احکام شرعی

فارکس
حکم شرعی بازار فارکس

- در بازار معامله‌ای به نام «فارکس» چون شروط معامله رعایت نمی شود و بازار معامله‌ی آن صوری است معاملات دارای اشکال می‌باشد؛ از طرفی دیگر در این بازار کارگزاران به سرمایه‌ی معامله‌گر اعتبار می دهند که اگر این اعتبار به عنوان قرض باشد از آنجا که در مقابل آن سود دریافت می کنند این معامله صورت شرعی ندارد.

نماز، قضا، وصیت
ناتوانی در انجام نماز و روزه قضا

- فرد ناتوان از به جا آوردن قضای نماز، اگر امید خوب شدن ندارد، باید به هر کیفیتی که می تواند آن را انجام دهد و در مورد قضای روزه نیز در صورت ناتوانی از به جا آوردن آن تا آخر عمر، باید از مال خودش برای انجام آن وصیت نماید.

تیمم، وضو، غسل
آیا در هر حالی باید برای وضو از آب استفاده کرد؟

- اگر استعمال آب برای فرد ضرر داشته باشد، نباید وضو بگیرد بلکه باید تیمم کند.

نماز، وقت، عصر، ظهر
انتهای وقت نماز عصر

-  آخر وقت نماز عصر، غروب آفتاب است.

نماز، نیت، عدول
عدول از نماز ادا به نماز قضا

- عدول از نماز ادا به نماز قضای واجب، در صورتی که بر اثر آن وقت فضیلت ادا فوت نشود مستحب است.

مسافر، وطن، نماز
نماز مسافر پس از رسیدن به وطن بعد از نیمه شب

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مسافر بعد از نیمه شب به وطن برگردد، بنابر احتیاط  نماز مغرب را به نیت ما فی‌الذمه و نماز عشاء را به صورت جمع میان قصر به نیت قضا و تمام به نیت ادا بخواند.

کار، دست، تاول
تاول زدن دست هنگام کار

-  اگر کسی برای به دست آوردن روزی حلال کار کند و در اثر کار کردن دستانش تاول بزند، دینی برگردنش نیست.

کلش، بازی، اکانت
بازی کلش و خرید و فروش اکانت آن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ بازى با هر چيزى که مکلّف تشخيص دهد از آلات قمار است و يا در آن شرط بندى شود، به هيچ وجه، جايز نيست.

روزه، نزدیکی، اذان
تکلیف روزه زن در صورت نزدیکی با اکراه شوهر قبل از اذان صبح

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر با اجباری که زن را بی اراده کرده، قبل از اذان صبح، جماع انجام گیرد روزه زن باطل نمی شود ولی اگر با اکراه ولی از روی اراده جماع صورت گرفته روزه باطل است و علاوه بر قضا، کفاره هم واجب است.

نماز، مکان، عصبی
نماز خواندن در رستورانهای بین راهی

- اگر انسان رهگذر احتمال دهد نماز خانه ملک صاحب رستوران است و استفاده از آن مخصوص کسانی است که در رستوران غذا می خورند، باید برای نماز در آنجا اجازه بگیرد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.