احکام شرعی

روزه، سرمه
حکم کشیدن سرمه برای روزه دار

- سرمه کشیدن روزه را باطل نمی کند و چنانچه مزه یا بوی آن به حلق برسد مکروه است.

روزه، نگاه
نگاه حرام در حال روزه

-  شخص روزه ‏داری که در ماه رمضان به صحنه شهوت انگیزی عمدا نگاه کرده و جنب شده و نگاهش به قصد انزال بوده، حکم جنابت عمدى را دارد يعنى هم قضاء بر عهده او مى‏ باشد و هم کفّاره.

روزه، اخلاط
حکم فرو بردن آب دهان و خلط

- به نظر آیت الله خامنه ای فرو بردن اخلاط سر و سینه، اگر به فضای دهان نرسیده باشد، اشکالی ندارد؛ ولی در حال روزه اگر به فضای دهان رسیده،‌ باید بنابر احتیاط واجب آن را فرو نبرد، و اگر به عمد فرو برد، بنابر احتیاط، قضا و کفاره بر او واجب می  شود.

قضا، کفاره، شوهر
ناتوانی زن از قضای روزه تا ماه رمضان و پرداخت کفاره توسط شوهر

- اگر افطار روزه ماه رمضان از جهت بيمارى و تأخير قضاى آن هم از جهت ادامه بيمارى باشد، براى هر روز يک مدّ طعام به عنوان فديه بر خود زن واجب است.

کفاره، وکیل،‌ اجرت
برداشتن اجرت از مبلغ کفاره توسط وکیل

- مطالبه اجرت کار و پخت غذا براى کسی که وکیل در غذا دادن به مساکین شده، جايز است، ولى نمى ‏تواند آن را از اموالى که بايد به عنوان کفّاره به فقرا داده شود، بردارد.

قضا، کفاره، روزه
تأخیر چند ساله قضای روزه و پرداخت کفاره

- فديه تأخير قضاى روزه ماه رمضان هرچند به مدت چند سال هم به تأخير افتاده باشد، يکبار واجب است.

کفاره، روزه، پول
دادن پول کفاره به فقیر برای خرید غذا

-  دادن پول کفاره به فقیر اگر اطمينان داشته باشد که او طعام خريده و سپس آن را به عنوان کفّاره قبول مى‏ کند، اشکال ندارد.

روزه، دندان، مسواک، خلال
حکم شرعی مراجعه روزه‌دار به داندانپزشک

برای روزه‌دار اگر بواسطه پرکردن،‌ کشیدن یا جرم گیری دندان چيزى وارد حلق نشود، مانعى ندارد

روزه، بیمار
وظیفه بیمار در مورد روزه

- کسی که می‌داند روزه برای او ضرر دارد یا خوف ضرر داشته باشد باید روزه را ترک کند و اگر روزه بگیرد صحیح نیست.

روزه، مسواک، خلال، نخ دندان
مسواک و نخ دندان هنگام روزه

 مسواک زدن با خمیر دندان در حال روزه اشکال ندارد، ولی باید از فرو رفتن آب دهان جلوگیری شود و دهان را بعد از آن بشوید.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.