ره توشه‌های زندگی

22:17 - 1393/12/15

در این بخش، چند فراز از گفتارهای دلنشین حضرت عسكری علیه السلام را ره توشه زندگی خویش قرار می‌دهیم.
1- موعظه پنهانی: «من وعظ اخاه سرا فقد زانه و من وعظه علانیة فقد شانه (21) ؛ هركس برادر مؤمن خویش را در پنهانی موعظه كند، [شخصیت] او را آراسته است و اگر وی را آشكارا [و در حضور دیگری] اندرز دهد، از شخصیت او كاسته [و او را تحقیر نموده است.] »
2- اعتدال در بخشش: «ان للجود مقدارا فاذا زاد علیه فهو سرف (22) ؛ بذل و بخشش اندازه‌ای دارد، اگر از آن اندازه بگذرد اسراف محسوب می‌شود..»
3- زمان فراگیری دانش: «اذا نشطت القلوب فاودعوها و اذا نفرت فودعوها (23) ؛ هنگامی كه دل‌ها نشاط یافتند، به آن‌ها امانت دهید و هنگامی كه تنفر [و ملامت] دارند، آن‌ها را واگذارید..»
4- ارزش تفكر: «لیست العبادة كثرة الصیام و الصلوة و انما العبادة كثرة التفكر فی امر الله (24) ؛ عبادت [حقیقی] به بسیاری نماز و روزه نیست، همانا عبادت [حقیقی] ، تفكر بسیار در امر خداوند است..»
5- عزت واقعی: «ما ترك الحق عزیز الا ذل و لا اخذ به ذلیل الا عز (25) ؛ هیچ عزیزی حق را ترك نكرد مگر اینكه ذلیل شد و هیچ ذلیل و خواری به سوی حق نرفت مگر اینكه عزیز گردید..»
6- خواسته‌های ذلت آور: «ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبة تذله (26) ؛ چه زشت است برای مؤمن كه بدنبال خواهشی برود كه او را ذلیل [و خوار] می‌كند..»
7- صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله: «اكثروا ذكر الله و ذكرالموت و تلاوة القران والصلاة علی النبی، فان الصلاة علی رسول الله عشر حسنات (27) ؛ بسیار به یاد خدا و به یاد مرگ باشید، قرآن را زیاد تلاوت كنید و صلوات بر پیامبر را بیشتر انجام دهید؛ زیرا صلوات بر پیامبر ده حسنه دارد..»
8- برترین مردم:  «اورع الناس من وقف عند الشبهة، اعبد الناس من اقام علی الفرائض، ازهد الناس من ترك الحرام، اشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب (28) ؛ پارساترین مردم كسی است كه در شبهات توقف كند، عابدترین مردم كسی است كه واجبات را به جا آورد، زاهدترین مردم كسی است كه از حرام خودداری می‌كند و كوشاترین مردم كسی است كه گناهان را ترك می‌كند..»

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.