احکام شرعی

نماز، بیمار، صندلی، قضا
خواندن نماز قضا به صورت نشسته برای افراد پیر و بیمار

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ شخصی که به علت پیری و بیماری از خواندن نماز به صورت ایستاده معذور بوده و نمازهای خود را نشسته می خواند؛ در مورد قضای نماز اگر امید به خوب شدن ندارد واجب است به هر کیفیتی که  می تواند آن را انجام دهد.

چهارشنبه سوری
خرید و فروش ترقّه

-ترقه و مواد انفجاری در صورتی که موجب اذیّت و آزار دیگران باشد، و یا تبذیر مال محسوب شود، و یا خلاف قانون و مقرّرات نظام جمهوری اسلامی باشد، جایز نیست.

اعتکاف
احکام خروج معتکف از مسجد

- خارج شدن از مسجد برای حمام كردن(نظافت)، برا‌ی غسل مستحبی، وضو گرفتن برای خواندن قرآن يا نماز مستحبی، برای شستن دندان‌ها و دست‌ها، اشكال ندارد، ولی بايد به قدر حاجت اكتفا كند و طول ندهد.

اعتکاف
محرمات اعتكاف

-  محرمات اعتكاف عبارتند از: بوييدن چيزهای خوشبو، خريد و فروش، امور جنسی و شهوت‌آميز و استمنا

اعتکاف
احكام مخصوص بانوان در اعتکاف

- در صورتی که زن در ایام اعتکاف حائض‌شود حتى اگر در ساعات آخر روز سوم باشد اعتكاف باطل مى‌شود و بايد فوراً از مسجد خارج شود.

قرائت،‌ سوره،‌ تسبیحات
حکم قرائت در رکعت های سوم و چهارم

- در رکعت سوم و چهارم نمازهای واجب شبانه روزی،‌ نمازگزار می تواند فقط یک بار سوره حمد را بخواند یا سه مرتبه تسبیحات اربعه را بگوید.

قرائت،‌ نماز،‌ سوره
حکم قرائت در رکعت های اول و دوم نماز

- در رکعت اول و دوم نمازهای واجب شبانه روز، قرائت واجب است.  نمازگزار باید ابتدا حمد و بعد از آن  یک سوره کامل (به جز سوره های سجده دار) را بخواند.

نجس، مسجد، فرش
نجس کردن فرش مسجد و مسجدی که غصب شده

- طبق نظر آیت الله خامنه ای؛ مسجدی که غصب و خراب و متروک شده و به جای آن بنای دیگری ساخته شده یا به خاطر متروک ماندن، آثار مسجدی از آن محو شده و امیدی هم به دوباره‌سازی آن نیست، مثل این که آن آبادی تغییر جا یافته باشد، نجس کردن آن حرام نیست.

مسجد، نجس، سقف
نجس کردن سقف، بام و قسمت بیرونی دیوار مسجد

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ نجس کردن زمین، سقف، دیوار و بام مسجد حرام است.

مسجد، مخروبه، زمین
حکم زمین مسجد پس از ویرانی

- طبق نظر آیت الله خامنه ای؛ خراب کردن مسجد، آن را از مسجد بودن خارج نمی کند مگر مسجدی که خراب و متروک شده و به جای آن بنای دیگر ساخته شده، یا به خاطر متروک ماندن، آثار مسجد بودن از آن محو گردیده و امیدی هم به بازسازی دوباره آن نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.