احکام شرعی

روزه، سفر
مسافرت در ماه رمضان

- مسافرت كردن در ماه رمضان - هر چند به عنوان فرار از روزه باشد - اشكال ندارد.

روزه،سحر
خوردن سحری بعد از اذان صبح

- اگر در سحر ماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، سپس معلوم شود که در آن هنگام صبح شده بوده است، باید قضای آن روز را بگیرد.

روزه، قرص
حکم خوردن قرص در حال روزه

- خوردن قرص در حال روزه داری، روزه را باطل می کند.

روزه، احتلام
محتلم شدن روزه‌دار در خواب

- محتلم شدن در روز (خروج منى در حال خواب) روزه را باطل نمى‌‌کند.

روزه، سرم
تزریق سرم برای روزه دار

- به نظر آیت الله خامنه‌ای: بنابر احتیاط واجب از انواع سرم باید خودداری شود.

روزه، غسل
حکم تأخیر غسل جنابت تا تنگ شدن وقت نماز

-مشهور مراجع: اگر کسی در شب ماه رمضان، جنب شود و تا نزدیک اذان صبح، غسل را به تأخیر اندازد و سپس تیمم کند روزه او صحیح است،هر چند تأخیر غسل، گناه است.

استمناء، گناه، روزه
حکم استمنا عمدی در حال روزه

-  کسی که روزه خود را در ماه رمضان، به عمد با استمنا باطل کرده علاوه بر قضا باید کفاره بدهد.

کفاره، رمضان، میت
پرداخت کفاره قبل از ماه رمضان سال آینده و تکلیف ورثه میت

- اگر شخصی می‌داند که تا سال آینده عذرش باقی است و نمی‌تواند روزه بگیرد؛ نمی تواند کفاره روزه را قبل از رسیدن ماه رمضان آینده پرداخت نماید.

بلوغ، روزه، افطار
تکلیف روزه های ترک شده در ایام بلوغ

- اگر کسی در ایام بلوغ، روزه ماه رمضان را از روى عمد و بدون عذر شرعى افطار کرده، بايد علاوه بر قضا، کفّاره هم بدهد.

افطار، روزه، سحری
بیدار نشدن برای سحری و افطار روزه در طول روز

- اگر شخصی که در ماه رمضان روزه دار است، در یکی از روزها برای خوردن سحری بیدار نشود و لذا نتواند روزه را تا غروب ادامه دهد اگر روزه را تا حدى ادامه دهد که روزه بر اثر تشنگى و گرسنگى براى او حرجى شود و در نتيجه آن را افطار نمايد، فقط قضا بر او واجب است و کفّاره‏ اى ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.