احکام شرعی

غدیر
اعمال مستحبی روز عید غدیر خم (3) 18:08 - 1398/05/27 بازدید: 172

- از اعمال مستحبی روز عید غدیر خم  صله رحم و دید و بازدید است.

غدیر
اعمال مستحبی روز عید غدیر خم (2) 18:05 - 1398/05/27 بازدید: 146

- از اعمال مستحبی روز عید غدیر خم احسان و اطعام و نیکی کردن به مؤمنان است.

زنا، عقد، دختر
زنا با دختر عقد کرده 10:10 - 1398/05/26 بازدید: 9

- اگر زنا با زن شوهردار واقع شود، آن زن بر زانى حرام ابدى می شود.

غدیر
اعمال مستحبی روز عید غدیر خم (1) 08:37 - 1398/05/25 بازدید: 149

- از اعمال مستحبی روز عید غدیر خم روزه گرفتن است.

غدیر
طریقه خواندن نماز شب عید غدیر 08:27 - 1398/05/25 بازدید: 280

-نماز شب عید غدیر 12 رکعت به صورت شش نماز دو رکعتی مثل نماز صبح به نیت نماز شب عید غدیر خوانده می شود و در هر دو رکعت باید سلام نماز گفته شود.

نامزدی
ارتباط در دوران نامزدی 08:15 - 1398/05/25 بازدید: 56

- در دوران نامزدی تا زمانی که عقد ازدواج خوانده نشده است، نامحرم هستند و هرگونه ارتباطی که خارج از ضوابط و احکام شرعی باشد و یا مفسده‌ای بر آن مترتب باشد، جایز نیست.

کفن، چادر، احرام
استفاده از چادر نماز یا لباس احرام به عنوان کفن 23:12 - 1398/05/23 بازدید: 46

- استفاده از چادر نماز یا لباس احرام برای کفناشکالی ندارد ولی باید مقدار واجب کفن نمودن رعایت شود.

زمین، حج،‌ استطاعت
فروش زمین مازاد و استطاعت حج 22:57 - 1398/05/23 بازدید: 36

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ كسى كه ضروريات زندگى از قبيل مسكن، لوازم خانه و مانند آن را بيشتر از شأن خود دارد، اگر مي‌تواند با فروش آنها و خريد مايحتاج زندگى‌اش، مقدار زايد را صرف مخارج حج كند و اين كار موجب حرج و وهن و منقصت او نمى شود، و مقدار مازاد به اندازه مخارج حجّ و يا مكمّل آن است، بايد اين كار را انجام دهد و مستطيع است.

بانک، دیرکرد، وام
اخذ وجه التزام و جریمه دیرکرد توسط بانک ها 20:44 - 1398/05/21 بازدید: 39

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ عملیات بانکی که بانک ها بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید ‏شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند، بی‌اشکال است.

وطن، تبعیت، شوهر
تبعیت زن از شوهر در انتخاب وطن یا اعراض از آن 20:34 - 1398/05/21 بازدید: 7

- طبق نظر قام معظم رهبری؛ زن می تواند در انتخاب وطن و قصد اقامت و یا اعراض از وطن تابع شوهر خود نباشد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.