مذاكره با آمريكا

22:03 - 1393/12/15

مذاكره با آمريكا بحث جنجالي دوران تاريخ انقلاب بوده و هر زمان به گونه‌اي مورد توجه قرار گرفته است.
در ابتداي انقلاب كه مردم تازه از زير بار ننگ وابستگي نجات يافته و زنجير اسارت شكسته بودند، هم معناي رژيم وابسته را بهتر مي‌فهميدند و هم ذلت وابستگي به بيگانه را با همه وجود خويش احساس مي‌كردند. آنان قدر و منزلت آزادي به دست آمده را به خوبي مي‌دانستند، از اين رو با تمام وجود از نزديك شدن به قدرت داران تزوير پيشه جهان هراس داشتند. آنان لحظه‌اي از استقلال و آزادي خويش را به عمري تحت قيموميت بيگانه بودن نمي‌فروختند.
هرچه از ابتداي انقلاب فاصله گرفتيم، دشمنان براي تسليم سازي ملت رهائي يافته ايران، با تمام امكانات و ابزارهاي ارتباطي، محورهايي را به عنوان استراتژي‌هاي تبليغاتي خويش دنبال كردند كه در ذيل فهرست وار بيان مي‌شود:
1- كمرنگ كردن زشتي و ننگ وابستگي به بيگانه؛
2- موجه و مفيد جلوه دادن كرنش در مقابل بيگانگان با استفاده از واژه‌ها و الفاظ زيبا؛
3- معرفي كردن استقلال به عنوان منشا همه كمبودها و مشكلات؛
4- ناچيز قلمداد كردن پيشرفت هاو موفقيت‌هاي مردم؛
5- ضعيف و ناتوان جلوه دادن مردم ايران نسبت به كشورهاي عقب افتاده؛
6- تلقين به مردم و ايجاد پندار باطل عدم امكان پيشرفت و توان بقاء بدون وابستگي به آن سوي مرزها؛
7- به باد تمسخر گرفتن همه نمودهاي فرهنگي ملت و ترويج بي هويتي در بين مردم، خصوصا جوانان؛
8- گسترش فساد، فحشاء و اعتياد در بين جوانان تا آنجا كه به جاي فكر كردن نسبت به اهداف انساني، به حيوانيت خويش بپردازند و در نهايت هر گونه ذلتي را بپذيرند.
9- شخصيت سازي، و روشنفكر سازي از كساني كه ذلت و ذبوني را براي مردم ارزش جلوه مي‌دهند و در مقابل، متحجر نشان دادن متفكران و انديشمنداني كه مدافع هويت ملي و استقلال مردمند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.