احکام شرعی

روزه، ضعف، تکلیف
نگرفتن روزه در اوایل سن تکلیف بر اثر ضعف

- کسی که در اوائل سن تکلیف بر اثر ضعف و عدم توانایی، نتوانسته روزه بگیرد، اگر گرفتن روزه براى او حرجى نبوده و عمداً افطار کرده، علاوه بر قضا، کفّاره نيز بر او واجب است.

افطار، عمدی، جهل
افطار عمدی روزه بر اثر جهل به مسأله

- شخص اگر به سبب بى‌اطلاعى از حکم شرعى، کارى را انجام دهد که روزه را باطل مى‌کند روزه‌اش باطل است و بايد آن را قضا کند ولى کفّاره بر او واجب نيست.

روزه، قضا، جهل
عدم قضای روزه ها بخاطر جهل به وجوب آن تا ماه رمضان سال آینده

- اگر شخصی بر اثر جهل به وجوب قضای روزه تا قبل از ماه رمضان سال آینده قضای روزه‏ هایش را به تأخیر اندازد، فديه تأخير بر اثر جهل به وجوب آن ساقط نمى ‏شود.

کفاره، غیرعمد، توانایی
ناتوانی در پرداخت کفاره غیرعمدی و فدیه

- پرداخت کفاره غیرعمدی و فدیه حکم خصال کفاره را ندارد و هر زمان توانایی پیدا کرد، باید بپردازد.

باردار، روزه، کفاره
حکم روزه نگرفتن زن حامله و قضا و کفاره آن

-  اگر زن حامله بر اثر عذر شرعی روزه ماه رمضان را نگرفته، فقط قضا بر او واجب است، و در صورتی که عذر او در خوردن روزه خوف از ضرر روزه بر جنین یا کودکش بوده، باید علاوه بر قضا، برای هر روز یک مد طعام به عنوان فدیه بپردازد.

روزه، سحری
حکم خوردن سحری

- خوردن سحری واجب نیست مگر برای کسانی که بدانند بدون آن مجبور به افطارمی شوند .

روزه، افطار
آیا با شروع اذان مغرب می توان افطار نمود؟

- اگر با شروع اذان مغرب، یقین حاصل شود که وقت داخل شده، افطار اشکال ندارد.

روزه، حیض
احكام روزه و عادت ماهيانه بانوان

- اگر زن حائض در ماه رمضان، پیش از اذان صبح از حیض پاک شود و برای غسل وقت دارد، باید غسل کند و چنانچه وقت تنگ است، تیمم کند و روزه اش صحیح است.

روزه، حیض
پاکی بعد از اذان صبح

- اگر زن بلافاصله بعد ازاذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود، نمی تواند نیت روزه کند و باید بعدا قضا نماید.

افطار، سفر، آفتاب
سفر به جایی که آفتاب غروب نکرده پس از افطار شرعی

- اگر روزه‏ داری هنگام غروب در سرزمینی افطار کرده باشد و سپس به جایی مسافرت کند که خورشید در آن هنوز غروب نکرده، روزه اش صحيح و تناول مفطرات در آن مکان قبل از غروب خورشيد با فرض اينکه در وقت غروب در سرزمين خود افطار کرده، براى او جايز است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.