لباس شهرت

معیار لباس! 12:52 - 1396/04/27 بازدید: 75

آیا زمان و مکان در تعیین نوع پوشش و لباس تاثیر دارد؟ آیا می شود لباسی در یک زمان، لباس عرف جامعه باشد و در زمان دیگر لباس شهرت؟!

لباس
حکم لباس شهرت 10:29 - 1396/01/16 بازدید: 361

- پوشیدن لباس شهرت، (سیستانی: در صورت هتک حرمت) جایز نیست.

لباس
تعریف لباس شهرت 10:00 - 1396/01/16 بازدید: 621

- لباس شهرت، لباسی است که بر خلاف شأن فرد بوده و یا جلب توجه نماید.

مانتویی برای آتش
مانتویی برای آتش 12:05 - 1395/05/13 بازدید: 1186

چکیده: مانتوهای پشت‌نویسی شده مهری برای ورود به دوزخ!

Subscribe to لباس شهرت
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 275