به آيه اي كه براي تعدد زوجات اجازه داده اعتراض دارم؟

10:48 - 1394/08/23

چکیده: حساسيت زنان در مورد حكم تعدد زوجات ناشي از تبليغات سوء رسانه اي است و همانگونه كه در بالا اشاره شد، در زمان هاي گذشته اين حكم يك امر طبيعي قلمداد مي شد و زنان نسبت به آن حساسيت كمتري داشتند. ]لازم به ذكر است كه چند همسري در اين زمان بدون هيچ مشكلي در كشور هاي عربي اجرا مي شود ... .

من زني هستم كه حدود 15 سالگي ازدواج كرده ام و به آيه اي كه براي تعدد زوجات اجازه داده اعتراض دارم؟

پاسخ:

1. معمولا انسان ها دستورات افراد آگاه و متخصص را بدون چون و چرا مي پذيرند و حتي خوشحالند كه با متخصص امر مشورت كرده اند حال اگر اين فرامين و دستورات از جانب خداوندي كه به تمام زوايا و نيازهاي انسان آگاه است و به بندگان خود از رگ گردن هم نزديك تر است و نسبت به آنان ظالم و ستمگر نيست صادر شود بطور قطع انسان بايد آن دستورات را قبول كند. خداوند در دستورات و احكام خود مصالح و سعادت بندگان خود را در نظر گرفته است و هيچ گاه نسبت به موضوعي كه باعث فساد و شقاوت بندگان مي شود دستور نمي دهد.
2. در زمان صدر اسلام وقتي كه حكم تعدد زوجات (چند همسري شوهر) توسط مسلمانان اجرا مي شد هيچ مورخي ادعا نكرده كه زنان با اين موضوع به مخالفت پرداختند و اين مسئله دليل روشن است بر اين كه طبيعت جنس زن با قانون تعدد زوجات مشكلي ندارد بلكه مشكلات به خاطر مسائل جانبي اين امر است بعنوان مثال همسر اول مي ترسد با ازدواج مجدد شوهر، قلب او متمايل به زن دوم شود و يا شوهر، زن دوم را بر وي ترجيح بدهد(1) ولي اسلام جلوي اين مشكل را هم گرفته است و بر مرداني كه مي خواهند زناني متعدد داشته باشند شرط كرده كه در معاشرت با آنان رعايت عدالت را بكنند و حتي دستور داده است كه بستر زناشويي را بين زنان خود به طور مساوي تقسيم كنند. از مطالب بالا روشن شد كه قانون تعدد زوجات يك قانون كامل و مترقي است و آن چه كه ايراد دارد عمل نكردن برخي از مردان ناآگاه به اين قانون است. بنابر اين اگر اين قانون به طور كامل اجراء شود و مردان عدالت را در بين زنان خود جاري كنند. هيچ مشكلي نه براي مرد ايجاد مي شود و نه براي زن.
در ضمن برخي از حساسيت زنان در مورد حكم تعدد زوجات ناشي از تبليغات سوء رسانه اي است و همانگونه كه در بالا اشاره شد، در زمان هاي گذشته اين حكم يك امر طبيعي قلمداد مي شد و زنان نسبت به آن حساسيت كمتري داشتند. ]لازم به ذكر است كه چند همسري در اين زمان بدون هيچ مشكلي در كشور هاي عربي اجرا مي شود و در دهه قبل در ايران نيز سابقه دارد و زنان متعدد يك مرد با صلح و صفا در كنار يكديگر زندگي مي كردند[
3. حق تاهل از طبيعي ترين حقوق بشري است. هيچ بشري را از اين حق به هيچ نامي و تحت هيچ عنواني نمي توان محروم كرد حق تأهل حقي است كه هر فرد بر اجتماع خود پيدا مي كند. اجتماع نمي تواند كاري بكند كه گروهي از اين حق محروم شوند. همانطوري كه حق كار، حق خوراك حق مسكن، حق تعليم، حق آزادي جزء حقوق اصلي و اوليه بشر است. حق تأهل (حق همسر داشتن) نيز حق طبيعي است و هيچ كس نمي تواند اين حق را از انسان بگيرد.(2)
