احکام شرعی

هدیه، شرکت، نماینده، خرید
پذیرش هدیه فروشنده به نماینده خرید شرکت 21:18 - 1397/05/27 بازدید: 16

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر شرکت فروشنده ای که هزینه مسافرت همسر را هدیه می دهد، خصوصی باشد، در صورتی که منع قانونی برای نماینده و همسرش نباشد، پذیرش آن اشکال ندارد.

عروسی، فیلمبردار، درآمد
معاشرت با فیلمبردار مجالس عروسی و حکم درآمد این کار 21:16 - 1397/05/27 بازدید: 11

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فيلمبردارى از جشن های عروسی، در صورتى كه تأييد كار حرام بوده و یا مستلزم گوش دادن به موسيقى حرام باشد، جایز نیست و درآمد حاصله حرام است.

جنب، حائض، حرم
محدوده ضریح معصومین در حرمت ورود جنب و حائض 13:17 - 1397/05/27 بازدید: 13

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در حرمت ورود جنب و حائض به حرم ائمه معصومین، مراد از حرم امامان علیهم السلام همان زیرگنبد و جائی است که به آن حرم و مشهد شریف گفته می شود.

کارت، خرید، پول
تبدیل اعتبار کارت خرید به پول نقد 13:15 - 1397/05/27 بازدید: 15

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ تبدیل مبلغ موجود در کارت هدیه خرید به پول نقد، تابع قوانين و مقررات مربوطه مى‌باشد و تخلف از آن جايز نيست.

دانشگاه، درس، کوتاهی
کوتاهی در درس خواندن 13:13 - 1397/05/27 بازدید: 16

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اشکال شرعی کوتاهی در درس خواندن در دانشگاه، تابع قوانين مربوطه است.

انگور، جوشاندن، خوردن
حکم جوشاندن انگور در آشپزی 13:11 - 1397/05/27 بازدید: 16

- اگر آب انگور به وسیله پختن یا خود به خود جوش بیاید خوردن آن حرام می شود، ولی نجس نیست.

وضو، تیمم، زن، نامحرم
وضو و تیمم زن در حضور نامحرم 21:23 - 1397/05/24 بازدید: 59

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ حضور نامحرم مجوز تیمم برای زن نبوده و باید به گونه ای که نامحرم نبیند وضو بگیرد. 

روزه، مسافت، شرعی، نیت
سفر به مسافت شرعی و نیت عدم روزه بدون خوردن و آشامیدن 19:37 - 1397/05/24 بازدید: 19

- روزه دار که می داند قبل از ظهر به مسافرت تا اندازه مسافت شرعی می رود، تا از حد ترخص خارج نشده است نمی تواند چیزی بخورد.

ازدواج، موقت، عده
ازدواج مجدد در حین عده عقد موقت و محاسبه عده 19:20 - 1397/05/24 بازدید: 36

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زنی که در عده عقد موقت مردی بوده و در اولین حیض همان مرد با او مجددا ازدواج موقت کرده و بدون نزدیکی دوباره جدا شدند، باید عده را از ابتدا نگه دارد.

حج، استطاعت، بدهی، مهریه
تحقق استطاعت با وجود بدهکاری بابت مهریه 23:48 - 1397/05/23 بازدید: 15

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ با توجه به اینکه یکی از شرائط استطاعت در حج نداشتن بدهی است، مهریه بدهی محسوب می شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 278