احکام شرعی

نماز، سجده، آرایش، پیشانی
انجام سجده در بین دو ابرو هنگام آرایش

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ بین دو ابرو محل سجده حساب نمی شود.

اقتدا، امام، سجده، نشستن
اقتدا به امام جماعتی که نمی تواند بین دو سجده بنشیند

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر امام جماعت به علت کهولت سن نتواند بین دو سجده بنشیند، اقتداء به شخص معذور اشکال دارد مگر مأموم همان عذر را داشته باشد.

نماز، پیشانی، مهر
قرار گرفتن موی سر یا چادر بین مهر و پیشانی در نماز

- اگر هنگام سجده، قسمتی از موی سر یا چادر بین پیشانی و مهر قرار گیرد، باید طوری که پیشانی از مهر جدا نشود، مو یا چادر را کنار بکشد و ذکر سجده را بگوید.

نماز، آیات، حیض
وجوب نماز آیات در حال حیض

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زن حائض در حال حيض وظيفه اى نسبت به نماز ندارد.

روزه، لب،‌ دهان
خیس کردن لب با آب دهان هنگام روزه

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خیس کردن لب با آب دهان هنگام روزه، اگر موجب فرو بردن رطوبت خارجى به حلق نباشد، مانعى ندارد.

تطهیر ظرف
نحوه تطهیر ظرفی که سگ لیسیده

ظرفی را که سگ در آن، آب یا چیز روان دیگر خورده یا آن را لیسیده است باید اول با خاکمال شستشو کرد و سپس با آب شست، و اگر با آب قلیل شسته می‌شود باید پس از خاکمال دو مرتبه شسته شود.

لباس نمازگزار
فهمیدن نجاست لباس یا بدن بعد از نماز

- اگر نمازگزار اصلاً یقین به نجس بودن لباس یا بدن نداشته باشد و بعد از نماز متوجه آن شود، نماز او صحیح است .

همسرداری
اولویت همسرداری و مادری

- انجام امور مربوط به مقام رفیع مادری و همسری، برای زن در اولویت قرار دارد، البته اگر بانوان بتوانند افزون بر تربیت فرزندان صالح و همسرداری که خود جهاد محسوب می شود، با حفظ حریم ضوابط شرعی، در عرصه های مختلف فرهنگی تلاش کنند، بسیار پسندیده است.

نماز، رکوع، ایستادن
آرام ایستادن بعد از رکوع هنگام نماز

- بعد از تمام شدن ذکر رکوع نمازگزار باید راست بایستد و بعد از آرام گرفتن بدن، به سجده برود.

نماز، آه، سرفه، آروغ
حکم آه کشیدن و سرفه کردن در نماز

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ سرفه کردن، آروغ زدن و آه کشیدن در نماز اشکال ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.