ابراهیم بن ابی حفص

22:13 - 1393/12/15

3- ابراهیم بن ابی حفص: نجاشی در مورد وی می‌نویسد: او كه یكی از یاران سالخورده امام عسكری علیه السلام بود، شخصی مورد اطمینان و معروف نزد امام و شیعیان بود و كتاب «الرد علی الغالیه.» را تالیف نمود.
4- حسن بن سكیب مروزی: دانشمندی متكلم و پدید آورنده كتاب‌های متعدد و ساكن سمرقند بود. او در ردیف یاران امام عسكری علیه السلام قرار دارد.
5- حفص بن عمروالعمری: مورد توجه ویژه امام یازدهم بوده و حضرت عسكری علیه السلام در مورد وی توقیعی صادر فرموده است.
6- سید عبدالعظیم حسنی (10) : نسب این دانشمند بزرگوار به امام مجتبی علیه السلام می‌رسد. او دانشمندی فقیه، پارسا و مبارز بود. وی در منطقه ری در میان شیعیان از آوازه و شهرت نیكی برخوردار بود، ولی بنا به ضرورت زمان سعی می‌كرد تلاش‌های خود را مخفیانه انجام دهد. امروزه مزار او در شهر ری مطاف هزاران شیعه مشتاق اهل بیت علیهم السلام است.
7- سعد بن عبدالله قمی: از بزرگان شیعیان قم و صاحب تالیفات فراوان و محدث و فقیه بود.
8- فضل بن شاذان: یكی دیگر از شاگردان پرتلاش مكتب ائمه هدی علیهم السلام به ویژه امام عسكری علیه السلام بود. پیشوای یازدهم تالیفات وی را تایید نموده و در مورد برخی از احادیث او نوشته است: «صحیح است و شایسته است بدان عمل شود..» امام عسكری علیه السلام در مورد فضل بن شاذان فرمود: «اغبط اهل خراسان لمكان الفضل بن شاذان؛ من بر مردم خراسان غبطه می‌خورم كه فضل بن شاذان در میان آن هاست..» (11)
9- ابوعمرو عثمان بن سعید عمری: این شاگرد مكتب اهل بیت علیهم السلام آن چنان مورد عنایت حضرت عسكری علیه السلام بود كه امام علاقه خویش را به وی این گونه ابراز نمود: «این ابو عمرو مردی است مورد اطمینان و امین در زندگی و مرگ. او مورد اعتماد من است. آنچه به شما گفت، از جانب من می‌گوید و آنچه به شما رساند، از جانب من رسانده است..» عثمان بن سعید اولین نائب خاص حضرت مهدی علیه السلام بود و فرزندش محمد بن عثمان دومین نائب آن حضرت در دوران غیبت صغری می‌باشد. (12)
10- محمد عمری، فرزند عثمان بن سعید: او نیز همچون پدرش محرم اسرار پیشوای یازدهم بود. هنگام رحلت پدرش، از جانب حضرت مهدی علیه السلام توقیعی به عنوان تسلیت به وی صادر شد. در بخشی از آن آمده بود: «خداوند تو را پاداش فراوان دهد و صبر نیكو در مصیبت او به تو عطا فرماید. تو مصیبت زده شدی و ما نیز مصیبت زده شدیم. پس از فراق او، تو و ما تنها ماندیم. پس خداوند فرزندی چون تو به او عطا فرموده كه پس از وی جانشین او باشی و به كاری كه او می‌كرد بپردازی.» (13)

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.