احکام شرعی

خمس، افزایش، تورم
افزایش قیمت ناشی از تورم اجناسی که خمس آن پرداخت شده 23:13 - 1398/05/19 بازدید: 24

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ مقداری از افزایش قیمت اجناس مخمس که ناشی از تورم باشد یعنی ارزش پول کم شده به طوری که همه اجناس با پول بیشتر معامله می شوند، خمس ندارد.

کیفیت خواندن نماز در تنگی وقت 19:31 - 1398/05/18 بازدید: 27

- کیفیت خواندن نماز در تنگی وقت به این صورت است: نماز بدون سوره، یک مرتبه تسبیحات اربعه در رکعتهای سوم و چهارم و حذف مستحبات مانند قنوت و اکتفاء به یک سلام در پایان نماز.

پاسور
حضور در مجلس حرام 06:57 - 1398/05/18 بازدید: 51

بازی با پاسور مطلقاَ حتی بدون شرط بندی حرام است، و اگر حضور شما در مجلس نوعی تایید گناه محسوب شود، جایز نیست.

وضو
وضو و غسل با وجود سرمه 21:15 - 1398/05/15 بازدید: 19

- سرمه یا مداد اگر صرفاً رنگ باشد و جرمی نداشته باشد که مانع رسیدن آب به مو و پوست شود، وضو و غسل صحیح است، ولی اگر جرم داشته باشد باید برطرف شود.

بانک، سود، سرمایه گذاری
مصرف وام در غیر مورد قرار داد 21:07 - 1398/05/15 بازدید: 16

- مصرف وام در غیر موردش جایز نیست بنابراین، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادی که منعقد کرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است.

کفاره، روزه
پرداخت کفاره به صورت نقدی به نانوا 20:58 - 1398/05/15 بازدید: 19

- پرداخت کفاره روزه به نانوا، تنها در صورتی که اطمینان دارید او به وکالت از شما آنرا به کسی که واقعا فقیر است، خواهد رساند، اشکال ندارد.

ظن
سوء ظن نسبت به دیگران 19:28 - 1398/05/14 بازدید: 35

-  اگر کسی در ذهن خود نسبت به برادر مؤمنش بدگمان باشد، اما سوء ظن را اظهار نکند، آیا گناه محسوب نمی شود.

خمس
تعلق خمس به وام 19:22 - 1398/05/14 بازدید: 31

- وام خمس ندارد، مگر مقداری از وام که اقساط آن از درآمد بین سال پرداخت شده است.

امر به معروف، نهی از منکر، وسواس
ارشاد جاهل به حکم شرعی 19:19 - 1398/05/14 بازدید: 33

- اگر مشاهده شود شخصی بعضی از افعال نمازش را اشتباه انجام می دهد، اگر اشتباه به گونه‌ای است که موجب بطلان نماز است، باید حکم صحیح را به او بگویید.

معامله، گرانفروش، دروغ
معامله با فرد گرانفروش 19:01 - 1398/05/14 بازدید: 55

- هر چند گرانفروشی، دروغ و... جایز نیست؛ ولی معامله با چنین شخصی فی نفسه اشکال ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.