خوشبختانه در دنياي امروز آمار نسبتا صحيحي در زمينه جمعيت زنان و مردان آماده به ازدواج وجود دارد. اين آمار نشان مي دهد غالباً نسبت زنان آماده به ازدواج از مردان بيشتر است و اين امر 2 علت دارد: يكي اين كه دوره بلوغ دختران قبل از دوره بلوغ پسران است و دختران زودتر از پسران آماده ازدواج مي شوند. علت ديگر كه علت اساسي است، همواره تلفات مردان در جنگ و حوادث طبيعي بيشتر از زنان است. در ضمن مقاومت زن در برابر بيماري بيشتر از مردان است و در نتيجه تلفات مرد به واسطه بيماري ها بيشتر از تلفات زنان است حال با توجه به اين كه تعداد زنان آماده به ازدوج از مردان بيشتر است، اگر تك همسري تنها صورت قانوني ازدواج باشد عملا عده زيادي از زنان از حق طبيعي خود (حق همسر داشتن) محروم مي شوند و تنها با تجويز تعدد زوجات است (البته با شرائط خاصي كه دارد) كه اين حق طبيعي احياء مي شود.(3) به عنوان نمونه جمعيت زنان بي شوهر در آلمان نگراني خود را از نداشتن شوهر طي شكايتي به دولت اظهار نموده و تقاضا كردند كه براي علاج اين درد مسأله تعدد زوجات در اسلام را قانوني ساخته و به مردان آلمان اجازه دهد تا هر تعداد كه خواستند زن بگيرند.(4) آمار نشان مي دهد كه در جوامعي كه تعدد زوجات قانوني نيست، گناه و زنا جاي تعدد زوجات را گرفته است و به همين دليل مرد در اين جوامع بدون اين كه تعهد و تكليفي نسبت به پوشاك، غذا و مسكن زن داشته باشد، به دنبال هوسراني هاي بي پايان خود مي رود و هر چند صباح يكبار معشوقه خود را عوض مي كند، بدون اين كه احتياجي به تشريفات مهر، نفقه، رعايت عدالت و ... كه در قانون تعدد زوجات پيش بيني شده است داشته باشد.(5)
4. البته در اين ميان راه هاي ديني و مشروعي وجود دارد كه با به كار بستن آن، زن مي تواند شوهر خود را ملزم سازد كه زن ديگري نگيرد و تنها به او اكتفا كند،(6) مانند اين كه در عقد با شوهر شرط كند كه او حق ازدواج مجدد نداشته باشد. در ضمن تجربه نشان مي دهد كه اگر زن به وظايف زناشويي به طور كامل عمل كند، احتمال اين كه مرد تن به ازدواج دوم بدهد كاهش مي يابد و با توجه به شرايطي كه در نامه خود به آن اشاره كرده ايد مي توانيد از اين راه كار استفاده كنيد.
5. نكته اي كه از نظر شما مخفي مانده آن است كه حكم قرآن در آيه مورد اشاره، حكم الزامي نيست كه بر تمام مردان حكم تعدد زوجات را واجب كرده باشد بلكه آيه مورد بحث تعدد زوجات را براي مردان جايز مي داند.

پاورقی:

1. طباطبايي، محمد حسين، ترجمه تفسير الميزان، ترجمه موسوي همداني، محمد باقر، ذيل آيه مورد بحث، جامعه مدرسين حوزه علميه قم. ص 294. ج4،.
2. مطهري، مرتضي نظام حقوق زن در اسلام، چاپ پانزدهم، خلاصه اي از صفحات 314 تا 320، انتشارات صدرا.
3. مطهري مرتضي ، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ پانزدهم، خلاصه اي از صفحات 314 تا 320، انتشارات صدرا.
4. ترجمه تفسير الميزان، ص 296.
5. نظام حقوق زن در اسلام، ص 317.
6. ترجمه تفسير الميزان، ص 297.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

امتیاز: 
No votes yet
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 185