احکام شرعی

نماز، قنوت، فراموشی
چگونگی انجام قنوت فراموش شده در نماز

- اگر نمازگزار قنوت را فراموش کرد، می تواند بعد از بلند شدن از رکوع انجام دهد و اگر تا آن موقع یادش نیامد، بعد از تمام شدن نماز قنوت را انجام دهد.

تجسس
تجسس در تلفن همراه همسر

- چک کردن گوشی همسر بدون رضایت او جایز نیست.

مسح سر
مسح باید روی مو باشد یا پوست

- مسح بر پوست سر واجب نیست، بلکه بر موی قسمت جلوی سر کافی است. امّا کسى که موى سر او به اندازه اى بلند است که اگر مثلاً شانه کند به صورتش مى ریزد، یا به جاهاى دیگر سر مى رسد، باید بیخ موها را مسح کند.

سجده، عمل، چشم، تبعیت
تبعیت از امام جماعت در سجده برای کسی که عمل چشم انجام داده

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که عمل چشم انجام داده در سجده نماز جماعت تبعیت از امام لازم است ولی می تواند دیرتر به رکوع و سجود برود.

ارث، برادر، خواهر
تقسیم ارث میتی که فقط یک برادر و خواهر دارد

- اگر میت، تنها یک برادر و یک خواهر دارد، تمام اموالش به نسبت دو به یک میان ایشان تقسیم می شود.

نماز، قضا، جهر، اخفات
شیوه به جا آوردن نمازهای قضا و وظیفه زن در آهسته یا بلند خواندن نماز

- اگر نامحرم صدای زنان را می شنود، طبق نظر مشهور باید نماز را آهسته بخوانند.

نماز، رکوع، فرادا
فرادا شدن نماز به دلیل نرسیدن به رکوع امام جماعت

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر در نماز جماعت به دلیل ادامه ذکر قنوت هنگام رکوع امام و نرسیدن به رکوع نماز از جماعت خارج شود، حکم فرادا را دارد.

سجده، شک، نماز
شک در تعداد سجده و عدم انجام وظیفه

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛  اگر کسی در سجده شک کند که یک سجده به جا آورده یا دو سجده و به دلیل ندانستن مسأله بنا را بر دو بگذارد، نمازش باطل است.

نماز، رکوع، امام
عدم تبعیت از امام جماعت در رکوع

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر عمداً برنگردد و اين باعث شود كه مقدارى از قرائت امام را درك نكند نمازش باطل نیست و حتی جماعت او نیز باقی است مگر انکه قرائت امام بعد از این لحظه بقدری طول بکشد که از حالت جماعت عرفا خارج شده باشد که در این صورت فقط جماعت وی باطل شده اما فرادا صحیح است.

نماز، دیوار، حائل
دیوار حائل میان زنان و مردان در نماز جماعت

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر دیوار حائل بین مردان و زنان در نماز جماعت به نحوی نباشد که به صدق وحدت مکان و جماعت واحد، ضرر بزند و عرفاً دو مکان مستقل محسوب نشود، نماز جماعت صحیح است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.