احکام شرعی

مال، حرام، پدر
استفاده از اموال پدر در صورت یقین به حرام بودن آن 20:14 - 1398/10/17 بازدید: 62

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر معاملاتی که پدر انجام داده، به ذمه بوده، همه آنها صحیح اند و فقط آنچه را بابت خرید از مال حرام پرداخته مدیون است، بنابر این تصرف در اموال چنین پدری اشکال ندارد.

ازدواج، زنا، حامله
ازدواج زن حامله از زنا قبل از وضع حمل 20:10 - 1398/10/17 بازدید: 102

- زنی که از زنا حامله شده است، عده ندارد می تواند قبل از وضع حمل ازدواج کند.

کفاره، روزه، پدر
پرداخت کفاره های پدر توسط پسر بزرگتر 20:04 - 1398/10/17 بازدید: 73

- پرداخت کفاره های پدر بر پسر بزرگتر واجب نیست.

مال، حرام، سرمایه
تکلیف سرمایه به دست آمده از مال حرام 22:37 - 1398/10/14 بازدید: 62

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که با مال حرام کاری را شروع کرده، اگر معاملاتش به ذمه بوده، همه آنها صحیح اند و فقط آنچه را بابت خرید از مال حرام پرداخته مدیون است.

پوشش، بانون، چادر
آرایش بیرون از منزل 14:56 - 1398/10/14 بازدید: 92

خانم‌ها باید صورت آرایش کرده خود را از نامحرم بپوشانند، و جایز نیست با این حالت در بین نامحرمان، رفت و آمد نمایند.

نماز
بلند کردن صدا ی قرائت نماز برای آگاه کردن دیگران 14:56 - 1398/10/14 بازدید: 80

-  بلند کردن صدا هنگام قرائت آیات یا ذکرهای نماز برای آگاه کردن دیگران، موجب خروج از هیأت نماز نشود، اشکال ندارد. مشروط به این که قرائت و ذکر به نیت قرائت و ذکر باشد.

جنابت، غسل، منی
بول نکردن بعد از جنابت و خروج مایع مشکوک پس از غسل 23:25 - 1398/10/13 بازدید: 177

- اگر پس از خروج منی بول نکند و بعد از غسل، رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگر، حکم منی را دارد.

مهر، نماز، غصبی
غصبی بودن مُهر نماز 23:24 - 1398/10/13 بازدید: 67

- اگر تعدادی از مهرهای موجود در خانه غصبی بوده و مشخص نباشد، باید از همه آنها اجتناب کرد.

فروش، جهیزیه، مرد
فروش جهیزیه توسط مرد بدون اجازه خانم 23:22 - 1398/10/13 بازدید: 53

- طبق نظر آیت الله مکارم، فروش جهیزیه توسط مرد بدون اجازه خانم، جایز نیست و مرد ضامن است.

خمس، بیعانه، جهیزیه
پرداخت بیعانه خرید جهیزیه قبل از سال خمسی 00:37 - 1398/10/13 بازدید: 42

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که چند روز قبل از سال خمسی برای خرید جهیزیه دخترش بیعانه پرداخت کرده و ما بقی آن را چند روز بعد از سال خمسی داده باشد، با توجه به اینکه در آستانه مصرف بوده است خمس ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.