احکام شرعی

آب، جو، فقاع
خوردن آب جو صفر درصد

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ آب جو (فُقّاع) در صورتى كه داراى نشيش و جوشش باشد، حرام است اگر چه مست کننده نباشد.

سود، خمس، پول
کسب سود با پول پدر؛ مبدأ سال خمسی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر با پولی که پدر به شما بخشیده است، سود کردید، سود درآمد حساب شده و با دستیابی به اولین درآمد کسب، سال خمسی شروع می شود.

عروسی، شاباش، رقص
دادن و گرفتن شاباش در عروسی

- گرفتن شاباش اگر در مقابل رقص حرام باشد، جايز نيست و لازم است به نحوى به صاحبش برگردانده شود.

کما، بی هوشی، نماز
حکم نمازهای کسی که در بی هوشی به شهر دیگری منتقل شده است

- کسی در تهران به کما رفته و به مشهد منتقل شده و  بعد از چند روز به هوش آمده است، در مشهد نمازش تمام است.

تطهیر، بول، شستن
محاسبه بار اول در شستن محل بول

- برای محاسبه بار اول در اولین شستن بعد از برطرف شدن عین نجاست، قطع آب لازم نیست وهمین که پس از برطرف شدن عین، آب به قسمت‌های نجس برسد، یک مرتبه شستن به حساب می‌آید.

شیر، حمام، کر، جاری
کر یا جاری بودن آب حمام متصل به لوله کشی شهری

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ آب حمام که متصل به لوله کشی شهری است، آب کر می باشد.

اطاعت، شوهر، حجاب
اطاعت از شوهر در عدم رعایت حجاب

- خانم‌ها باید در جاهایی که حجاب واجب است، باید آن را مراعات کنند حتی اگر شوهر مخالفت کند.

نگاه، نامحرم، دست
نگاه کردن مرد به صورت و دست های زن

- نگاه کردن مرد به صورت و دست های زن اگر به قصد لذت باشد یا ترس از وقوع در حرام داشته باشد، حرام است.

آب انگور، خوردن، یخچال
خوردن آب انگوری که بیرون یخچال مانده است

- طبق نظر مقام معظم رهبری، آب انگوری که بیرون یخچال مانده است، اگر مسکر باشد، خوردنش جايز نيست.

زکات، فطریه
پرداخت فطریه توسط مهمان

- اگر مهمان فطریه خود را با اجازه صاحبخانه بدهد،‌ صحیح است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.