احکام شرعی

روزه، قرص، فشار خون
خوردن قرص فشار خون در ماه رمضان

- اگر خوردن قرص فشار خون در ماه رمضان براى درمان ضرورى باشد، اشکال ندارد، ولى  روزه باطل مى‏ شود.

روزه، تزریق، آمپول
تزریق آمپول و سایر تزریقات برای روزه دار

- احتياط واجب آن است که روزه‏ دار از آمپول‏ هاى مقوّى يا مغذّى و هر آمپولى که در رگ تزريق مى‏ شود و نيز انواع سرم‏ ها خوددارى کند.

روزه، قرص، اعتقاد
خوردن قرص هنگام روزه با اعتقاد بر عدم صدق عنوان خوردن و آشامیدن

- اگر کسی با اعتقاد به اینکه بر استفاده از قرص عنوان خوردن صدق نمی کند، قرص بخورد، روزه روزه اش باطل می شود.

سجده قرآنی
احکام سجده واجب قرآن

- برای انجام سجده واجب قرآن، داشتن وضو و رو به قبله بودن لازم نیست.

آیات سجده دار
شنیدن غیر مستقیم آیه سجده

- به نظر مقام معظم رهبری، با شنیدن آیه سجده دار حتی به صورت غیر مستقیم، سجده واجب می شود.

روزه
مواردی که قضا و کفاره روزه واجب می‌شود

- یکی از مواردی که قضا و کفاره لازم می‌شود زمانی است که انسان بدون عذر، عمدا کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد.

احتلام، روزه، اذان
آگاهی از احتلام هنگام اذان صبح در ماه رمضان

- شخصی در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح بیدار شده و متوجه محتلم شدن خود نشده و دوباره خوابیده و در اثنای اذان صبح بیدار شده و علم به جنابت خود پیدا می‏ کند، اگر پيش از اذان صبح متوجه احتلام خود نشده است، روزه‏ اش صحيح است.

احتلام، خواب،‌غسل
خواب پس از احتلام و انجام غسل با تأخیر در ماه رمضان

- اگر مکلّف در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح بیدار شود و ببیند که محتلم شده است و دوباره پیش از اذان صبح به امید اینکه برای غسل کردن بیدار می‏شود بخوابد و تا بعد از طلوع آفتاب در خواب بماند، روزه‌اش صحيح است.

احتلام، شک، روزه
عدم اعتنا به شک در احتلام در ماه رمضان

- اگر مکلّف در شب ماه رمضان قبل از فجر شک کند که محتلم شده یا نه، ولی به شک خود اعتنا نکند و دوباره بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار شود و متوجه گردد که قبل از طلوع فجر محتلم شده است، در صورتی که بعد از بيدارى اول اثرى از احتلام در خود مشاهده نکند، روزه ‏اش صحيح است.

غسل، نجس، روزه
غسل با آب نجس در ماه رمضان و تکلیف نماز و روزه

- اگر شخصی در ماه مبارک رمضان با آب نجس غسل کند و بعد از یک هفته متوجه شود که آن آب نجس بوده است، روزه‏ هاى او محکوم به صحّت‏ است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.