احکام شرعی

غسل، جمعه، حائض
غسل جنابت و جمعه از حائض

صحت غسل جنابت در حال حیض محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب باید پس از پاک شدن غسل جنابت کند ولی غسل جمعه در حال حیض اشکالی ندارد.

نماز،‌ صبح، ساعت
کوک نکردن عمدی ساعت برای نماز صبح

- اگر شخص بداند که بدون کوک کردن ساعت زنگ دار برای نماز صبح بیدار نمی شود و عمدا ساعت را کوک نکند، سبک شمردن نماز حساب می شود و گناه است.

غذا، حرام، اطلاع
مطلع کردن کسی که ندانسته غذای حرام می خورد

- اگر کسی مشغول خوردن غذا باشد و نداند که غذا حرام است خبر دادن به او واجب نیست.

ماشین، آینه،‌ شانه
استفاده از آینه ماشین پارک شده

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ استفاده از آیینه ماشینی که پارک شده برای نگاه و شانه سر اشکال ندارد.

قبله، ذبح، گوسفند
ذبح گوسفند و ندانستن جهت قبله

- کسی که در بیابان است و جهت قبله را نمی داند، به هر طرف که گمان به قبله بودن آن دارد به همان طرف ذبح کند.

نماز، نرم افزار، وقت، قضا
نمازهای خوانده شده قبل از وقت با اعتماد به نرم افزار تلفن همراه

-  کسی که مدتی نمازهایش را به خاطر اعتماد به برنامه گوشی تلفن همراه قبل از وقت خوانده باشد، باید آن ها را قضا نماید.

عید، کریسمس، مسیح
جشن گرفتن برای میلاد حضرت عیسی علیه السلام

جشن گرفتن ميلاد حضرت عيسی مسيح (علی نبيّنا وآله وعليه السلام) فی نفسه اشکال ندارد بشرطی که موجب ترویج فرهنگ غرب یا انحراف عقیده نشود.

رقص، گناه، عروسی
حکم شاباش در عروسی

- اگر در مقابل رقص حرام به او پرداخت می شود، جایز نیست.

باشگاه، هزینه، پس،‌ ندادن
پس ندادن هزینه دریافتی در باشگاه ورزشی

- اگر افرادی که برای ثبت نام مراجعه می کنند، قبول کنند که اگر بعد از ثبت نام، از آمدن به باشگاه پشیمان شود، حق مراجعه برای پس گرفتن پول ثبت نام را ندارد؛  نمی توانند برای پس گرفتن پول ثبت نام مراجعه کنند.

خودرو، پول، اضافه، ربا
معامله خودرو و دریافت مبلغ اضافه بابت تأخیر در پرداخت

- گرفتن پول اضافه بابت تاخیر در پرداخت قیمت ماشین ربا و حرام است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.