احکام شرعی

مسافر
وظیفه مسافر مردّد در اقامت ده روز 01:16 - 1399/01/11 بازدید: 19

- مسافری که در جایی اقامت کرده و نمی داند ده روز می‌ماند یا خیر، نماز او شکسته است و روزه اش صحیح نیست.

نجاست
خون مردگی زیر ناخن و پوست 07:20 - 1399/01/10 بازدید: 38

- خون مردگی اگر طوری باشد که به آن خون نگویند، پاک است در غیراینصورت  باید برای وضو و غسل (اگر مشقت نداشته باشد) خون را بیرون آورند.

وضو
وضو با وجود کِرِم ضد آفتاب در اعضاء 01:12 - 1399/01/10 بازدید: 27

- وجود کِرِم ضد آفتاب در اعضاء در حال وضوء اگر جذب پوست شده باشد و مانع نباشد اشکالی ندارد 

موقت
ازدواج با دختر رشیده 18:10 - 1399/01/07 بازدید: 68

- ازدواج (موقت یا دائم) با دختر باکره‌ بدون اجازه پدر بنا بر احتیاط واجب عقد صحیح نیست.

دورغ
قسم دروغ در معامله 15:24 - 1399/01/07 بازدید: 44

- قسم دروغ خوردن حرام است ولی اگر شرایط معامله رعایت شده باشد معامله صحیح و سود حاصله حلال است.

دروغ
حکم شرعی شهادت دروغ چیست؟ 15:16 - 1399/01/07 بازدید: 46

-  اگر کسی در دادگاه شهادت دروغ بدهد، در صورتی که با شهادت او حق کسی ضایع شود، باید حق آن فرد را جبران کند. اما اگر حق کسی ضایع نشده است، در برابر خداوند توبه کند.

دورغ
نقل خبری که نمی دانیم راسته یا دروغ 21:43 - 1399/01/05 بازدید: 60

- نقل خبری که نمی دانیم راست است یا دروغ، به نقل از منبع باید بازگو شود.

دروغ
دروغ عملی 07:04 - 1399/01/05 بازدید: 35

-  ثبت حضور در کلاس درس (حاضری زدن در کلاس) و عدم شرکت در کلاس درس دروغ عملی است؛ حرام و گناه است.

خمس
استفاده از مال کسی که خمس نمی دهد 22:06 - 1399/01/02 بازدید: 58

- به نظر آیات عظام خامنه ای و سیستانی:استفاده از اموال و غذای کسی که خمس نمی دهد، جایز است.

پوشش
قرار گرفتن در معرض دید نامحرم 18:26 - 1399/01/02 بازدید: 376

- هر چند نگاه کردن به زن نامحرم بدون پوشش کافی برای مردان حرام است، ولی زن هم اگر بداند که در معرض دید نامحرم است، باید حجاب خود را حفظ کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.