احکام شرعی

وقف، زمین، نصف
تکلیف زمینی که نصفش وقف شده

- در جايى كه عين، مشترك بين وقف و ملك طلق است در جواز جدا كردن آن‏ها اشكالى نيست.

حقوق، خمس، کارمند
خمس حقوق پرداختی به خانواده پس از فوت کارمند

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ حقوقی که پس از فوت کارمند به خانواده او داده می شود، خمس ندارد و هر مکلف بايد بر طبق فتواى مرجع تقليدش عمل کند.

بیان عیوب در معامله
بیان عیوب کالا هنگام معامله ‍

- بیان عیوب کالا هنگام فروش واجب نیست ولی دروغ گفتن و مخفی کردن عیب صحیح نیست.

وسواس، زن، مرد
نگفتن وسواس به مرد قبل از ازدواج

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر زن حقیقت را در مورد وسواس خود به مرد نگوید، هر چند مرتکب دروغ و حرام شده اما حق فسخ برای شوهر ایجاد نمی کند مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.

وقف، مرگ، واقف
تکلیف وقف پس از مرگ موقف علیه

- اگر کسی چیزی را به کسی وقف کند، در صورت فوت موقوف علیه، اگر واقف زنده است موقوفه به او بر می گردد و اگر فوت کرده، به وراث واقف باز می گردد.

پول، وقف، نذر
امکان وقف پول برای استفاده از سود آن

- در وقف معتبر است که عین موقوفه باقی بماند ولذا وقف اسکناس صحیح نیست ولى مى تواند به عنوان هبه و يا نذر باشد.

نماز، احتیاط، فراموشی
فراموشی نماز احتیاط و یادآوری آن در نماز بعدی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر نماز احتیاط را فراموش کرده و در وسط نماز بعدی متوجه آن شویم، نماز قبل باطل است، باید نماز را ادامه داده و نماز قبل اعاده شود.

عروسی، شاباش، رقص
دادن و گرفتن شاباش در عروسی

- گرفتن شاباش اگر در مقابل رقص حرام باشد، جايز نيست و لازم است به نحوى به صاحبش برگردانده شود.

عروسی، حجاب، تذکر
تذکر به حجاب میهمانان در عروسی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورتي که نهي از منکر در مراسم عروسی، مفسده داشته باشد، وظيفه اي نداريد.

شرط بندی
شرط بندی در بازی رایانه ای

- شرط بندی در بازی های گروهی حرام است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.