احکام شرعی

روزه، شک، گذشته
کثیرالشک و شک در صحت روزه سال گذشته

- فرد کثیر الشکی که شک دارد در ماه رمضان گذشته آیا غبار غلیظی که وارد دهان  شده را فرو برده یا آبی را که داخل دهان کرده را خارج کرده یا نه، روزه اش صحیح می باشد.

روزه، حدیث، کساء
نسبت دادن حدیث کساء به حضرت زهرا (سلام الله علیها) در حال روزه

- نسبت‌دادن حدیث شریف کساء در حالت روزه به حضرت زهرای مرضیه(سلام‌اللّه‌علیها) اگر به‌ صورت حکايت و نقل از کتاب هايى باشد که آن را نقل کرده ‏اند، اشکال ندارد.

روزه، امتحان
روزه گرفتن در امتحانات و ایام تحصیلی

-  صرف داشتن امتحان مجوّز ترک روزه نیست و در صورتی که روزه نگیرید معصیت کرده‌اید و باید قضای روزه ها را و نیز کفاره آن را انجام دهید.

روزه، افطار
آیا افطار روزه پس از نماز، ثواب بیشتری دارد؟

- یکی از موارد مستحب، در باب روزه، آن است که روزه‌دار، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء روزه خود را افطار نماید.

روزه، تزریق، آمپول
تزریق چه آمپول هایی روزه را باطل می کند؟

-به نظر آیت الله خامنه ای: بنابر احتیاط واجب آمپول های مقوی یا مغذی و هر آمپولی که در رگ تزریق می شود؛ لکن آمپول های دارویی که در عضله  تزریق می شود و نیز آمپول هایی که برای بی حس کردن به کار می رود، مانعی ندارد.

روزه، سفر، وطن
شک در رسیدن قبل از اذان ظهر به وطن و صحت روزه

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ شخصی درماه مبارک رمضان به وطن می رسد ولی شک دارد که درهنگام اذان ظهر رسیده است و یا بعد از اذان اگر زمان رسیدنش به وطن معلوم باشد اما نمی‌داند در آن موقع ظهر شده یا نه، روزه صحیح است.

روزه، سحری، گناه
روزه نگرفتن بخاطر بیدار نشدن برای سحری

-  روزه بدون خوردن سحرى هم صحيح است.

نیت، روزه، زبان
نیت روزه و به زبان آوردن آن

- روزه مانند همه‌ عبادتهای دیگر باید با نیت همراه باشد و لازم نیست آن را بر زبان بیاورد.

رویت، هلال، دوربین
حکم رویت هلال با دوربین

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ رؤيت با وسيله، فرقى با رؤيت به طريق عادى ندارد و معتبر است.

هلال، رادیو، تلویزیون
حجیت اعلام رویت هلال از رادیو و تلویزیون

-  طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر هلال ماه شوال در یک شهر دیده نشود، ولی تلویزیون و رادیو از حلول آن خبر دهند، اگر مفيد اطمينان به ثبوت هلال گردد يا صدور حکم به هلال از طرف ولى فقيه باشد، کافى است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.