احکام شرعی

حقوق، نماز، میت، عقد
دریافت حقوق برای اقامه نماز، آموزش احکام، غسل میت و اجرای عقد ازدواج 08:22 - 1398/06/13 بازدید: 5

- گرفتن اجرت براى مقدماتى که اصل آموزش احکام متوقف بر آنها نيست مانند رفت و آمد يا ارائه خدماتى که انجام آنها بر مکلّف واجب نيست، اشکال ندارد.

حقوق، دانشکده، الهیات
حقوق دریافتی اساتید دانشکده الهیات 08:09 - 1398/06/13 بازدید: 9

- گرفتن حقوق در برابر تدريس فقه و اصول در دانشگاه از سوی اساتید اشکال ندارد.

نگاه، عورت، آزمایشگاه
جواز نگاه به عورت توسط ناظر آزمایشگاه و تکلیف مراجعین 08:00 - 1398/06/13 بازدید: 10

- کشف عورت ديگران و نگاه کردن به آن در مشاغلی مانند آزمایشگاه، جايز نيست مگر آنکه ضرورتى مثل رعايت قانون و يا معالجه، آن را اقتضا کند.

کار، راهنمایی، گمرک
اشتغال در راهنمایی و رانندگی، گمرک و اداره مالیات جمهوری اسلامی 07:42 - 1398/06/13 بازدید: 6

- کار پلیس و مأموران راهنمایی و رانندگی و گمرک و اداره مالیات بر درآمد در جمهوری اسلامی فى‏ نفسه در صورتى که بر اساس مقرّرات قانونى باشد، اشکال ندارد.

لباس، مو، رپ
استفاده از مدل مو و لباس های غربی مانند رپ 18:24 - 1398/06/12 بازدید: 29

- با توجه به اینکه مدل مو و لباسهایى (مانند رپ و غیره) بخشى از فرهنگ منحطّ بیگانگان است، مسلمانان باید از آن پرهیز کنند.

لباس، مبتذل، غرب
پوشیدن لباس هاى مبتذل، تنگ و و مروج فرهنگ غرب 18:17 - 1398/06/12 بازدید: 33

- پوشیدن لباس هاى مبتذل، یا لباسهاى تنگ و مهیج، یا مدل هایى که موجب ترویج فرهنگ غرب است، بویژه براى زنان، اشکال دارد.

کار، خوک، کاباره
کار در کارخانه کنسرو گوشت خوک، کاباره و مراکز فساد 09:43 - 1398/06/12 بازدید: 33

- اشتغال به کارهاى حرام مثل فروش گوشت خوک، شراب، ايجاد و اداره کاباره‏ هاى شبانه، مراکز فساد و فحشا و قمار و شرابخوارى و مانند آن، جايز نيست.

تخلف، مجازات، دانشجو
اعمال مجازات اداری برای دانشجویان و کارمندان متخلف 09:13 - 1398/06/12 بازدید: 5

- در مورد دانشجویان یا کارمندانی که مرتکب فعل حرام شده و بعد از تذکرات و راهنمایی‏ های مکرر هم از کار خود دست برنمی ‏دارند، اِعمال بعضی از مجازات های اداری مؤثر مثل ثبت در پرونده با مراعات نظام داخلى دانشگاه اشکال ندارد.

کافر، اهل کتاب، کشور اسلامی
حکم اهل کتاب ساکن کشور اسلامی 07:44 - 1398/06/12 بازدید: 6

- اهل کتابی که در کشورهای اسلامی زندگی می کنند، تا زمانى که مطيع قوانين بوده و کارى که منافى با أمان است، انجام ندهند، حکم معاهد را دارند.

نگاه، فیلم
حکم نگاه به فیلمهای اینترنتی 19:33 - 1398/06/11 بازدید: 41

- نگاه کردن به فیلمهای اینترنتی اگر تحریک کننده شهوت باشد یا دارای صحنه های مبتذل و مستهجن باشد، حرام است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.