احکام شرعی

نگاه، شهوت، روزه، جنابت
جنابت روزه دار با نگاه به صحنه شهوت انگیز

- اگر روزه دار با نگاه به صحنه شهوت انگیزی جنب شود، در صورتی که نگاه‌کردن او به قصد انزال بوده و يا مى‏ دانسته که اگر به آن منظره نگاه کند، جنب مى ‏شود و يا عادت او بر اين بوده است و در عين حال عمداً نگاه کرده و جنب شده، حکم جنابت عمدى را دارد.

سجده قرآنی
واجبات سجده قرآن چیست؟

- در سجده واجب قرآن، گذاشتن پیشانی بر زمین کافی است و گفتن ذکر، رو به قبله بودن و وضو داشتن لازم نیست.

حائض، سوره،‌ آیه، سجده، گوش کردن
لمس آیات قرآن و نام خداوند توسط حائض

- طبق نظر مشهور مراجع معظم تقلید، بر زن حائض حرام است تا وقتی که از حیض پاک نشده،‌ خط قرآن، نام خداوند متعال و صفات خاصه او را لمس کند.

کفاره، روزه
کفـاره‌ی افطار عمـدی

- کفـاره‌ی افطار عمـدی روزه‌ی ماه مبارک رمضان یکی از دوچیز است: 1. دو ماه (شصت روز) روزه گرفتن 2. شصت فقیر را غذا دادن.

سجده قرآنی
سجده واجب قرآن چیست ؟

-  سجده های واجب در چهار سوره از قرآن کریم وجود دارد که اگر کسی به آن ها گوش دهد یا بخواند، باید بعد از تمام شدن آیه، فورا سجده کند.

اجبار، خوردن، روزه
صحت روزه در صورت اجبار به خوردن و آشامیدن

- روزه شخص روزه دار با داخل شدن چيزى در حلقش بدون اختيار و يا با فرو بردن سرش به همان صورت به زير آب باطل نمى ‏شود.

روزه، اصرار،‌ مادر
حکم روزه فرزند در صورت اصرار مادر بر افطار

- خوردن و آشاميدن هرچند بر اثر درخواست و اصرار شخص ديگرى باشد، روزه را باطل می کند.

روزه، افطار،‌ تبعیت
تبعیت از دیگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت

- تبعيت از ديگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت افطار، اگر از موارد تقيه باشد جايز است، ولى روزه آن روز قضا دارد.

روزه، سحری
حکم روزه نگرفتن فردی که سحری نخورده

- انسان نمى ‏تواند به خاطر سحری نخوردن، روزه را بخورد.

روزه، غسل
حکم تلاقی غسل جنابت با اذان صبح

- اگر در ماه رمضان با اعتقاد به اینکه برای غسل جنابت وقت دارد، مشغول غسل شود و در این بین بفهمد که مقداری از غسل با اذان صبح همراه شده، روزه اش صحیح است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.