احکام شرعی

نماز، قبله، صورت
انحراف غیر عمدی صورت از قبله در نماز

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورت برگشت غیر عمدی صورت از قبله در نماز، اگر التفات صورت فاحش نباشد اشکال ندارد.

سود معامله
فروش به قیمت روز

- فروش اجناس به قیمت روز در صورتی که اجحاف و خلاف قوانین نباشد اشکالی ندارد .

حج
مستطیع شدن زن در صورت مطالبۀ مهریه

- اگر مهریۀ زن برای مخارج حج واجب کفایت کند در صورتی که شوهر توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، زن نمی‌تواند مهریه را مطالبه کند و مستطیع نیست، ولی اگر شوهر تمکّن دارد و مطالبۀ مهریه برای زن مفسده‌ای ندارد، واجب است مهریه را مطالبه کند و به حج برود و اگر مطالبۀ آن برای او مفسده داشته باشد مثل اینکه منجر به نزاع و طلاق شود، مستطیع نیست و واجب نیست مطالبه کند.

جبیره
وضو و غسل بعد از تتو

-  زنی که تتو انجام داده و ابرویش زخم یا جراحت دارد اگر روی زخم باز است و آب برای آن ضرر ندارد، باید طبق معمول وضو و غسل انجام دهد، و اگر آب برای آن ضرر دارد، باید اطراف آن را بشوید.

تقلید
شیوه صحیح تقلید کردن

- برای تقلید از یک مجتهد، خرید و خواندن تمام رساله او لازم نیست؛ ولی مسائلی را که انسان به طور معمول به آنها نیاز دارد، واجب است یاد بگیرد.

نماز، نشسته، زانو
شیوه صحیح نشستن در نماز نشسته

- کسی که وظیفه اش نشسته خواندن نماز باشد، هر جوری که بنشیند اشکال ندارد و واجب نیست کف پا بر زمین باشد.

طلاق، عده، شوهر
لزوم عده بعد از طلاق از شوهر دارای مشکل جنسی

- اگر دخول به مقدار ختنه‌گاه ـ حتی در فرض مشکل آلت تناسلی مرد ـ صورت گيرد، نگه داشتن عده لازم است.

نماز، تشهد، شک، سجده
شک در شماره سجده حین گفتن تشهد

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر نمازگزار در رکعت آخر نماز بعد از سربرداشتن از سجده و گفتن الحمدلله در تشهد شک کند که سجده دوم بود یا اول، به شک خود اعتنا نکند.

قنوت، امام، رکوع
رها کردن ذکر قنوت برای رسیدن به رکوع امام

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مأموم در نماز جماعت ذکر قنوت را به دلیل رکوع امام نیمه تمام رها کرده و به رکوع برود، نمازش صحیح است.

نماز، نجس،‌ درهم
منظور از درهم در جواز نماز با بدن نجس

- یکی از موارد جواز نماز با بدن نجس، این است که خون موجود در بدن کمتر از درهم باشد و طبق نظر مقام معظم رهبری؛ درهم تقریبا به اندازه یک بند انگشت اشاره (سبابه) است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.