احکام شرعی

رکوع، زانو، دست
کیفیت قرار گرفتن دست روی زانو در رکوع 22:48 - 1398/11/01 بازدید: 85

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ احتیاط (واجب) آن است که نمازگزار در حال رکوع دستها را بر زانو بگذارد.

استحاضه، نماز، غسل
تعداد غسل برای خواندن نماز قضای صبح در استحاضه متوسطه 22:42 - 1398/11/01 بازدید: 54

- اگر مستحاضه متوسطه به هنگام نماز صبح (به هر دليلي) غسل نكند و همان روز بخواهد قضاي نماز صبح را بجا آورد، یک غسل کافی می باشد.

استطاعت، حج، اعزام
تکلیف مستطیع حج در صورت عدم امکان انجام آن 22:40 - 1398/11/01 بازدید: 56

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که استطاعت حج را دارد ولی به دلیل عدم ثبت نام دولتی امکان انجام آن را ندارد، احتیاط واجب آن است که خود را از استطاعت مالی خارج نکند و اگر از طریق دیگری می تواند به سفر حج برود، انجام دهد.

نماز
سه نکته درباره غلط خواندن نماز 20:32 - 1398/10/29 بازدید: 131

ادای صحیح حروف و کلمات در ذکرهای واجب نماز، شرط صحت آن است. بنابراین چنانچه از روی عمد، کلمه ای را غلط بخواند نمازش باطل است.

حکم شوخی کردن با نامحرم 20:28 - 1398/10/29 بازدید: 1307

- شوخی با نامحرم اگر موجب تحریک شهوت شود و یا خوف افتادن در گناه و مفسده در آن باشد، حرام است.

جنب
مکروهات برای فردی که جنابت دارد 20:26 - 1398/10/29 بازدید: 135

- نه چيز بر جنب مكروه است: اول و دوم: خوردن و آشاميدن....

زمان غسل جنابت 20:25 - 1398/10/29 بازدید: 2233

غسل جنابت به خودی خود پس از جنابت مستحب است و برای خواندن نماز واجب و برخی از اعمال واجب می شود.

طلاق
شرایط شاهد در طلاق 20:23 - 1398/10/29 بازدید: 70

یکی از شرائط طلاق این است که در حضور دو شاهد عادل مرد باشد. شخصی که عادل نیست نمی تواند شاهد طلاق باشد.

کفن، میت، دوخت
استفاده از کفن دوخته برای میت 22:59 - 1398/10/28 بازدید: 90

- اگر قسمتی از کفن  میت،‌ دوخت داشته باشد اشکالی ندارد ولی مکروه است.

نماز، اقامت، تدریس
نماز معلمی که هر روز میان محل اقامت و تدریس رفت و آمد دارد 22:58 - 1398/10/28 بازدید: 61

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ معلمی که هر روز بین محل اقامت تا محل تدریس رفت و آمد دارد، نماز وی در محل اقامت و تدریس کامل می باشد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.