احکام شرعی

کفاره، افطار، عمدی، روزه
زمان پرداخت کفاره افطار عمدی روزه 01:23 - 1397/03/31 بازدید: 13

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کفاره افطار عمدى روزه ماه رمضان براى هر روز عبارت است از دو ماه روزه يا اطعام شصت فقير و يا دادن شصت مدّ طعام به شصت مسکين ولی پرداخت آن، زمان مشخص ندارد.

حیض، لکه، ترشح
ترشحات زرد رنگ در روزهای آخر حیض 01:20 - 1397/03/31 بازدید: 17

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ ترشحات زرد رنگ در روزهای پایانی حیض، اگر خون باشد و قبل از روز دهم ببیند، حکم حیض را دارد.

غسل، تیمم، بدل
کفایت یک تیمم از چند غسل 01:19 - 1397/03/31 بازدید: 11

- طبق نظر مقام معظم رهبری، کسی که چند غسل بر او واجب شده و از انجام آن معذور است، بنابر احتیاط واجب برای هر غسل یک تیمم نماید، کافی است.

فطریه، مبلغ، سال، 97
مبلغ زکات فطره و کفاره سال ۹۷ 01:31 - 1397/03/24 بازدید: 130

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ مبلغ زکات فطره برای سال ۱۳۹۷ حداقل 8000 تومان می باشد.

فطر، میهمان، فطریه
فطریه میهمان شب عید فطر 01:30 - 1397/03/24 بازدید: 106

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ میهمانی که قبل از غروب شب عید فطر وارد شده، اگر فقط یک شب بماند، فطریه اش بر عهده خودش می باشد.

فطریه، سرباز، زندانی
فطریه زندانیان، سربازان و ... 01:28 - 1397/03/24 بازدید: 70

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فطریه کسانی که دولت غذای آنها را می دهد، بر عهده دولت نیست.

فطریه، همسر، موقت، ناشزه، شوهر
فطریه همسر موقت و زن ناشزه 01:26 - 1397/03/24 بازدید: 76

- همسر موقت و زن ناشزه، اگر نان خور شوهر باشند، فطریه شان بر عهده شوهر است.

فطریه، فقر، سرپرست
فقیر بودن سرپرست و تکلیف افراد در پرداخت فطریه 01:24 - 1397/03/24 بازدید: 80

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر کسی که باید فطریه انسان را بدهد، فقیر باشد، پرداخت آن بر خود شخص واجب نیست.

روزه، زکات، فطره، نانخور
فطریه کسی که نان خور دو نفر است 00:05 - 1397/03/23 بازدید: 63

- زنی که هم از شوهر و هم از پدرش خرجی می گیرد، فطره اش به نسبت مقدار خرجی که می گیرد، بر هر دوی شوهر و پدر واجب است.

روزه، زکات، فطره، زن، شوهر
پرداخت فطره توسط زن و تکلیف شوهر 00:04 - 1397/03/23 بازدید: 47

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زنی که نان خور شوهرش است اگر فطریه اش را بپردازد، از عهده شوهرش ساقط نمی شود مگر با اجازه او پرداخت کرده باشد.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام شرعی
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 181