احکام شرعی

نماز، وحشت، آمریکا
نماز وحشت در آمریکا برای میت مدفون در ایران 21:32 - 1398/09/27 بازدید: 192

- کسی که در کشور دیگر است، پس از دفن میت می تواند طبق افق مکان خودش، نماز وحشت را بخواند.

ازدواج، موقت، ارتداد، ارث
ارث از همسر در ازدواج موقت 21:12 - 1398/09/26 بازدید: 88

- در عقد موقت زن و شوهر از هم ارث‏ نمى ‏برند.

نماز، سوره، حمد
خواندن بخشی از یک سوره قرآن پس از حمد در نماز 21:09 - 1398/09/26 بازدید: 79

- نمازگزار می تواند پس از حمد، قسمتی از یک سوره را بخواند.

سگ، زینتی، صاحب
پیدا کردن سگ زینتی و لزوم جستجوی صاحب آن 21:08 - 1398/09/26 بازدید: 77

- به طور کلی سگ زینتی مالیت ندارد و تکلیفی نسبت به پیدا کردن صاحب آن ندارید.

غسل، توبه، وضو
کفایت غسل توبه از وضو برای نماز 22:38 - 1398/09/25 بازدید: 102

- می توان به قصد ثواب و رجاء غسل توبه انجام داد اما کفایت از وضو برای  نمی کند.

نماز، شب، شفع، وتر
تقدیم نماز شفع و وتر در نماز شب 22:36 - 1398/09/25 بازدید: 96

- اگر چهار رکعت از نماز شب را قبل از اذان صبح خوانده بقیه را می تواند بعد از اذان به نیت ادا ادامه دهد.

شرط، عقد، زوج
عمل نکردن مرد به شروط ضمن عقد 22:32 - 1398/09/25 بازدید: 89

- اگر شروطی در ضمن عقد ذکر شود و یا عقد مبتنی بر آن واقع شود وفای به آن لازم است.

نماز، قضا، عدول
عدول از نماز قضا به نماز قضای دیگر 22:54 - 1398/09/24 بازدید: 89

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ عدول از نماز قضای عصر به قضای مغرب، جایز نیست.

خمس، حقوق، سال
پرداخت خمس حقوق در هر ماه و نیاز به سال خمسی 22:52 - 1398/09/24 بازدید: 81

- اگر کسی بعد از هر درآمدی بلا فاصله خمس آن را می دهد سال خمسی داشتن لازم نیست.

نماز
بلند شدن بی اختیار سر از مهر 20:26 - 1398/09/24 بازدید: 153

اگر هنگام سجده، بی اختیار سر از مهر جدا شود و دوباره روى مهر قرار بگيرد یک سجده محسوب می شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.