احکام شرعی

جنابت، غسل، منی
بول نکردن بعد از جنابت و خروج مایع مشکوک پس از غسل 23:25 - 1398/10/13 بازدید: 222

- اگر پس از خروج منی بول نکند و بعد از غسل، رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگر، حکم منی را دارد.

مهر، نماز، غصبی
غصبی بودن مُهر نماز 23:24 - 1398/10/13 بازدید: 70

- اگر تعدادی از مهرهای موجود در خانه غصبی بوده و مشخص نباشد، باید از همه آنها اجتناب کرد.

فروش، جهیزیه، مرد
فروش جهیزیه توسط مرد بدون اجازه خانم 23:22 - 1398/10/13 بازدید: 54

- طبق نظر آیت الله مکارم، فروش جهیزیه توسط مرد بدون اجازه خانم، جایز نیست و مرد ضامن است.

خمس، بیعانه، جهیزیه
پرداخت بیعانه خرید جهیزیه قبل از سال خمسی 00:37 - 1398/10/13 بازدید: 46

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که چند روز قبل از سال خمسی برای خرید جهیزیه دخترش بیعانه پرداخت کرده و ما بقی آن را چند روز بعد از سال خمسی داده باشد، با توجه به اینکه در آستانه مصرف بوده است خمس ندارد.

کفاره، میت، مال
کسر کفارات از اصل مال میت 00:36 - 1398/10/13 بازدید: 65

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کفارات از اصل مال میت کم می شود.

مسجد، ورود، استحاضه
دخول و توقف در مسجد برای مستحاضه 00:33 - 1398/10/13 بازدید: 339

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ دخول و توقف مستحاضه در مساجد، بدون غسل اشکال ندارد.

رقص، دختر، تنها
رقص دختر به تنهایی و بدون آهنگ 21:51 - 1398/10/11 بازدید: 1411

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر رقص به گونه ای باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مجلس رقص بر آن صدق کند، بنابر احتیاط واجب، اجتناب شود.

سکه، دستشویی، امام
افتادن سکه منقش به نام ائمه اطهار در دستشویی 21:49 - 1398/10/11 بازدید: 83

- در صورت افتادن سکه منقش به نام ائمه اطهار (علیهم السلام) اگر فاضلاب منزل به فاضلاب شهری وصل است و اطمینان حاصل شود که سکه از توالت منزل وارد شبکه فاضلاب شهری شده است، استفاده از توالت اشکالی ندارد.

عقب، مانده، لمس
حد پوشش در مقابل پسر عقب مانده ذهنی 21:48 - 1398/10/11 بازدید: 133

- لمس پسر بالغ عقب مانده ذهنی توسط نامحرم جایز نیست و اگر مسائل مربوط به پوشش را درک می کند، حکم سایر مکلفین را دارد و باید پوشش شرعی را رعایت کرد.

جنین، نگهداری، رحم
نگهداری از جنین در رحم 22:34 - 1398/10/10 بازدید: 83

-  نگهداری و حفاظت از بچه در رحم واجب است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.