احکام شرعی

چهارشنبه سوری
حکم شرعی چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری هیچ مبنای شرعی ندارد، و مراسم آن اگر مستلزم ضرر و فساد یا همراه ترویج اعتقادات باطل باشد، حرام است.

چهارشنبه سوری
حق الناس و انداختن ترقه

- کسی در شب چهارشنبه سوری، با انداختن ترقّه و امثال آن، موجب اذیّت و آزار دیگران شده باشد باید توبه کند و اگر آسیب بدنی و یا مالی به دیگران وارد کرده، چنانچه آن شخص را می‌شناسد، باید خسارت آن را جبران کند و اگر نمی شناسد باید مبلغ خسارت را از طرف او به فقرا صدقه بدهد.

کالای ایرانی
خرید کالای ایرانی

خرید کالای ایرانی اگر با نیت تقویت نظام اسلامی و اقتصاد آن باشد، ثواب دارد.

نفقه
نفقه مادر

-  اگر پدر یا مادر درآمد کافی نداشته باشد، مخارج زندگی او  بر عهده فرزندان ـ دختر و پسر ـ است و ترجیحی بین فرزندان وجود ندارد و باید به گونه­‌ای رفتار نمود که موجب ایذاء یا هتک حرمت او نشود.

نماز،‌ جمعه، ذکر
ذکر زیر لب یا خواندن سوره های کوتاه هنگام خطبه های نماز جمعه

- واجب است مأمومین به خطبه‏ هاى امام گوش فرا دهند و احتیاط مستحب آن است که ساکت باشند و از حرف زدن بپرهیزند.

مهر،‌ پیشانی،‌ چسبیدن
چسبیدن مهر به پیشانی در نماز

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ هرگاه در سجده اوّل مهر به پيشانى بچسبد بايد آن را براى سجده دوم از پيشانى جدا كند.

نماز، مستحب، جماعت
انجام نمازهای مستحب به صورت جماعت

- طبق نظر مراجع معظم تقلید نماز «استسقا» که از نمازهای مستحب می باشد را می توان به جماعت خواند.

امام، مأموم، بلند
بلندتر بودن جای مأموم نسبت به امام

- اگر جای مأموم بلندتر از امام باشد، در صورتی که بلندی آن به مقدار متعارف باشد، اشکال ندارد.

سوگواری، برگزاری، مسجد
برگزاری مجلس سوگواری در مسجد

- اگر مسجد را برای عزاداری چادر بزنند و فرش کنند و پارچه سیاه نصب کنند، و وسایل چای و پذیرایی به مسجد ببرند، در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرساند و با جهت وقف منافات نداشته باشد و نیز مانع نماز خواندن نشود، اشکال ندارد.

چادر
حجاب با غیر چادر

- پوشش مناسب در هر صورت چادر است و انسان خردمند بهترین حجاب را انتخاب می کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.