احکام شرعی

نماز، قضا، عدول
عدول از نماز قضا به نماز قضای دیگر 22:54 - 1398/09/24 بازدید: 13

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ عدول از نماز قضای عصر به قضای مغرب، جایز نیست.

خمس، حقوق، سال
پرداخت خمس حقوق در هر ماه و نیاز به سال خمسی 22:52 - 1398/09/24 بازدید: 15

- اگر کسی بعد از هر درآمدی بلا فاصله خمس آن را می دهد سال خمسی داشتن لازم نیست.

نماز
بلند شدن بی اختیار سر از مهر 20:26 - 1398/09/24 بازدید: 22

اگر هنگام سجده، بی اختیار سر از مهر جدا شود و دوباره روى مهر قرار بگيرد یک سجده محسوب می شود.

قرآن
خواندن ترجمه قرآن 09:59 - 1398/09/23 بازدید: 47

خواندن ترجمه قرآن و تدبّر در آن، بسیار خوب و مطلوب است، ولی قرائت متن عربی قرآن، ثواب و آثار ویژه ای دارد.

نفقه
نفقه نامزد 09:58 - 1398/09/23 بازدید: 49

در دوران عقد تا عروسي زوجه اگر تمكين داشته باشد، نفقه او بر زوج واجب است، هر چند او را به منزل خود نبرده باشد مگر آنكه عدم تمكين متعارف باشد و عقد مبني بر آن واقع شده باشد.

خانواده
حکم زنا با زن شوهردار 09:57 - 1398/09/23 بازدید: 131

از نظر اکثر فقهاء اگر کسی با زن شوهرداری زنا کند و بعداز مدتی شوهر و زن از هم طلاق بگیرند و یا شوهر از دنیا برود، آن زن بر آن مرد حرام ابدی می شود .

عده، موقت، حیض
رجوع مجدد مرد در ایام حیض عده ازدواج موقت و ملاک محاسبه عده 23:13 - 1398/09/22 بازدید: 31

- زنی که در عده عقد موقت مردی بوده و در اولین حیض همان مرد با او مجددا ازدواج موقت کرده و بدون نزدیکی دوباره جدا شدند، اگر زن هنوز در حال حیض باشد، این حیض جزء عده محسوب نمی شود.

عقد، شرط، منزل
اجازه خروج زن از منزل به عنوان شرط ضمن عقد 23:04 - 1398/09/22 بازدید: 26

- طبق نظر آیت الله مکارم، زن می تواند هنگام عقد اجازه کلی برای خروج از منزل از همسرش اخذ نماید.

اقتدا، نماز، رکوع
شک در رسیدن به رکوع امام پس از اقتدا و صحت نماز 22:56 - 1398/09/22 بازدید: 27

- کسی که شک دارد پس اقتدا به رکوع امام در رکعت چهارم نماز رسیده است، اگر با اعتقاد به صحت نماز، آن را ادامه داده باشد، نمازش صحیح می باشد.

خمس، پس انداز، بدهی
تعلق خمس به پول پس انداز شده برای پرداخت بدهی قبل از سال خمسی 23:34 - 1398/09/20 بازدید: 39

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر بدهی شخص قبل از سال خمسی از محل بدهی دیگری پرداخت شود، به پول پس انداز شده اولیه در صورتی که بدهی بعدی پرداخت گردد، خمس تعلق نمی گیرد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.