تبلیغ در سیره و گفتار عارفان (11)

17:13 - 1393/12/17

امر به معروف و نهی از منكر در سیره عارفان
یكی از بایسته‌های تبلیغ و از وظایف مهم مبلغان و مروجان دین الهی، «امر به معروف‌» و «نهی از منكر» است.
این دو اصل اساسی، جایگاهی بس ارجمند در فرهنگ انسان ساز اسلام داشته و حیات و بالندگی جامعه دینی و خیر و سعادت دنیا و آخرت مردم بدان وابسته است.
امام عارفان حضرت باقر علیه السلام می‌فرماید:
«ان الامر بالمعروف و النهی عن المنكر، سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء. فریضة عظیمة بها تقام الفرائض و تامن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و ینتصف من الاعداء و یستقیم الامر فانكروا بقلوبكم و الفظوا بالسنتكم و صكوا بها جباههم و لاتخافوا فی الله لومة لائم.
فان اتعظوا و الی الحق رجعوا فلا سبیل علیهم انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئك لهم عذاب الیم. هنا لك فجاهدوهم بابدانكم و ابغضوهم بقلوبكم غیر طالبین سلطانا و لا باغین مالا و لامریدین ظفرا حتی یفیئوا الی امرالله و یمضوا علی طاعته (1) ؛
همانا امر به معروف و نهی از منكر، راه پیامبران و طریقه نیكان است. فریضه‌ای است بزرگ كه فرائض [دیگر] به وسیله آن برپا می‌شود و راه‌ها ایمن می‌گردد و كسب‌ها حلال و آنچه به ستم گرفته شده، رد می‌شود و زمین آباد می‌گردد. و از دشمنان انتقام كشیده می‌شود و كار سامان می‌یابد. پس با دل هایتان [از كارهای منكر و ناشایسته] انكار [و نفرت] كنید و با زبان هایتان دور افكنید و پیشانی‌های مرتكبان را با این كار سخت بكوبید و در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش كننده‌ای نترسید.
پس اگر پند پذیرفتند و به سوی حق برگشتند، ایرادی بر آنان نیست، جز این نیست كه ایراد بر كسانی است كه به مردم ستم می‌نمایند و در زمین به ناحق تجاوز می‌كنند. برای آنان عذابی دردناك است. و در این مورد، با بدن هایتان با آنان مبارزه كنید و با دل هایتان دشمنشان دارید، بی آن كه سلطنتی را خواستار شده و یا به مالی تجاوز كنید و یا اراده پیروزی را داشته باشید، تا آن كه به سوی امر خدا برگردند و به راه طاعت او بروند.‌»

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.