احکام شرعی

اثبات، ماه، رمضان
راه های اثبات اول و آخر ماه مبارک رمضان

- اول يا آخر ماه رمضان با رؤيت شخص مکلّف يا با شهادت دو فرد عادل يا با شهرتى که مفيد علم است يا با گذشت سى روز و يا به وسيله حکم حاکم ثابت مى‏ شود.

افق، فطر، رمضان
عمل به افق ایران در اول و آخر ماه رمضان برای سایر کشورها

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر تعیین اول ماه رمضان و عید سعید فطر به علت عدم امکان رؤیت هلال اول ماه به سبب وجود ابر در آسمان یا اسباب دیگر، ممکن نباشد اگر اول ماه از طريق رؤيت هلال حتى در افق شهرهاى مجاورى که اتحاد افق دارند، و يا از طريق شهادت دو فرد عادل و يا از طريق حکم حاکم ثابت نشود، بايد احتياط کرد تا اول ماه ثابت شود.

روزه
نیّت در یوم الشک

- روزی که انسان شک دارد که آخر شعبان است یا اول ماه رمضان (یوم الشک) واجب نیست روزه بگیرد، و اگر بخواهد روزه بگیرد نمی‌‌تواند نیّت روزه‌ی رمضان کند، بلکه می‌‌تواند قصد روزه‌ی مستحبی آخر شعبان یا روزه‌ی قضا یا مانند آن کند.

پوشش دعا
حجاب زن در هنگام دعا

- برای زن هنگام دعا کردن با فرض نبود نامحرم، حجاب واجب نیست.

مصرف كفّاره روزه

- کفاره تاخير و عذر، به ازاء هر روز يک مد طعام(معادل 750 گرم گندم، برنج و مانند آن) و يا اطعام يک فقير که بايد به مصرف نان يا طعامي برسد که يک انسان را سير کند.

روزه، نیت
چگونه برای روزه ماه رمضان نیت کنیم؟

- انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیت کند و علاوه بر این، بهتر است که شب اول ماه، روزه همه ماه را هم، نیت نماید.

روزه، عطر
استعمال عطر براى روزه دار

- استعمال عطر براى روزه دار مستحب است؛ ولى بو كردن گياهان معطّر مکروه است.

روزه
از چه زمانی باید روزه را شروع کرد؟

- شروع پرهیز از مبطلات روزه، طلوع فجر صادق (وقت اذان صبح) است اما اگر اطمینان به دخول وقت ندارد، می تواند چیزی بخورد.

قبله در حال حرکت
رعایت قبله در نماز های مستحبی

-  نماز نافله و مستحبی هم باید به طرف قبله خوانده شود، مگر اینکه در حال حرکت ـ راه رفتن یا سواره ـ خوانده شود، که رعایت قبله لازم نیست.

روزه، آرایش
حکم آرایش کردن برای شخص روزه دار

-  آرایش کردن روزه را باطل نمى‌کند؛ مگر آنکه رژ لب، وارد دهان شده و فرو داده شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.