احکام شرعی

انگور، ظرف،‌ سرکه
تهیه سرکه و ریختن مجدد انگور در ظرف آن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورتی که روی ظرفی که انگور برای سرکه گذاشته شده است مجددا انگور ریخته شود، اگر تبدیل به سرکه شود ولو در دو مرحله یا بیشتر پاک می باشد.

پوشش، بانون، آرایش
حکم آرایش کم و ملایم

- آرایش اگرعرفاً زینت باشد و یا جلب توجه نامحرم را به دنبال داشته باشد، باید پوشانده شود.

پول، مخلوط، حرام
حکم پول مخلوط به حرام

- اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد باید خمس تمام مال را بدهد.

کارت،‌عروسی، چاپ، فروش
چاپ و فروش کارت عروسی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛‌ صِرف چاپ و فروش کارت عروسی اشکال ندارد.

فاکتور،‌ صوری
صدور فاکتور صوری

- نوشتن فاکتور صوری که خلاف مقررات است، جایز نیست.

آب،‌ انگور، تبخیر، سرکه
میزان تبخیر در صورت اضافه کردن آب به آب انگور

- اگر از مجموعِ آب انگور دو سوم بجوشد خوردن آن حلال است.

ازدواج، موقت، مدت، رضایت
عدم رضایت قلبی و پذیرش لفظی مدت ازدواج موقت

- در ازدواج موقت باید مدت و مهریه قبل از خواندن خطبه عقد، معین شود.

پول، حرام، خمس
پرداخت خمس مال مصرف شده در حرام

- اگر مالی در حرام مصرف شود، باید خمسش پرداخت شود.

نماز، شراب، نجس
حکم نماز شراب خوار

- عدم قبولی نماز شراب خوار تا چهل روز به معنی ترک نماز از سوی او نیست بلکه باید نمازهایش را بخواند.

نماز، قضا، مستحبی
خواندن نماز مستحب با وجود نماز قضا

- کسی که نماز قضا دارد، می تواند نماز مستحبی بخواند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.