احکام شرعی

نظافت، زن، شوهر،‌ اطاعت
اطاعت از شوهر در نظافت و آرایش

- اگر شوهر درخواست نظافت و آرایش کند، رعایت آن بر زن واجب است.

نذر، اجازه، شوهر
اجازه شوهر برای نذر زن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ نذر زن در صورت حضور شوهر باید بنا بر احتیاط واجب با اجازه شوهر باشد.

نماز، صندلی، زانو
نماز روی صندلی و قرار دادن کف دست روی زانو

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسي که روي صندلي نشسته و نماز می خواند، در هنگام سجده اگر می تواند باید کف دست را بر محلی قرار دهد و قرار دادن بر زانو کافی نیست.

طلاق، حیض
حکم طلاق در زمان حیض

- طلاق زن در زمان حیض جایز نیست مگر در موارد خاصی مانند اینکه شوهر بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد.

کفاره، روزه
پرداخت قسطی کفاره

اگر کفاره ی تأخیر چندین روزه به عهده ی کسی باشد، می تواند به تدریج  بپردازد؛ و اگر کفاره ی افطار عمدی یک روزه به عهده ی اوست، می تواند به تدریج به ۶۰ فقیر طعام بدهد.

ارتداد، عقد، توبه
عقد مجدد میان ساب النبی و همسرش پس از توبه

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورت توبه ساب النبی، باید دوباره عقد میان او و همسرش خوانده شود.

نماز، خنده، عمدی
خنده عمدی بدون صدا در نماز

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر خنده با صدا (يعنى قهقهه) و عمدى باشد، نماز باطل است.

پول، بدهی، ربا
اخذ مبلغ بیشتر از سوی طلبکار به دلیل کاهش ارزش پول

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ طلبکار در صورت کاهش ارزش پول، باید همان مقدار را پس بگیرد و نسبت به مقدار کاهش ارزش پول بنابر احتیاط واجب باید مصالحه کنند.

قرض،‌ رهن، اجاره
اجاره رایگان خانه در قبال قرارداد قرض الحسنه به مستاجر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورتی که مالک، خانه خود را به مدّت معیّن و اجرت مشخصی اجاره بدهد به این شرط که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد

مسابقه، جایزه، پول
اهداء جایزه مسابقه از محل وجوه دریافتی از شرکت کنندگان

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در مسابقه اگر برگزارکننده مسابقه، مبلغی را از شرکت کنندگان به عنوان حق الزحمه و شرط شرکت در مسابقه برای خودش دریافت کند، و بعد از مالکیت، با مال خود جایزه بخرد، مانعی ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.