احکام شرعی

روزه، سرم
تزریق سرم برای روزه دار

- به نظر آیت الله خامنه‌ای: بنابر احتیاط واجب از انواع سرم باید خودداری شود.

روزه، غسل
حکم تأخیر غسل جنابت تا تنگ شدن وقت نماز

-مشهور مراجع: اگر کسی در شب ماه رمضان، جنب شود و تا نزدیک اذان صبح، غسل را به تأخیر اندازد و سپس تیمم کند روزه او صحیح است،هر چند تأخیر غسل، گناه است.

استمناء، گناه، روزه
حکم استمنا عمدی در حال روزه

-  کسی که روزه خود را در ماه رمضان، به عمد با استمنا باطل کرده علاوه بر قضا باید کفاره بدهد.

کفاره، رمضان، میت
پرداخت کفاره قبل از ماه رمضان سال آینده و تکلیف ورثه میت

- اگر شخصی می‌داند که تا سال آینده عذرش باقی است و نمی‌تواند روزه بگیرد؛ نمی تواند کفاره روزه را قبل از رسیدن ماه رمضان آینده پرداخت نماید.

بلوغ، روزه، افطار
تکلیف روزه های ترک شده در ایام بلوغ

- اگر کسی در ایام بلوغ، روزه ماه رمضان را از روى عمد و بدون عذر شرعى افطار کرده، بايد علاوه بر قضا، کفّاره هم بدهد.

افطار، روزه، سحری
بیدار نشدن برای سحری و افطار روزه در طول روز

- اگر شخصی که در ماه رمضان روزه دار است، در یکی از روزها برای خوردن سحری بیدار نشود و لذا نتواند روزه را تا غروب ادامه دهد اگر روزه را تا حدى ادامه دهد که روزه بر اثر تشنگى و گرسنگى براى او حرجى شود و در نتيجه آن را افطار نمايد، فقط قضا بر او واجب است و کفّاره‏ اى ندارد.

روزه، ضعف، تکلیف
نگرفتن روزه در اوایل سن تکلیف بر اثر ضعف

- کسی که در اوائل سن تکلیف بر اثر ضعف و عدم توانایی، نتوانسته روزه بگیرد، اگر گرفتن روزه براى او حرجى نبوده و عمداً افطار کرده، علاوه بر قضا، کفّاره نيز بر او واجب است.

افطار، عمدی، جهل
افطار عمدی روزه بر اثر جهل به مسأله

- شخص اگر به سبب بى‌اطلاعى از حکم شرعى، کارى را انجام دهد که روزه را باطل مى‌کند روزه‌اش باطل است و بايد آن را قضا کند ولى کفّاره بر او واجب نيست.

روزه، قضا، جهل
عدم قضای روزه ها بخاطر جهل به وجوب آن تا ماه رمضان سال آینده

- اگر شخصی بر اثر جهل به وجوب قضای روزه تا قبل از ماه رمضان سال آینده قضای روزه‏ هایش را به تأخیر اندازد، فديه تأخير بر اثر جهل به وجوب آن ساقط نمى ‏شود.

کفاره، غیرعمد، توانایی
ناتوانی در پرداخت کفاره غیرعمدی و فدیه

- پرداخت کفاره غیرعمدی و فدیه حکم خصال کفاره را ندارد و هر زمان توانایی پیدا کرد، باید بپردازد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.