفتم كه به عنوان «چگونه آن خورشید جهان افروز از برابر دیدگان نهان گردید؟» نامیده شده است، مطالبی مثل واژه غیبت، معجزه استتار، اشكال‌ها و پاسخ‌ها و.... توضیح داده شده است.
غیبت كوتاه مدت یا غیبت صغری، نمایندگی خاص، چه كسانی در غیبت كوتاه به دیدار او مفتخر شده اند؟، غیبت كبری یا بلند مدت، چه كسانی آن حضرت را در غیبت كبری دیده اند؟، چگونه تاكنون زیسته است؟، هنگام ظهور كی خواهد بود؟، اوصاف و نشانه‌های او، نشانه‌های ظهور، مدعیان دروغین، ظهور او چگونه و از كجا خواهد بود؟ چگونه قدرت‌ها در برابر او سر فرود می‌آورند؟ او چگونه حكومت خواهد كرد؟ زندگی در عصر ظهور امام مهدی علیه السلام، دوران حكومت درخشان او، زندگی آن حضرت چگونه به پایان خواهد رسید و نهایتا آنگاه چه خواهد شد؟ موضوعاتی است كه در بخش‌های دیگر این كتاب به طور مفصل مورد تبیین قرار گرفته است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.