احکام شرعی

کتاب، وقف، پیدا
تکلیف کتاب وقفی پیدا شده

- اختیار کتاب وقفی پیدا شده با حاکم شرع است.

مسجد، لوازم، فاتحه، عروسی
خارج کردن لوازم مسجد برای مراسم فاتحه و عروسی

-  وسایل مسجد باید در همان جهتی که برای آن وقف شده و زیر نظر متولی شرعی آن استفاده شود.

عرق جنب
آيا عرق جنب نجس است؟

- عرق فرد جنب پاک است و لکن احتياط واجب آن است که با عرق جنب از حرام نماز خوانده نشود.

وقف، اموال، بدهی
وقف تمام اموال با وجود بدهی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر انسان به دلیل دِین، محجور و مفلس باشد، وقف همه اموال صحیح نیست.

روزه، استیجاری، شوهر
روزه استیجاری در زمان عدم حضور شوهر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ روزه استیجاری زن، اگر با حق شوهر منافات نداشته باشد، اشکال ندارد.

مسجد، وقف، حکم
حکم مسجد در صورت معلوم نبودن اصل وقف

- تا عنوان مسجد بودن در وقف معلوم نشود، حکم مسجد را ندارد.

بز، شیر، دوشیدن
دوشیدن و خوردن شیر بزی که هنوز نزاییده است

- دوشیدن و خوردن شیر بزی که هنوز نزائیده است، اشکالی ندارد.

زن، بچه، شوهر
ممانعت زن از بچه دار شدن بدون رضایت شوهر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر چه نفس ممانعت زن از بچه دار شدن به تنهایی موجب نشوز نشود ولی به هر حال زن بدون اجازه شوهر فی نفسه حق جلوگیری ندارد.

وقف، زمین، نصف
تکلیف زمینی که نصفش وقف شده

- در جايى كه عين، مشترك بين وقف و ملك طلق است در جواز جدا كردن آن‏ها اشكالى نيست.

حقوق، خمس، کارمند
خمس حقوق پرداختی به خانواده پس از فوت کارمند

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ حقوقی که پس از فوت کارمند به خانواده او داده می شود، خمس ندارد و هر مکلف بايد بر طبق فتواى مرجع تقليدش عمل کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.