احکام شرعی

حج، استطاعت، مانع
موانع استطاعت 21:05 - 1398/05/10 بازدید: 25

اگر شخص مالی داشته باشد که برای رفتن به حج کفایت کند، اما برای یک نیاز ضروری مانند تهیّه‌ی مسکن یا علاج بیماری و یا تأمین مایحتاج زندگی به آن نیاز داشته باشد، مستطیع نیست و حج بر او واجب نمی‌شود.

حج، استطاعت، بدهی، مهریه
فراهم کردن مقدمات استطاعت 20:56 - 1398/05/10 بازدید: 15

کسی که شرایط استطاعت را پیدا کرده، ولی انجام حج او منوط به فراهم آوردن برخی مقدمات باشد، باید نسبت به تهیه‌ی آن مقدمات اقدام کند، به گونه‌ای که مطمئن باشد در آن سال حج را درک می‌کند.

کندو، عسل،‌ اذیت
داشتن کندوی زنبور عسل در صورت احتمال اذیت همسایگان 08:54 - 1398/05/10 بازدید: 4

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ داشتن کندوی زنبور عسل در صورتی که موجب ضرر به دیگران نباشد، اشکال ندارد و سؤال و تفحص لازم نیست.

زنا، وطی، شبهه
زنای عمدی در عده وطی به شبهه 08:17 - 1398/05/10 بازدید: 5

- زنای عمدی در عده وطی به شبهه، موجب حرمت ابدی نمی شود.

روزه، حیض، وارسی
عدم وارسی سهوی قبل از اذان صبح و صحت روزه حائض 13:38 - 1398/05/09 بازدید: 5

- اگر زن حائض سهوا در ماه مبارک قبل از اذان وارسی نکرده و بعد از اذان صبح متوجه شود که پاک است، چنانچه تا قبل از اذان ظهر مبطلی انجام نداده باید نیت روزه کند و صحیح است.

حیض، وارسی، روزه
عدم وارسی عمدی قبل از اذان صبح و صحت روزه حائض 13:16 - 1398/05/09 بازدید: 7

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر زن حائض عمدا در ماه مبارک قبل از اذان وارسی نکرده و بعد از اذان صبح متوجه شود که پاک است؛ در صورتی که احتمال قابل اعتنایی داشته که خون او ادامه داشته باشد، ولیکن بعد از اذان متوجه پاک بودن بشود، در این صورت واجب است که در این روز انجام مبطلات روزه خودداری نماید ولیکن قضای آن روز بر او واجب است و البته کفاره ندارد.

وضو، قران، کراهت
رفع کراهت قرائت قرآن برای زن حائض در صورت تعویض دستمال و گرفتن وضو 12:49 - 1398/05/09 بازدید: 7

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خواندن قرآن برای زن حائض برای غیر از آیات سجده اشکال ندارد.

رقص، مرد، محارم
رقص مرد برای همسر و محارم 21:52 - 1398/05/08 بازدید: 78

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ رقص مرد بنابر احتیاط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل این‌كه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشكال است.

سه طلاقه، سنی، شیعه
سه طلاقه کردن زن شیعه توسط همسر اهل سنت 21:48 - 1398/05/08 بازدید: 63

- طبق نظر آیت الله مکارم؛ در صورتی که مرد اهل تسنن در حال عصبانیت کنترل اعصاب خود را از دست داده و همسر شیعه خود را طلاق دهد، طلاق صحیح نبوده و زن در عقد او باقی است.

ازدواج،‌عده، نکاح
انجام عقد موقت در زمان عده ازدواج موقت سابق 18:56 - 1398/05/08 بازدید: 57

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی در عده ازدواج موقت به خاطر جهل به مسئله با فرد دیگری عقد موقت خوانده و دخول صورت گرفته، به مرد دوم حرام ابد شده است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.