احکام شرعی

حکم موسیقی
نگاهی به موسیقی حرام

با وجود این همه طرفدار ،چرا موسیقی حرام است؟

 حکم نگاه به رقص دیگران
حکم نگاه به رقص دیگران

کسانی که در مجالس عروسی نمی رقصند و تماشاگر خوبی هستند...

رقص مردان برای هم
رقص مردان بدون حضور خانم ها

اگر خانمها نباشند ومردان برای هم برقصد ...

حکم رقص
رقص زن در بین محارم

بین فامیل هایی که محرم هستند ،میشه بدون اشکال رقصید؟

رقص خانم ها برای هم, انواع رقص, نظر مراجع ,حکم شادی
رقص خانمها برای هم

رقص زن در بین زن ها بدون وجود نامحرم میتونه بدون اشکال باشه؟

حکم شرعی رقص حلال وحرام
اجازه هست برقصم؟

آیا رقص که یکی از شادی های تقریبا رایج بین مردم هست از نگاه شرع تایید شده؟

دست کشیدن در غسل ترتیبی
لزوم دست کشیدن در غسل ترتیبی

برای مطمئن شدن از اینکه آب به تمام بدن رسیده است ،حتما باید بدن در غسل دست کشیده شود یا...

نیت غسل،انواع غسل،واجب و مستحب
با یک نیت چند غسل را انجام دهیم؟

برای انجام یک غسل واجب ومستحب ،ممکن هست یک نیت کافی باشد؟یا...

شاهین نجفی ,ارتداد هتاکین یه ائمه
ارتداد شاهین نجفی؟؟

ارتداد کسانی که به ائمه و پیامبر هتاکی کردند...

شسته نشدن عضوی در غسل
حکم فراموشی شستن عضوی درغسل

اگر بعد از غسل بفهمیم ،عضوی از بدن رو نشستیم...

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.