احکام شرعی

فروش، جنس، وزن، کمتر
فروش اجناس با وزن کمتر از میزان مقرر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر در عرف مقدار مشخصی در وزن جنس فروخته شده، قابل تسامح باشد اشکال ندارد، لکن اگر در خریدهای عمده چنین عملی عرفاً کم فروشی به حساب آید جایز نیست.

پوشش، بانون، نماز
نمایان بودن موها در نماز

- اگر خانمی در بین نماز متوجه شود که موهای او از چادر بیرون آمده، باید آن ها را بلافاصله بپوشاند و نماز را ادامه دهد و نمازش صحیح است.

تطهیر، مطهرات، نجس
حکم رنگ و بوی نجاست پس از تطهیر

- اگر عین نجس را از لباس برطرف کنند و آب بکشند، اما رنگ یا بو در آن بماند، پاک می باشد.

تراشیدن، ریش،‌ گناه،‌ کبیره
تراشیدن ریش به بهانه تمسخر، دامادی و ...

- بهانه هایی مانند: تمسخر دیگران، شب اول دامادی و ...، مجوز تراشیدن ریش نیستند.

استمناء، گناه، کبیره
مجوز استمنا توسط روان شناس

- استمنا در هر شرایطی حرام است؛ مگر در جایی که برای معالجه بوده و درمان نیز تنها و تنها منحصر به استمنا باشد و راه حلالی در میان نباشد

مسافرت، قصد، نماز
نحوه محاسبه ده روز

قصد ده روز کامل از اذان صبح روز اول تا غروب روز دهم کافی است و اگر از بین روز شروع کند تا همان ساعت از روز یازدهم باید بماند.

نگاه،عکس، تکرار
تحریک زن و شوهر از طریق تماس تصویری

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ بازی با بدنمان در تماس تصویری با همسر برای تحریک خود و یا او، جایز نیست.

حقوق، همسایه، اذیت
انجام تعمیرات منزل و اذیت همسایگان

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ تعمیرات منزل اگر در زمان متعارف و به روش های متعارف باشد، اشکال ندارد.

مسح، پا، بالا، انگشت
رعایت نکردن مقدار مسح پا

درصورتی که تا مفصل مسح پا انجام نمیشد، نسبت به گذشته محکوم به صحّت است و از این به بعد، تا مفصل، مسح نماید.
​​​​​​​

نهی، امر، خانواده
بردن بدحجاب به اماکن عمومى

- طبق نظر مقام معظم رهبری اگر این کار موجب تأیید یا ترویج کارحرام شود جایز نیست واگر نهی از منکر متوقف بر ترک معاشرت باشد باید ترک نماید

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.