با خواستگار کم سن و سال چکار باید کرد؟

07:41 - 1394/08/23

چکیده: اگر اين آقا پسر مورد سؤال شرايط فرد مناسب براي ازدواج را دارا ميباشد. بايد: 1. فرد باايمان و متديّن باشد پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمودند: مؤمن كفو خواهر مؤمن است. بديهي است كه اگر شرط ايمان دربارة فرد صادق نباشد، نميتوان به ازدواج با او تن در داد.

 

دوستي دارم كه خواستگاري 23 ساله دارد و حال آنكه خودش كم سن و سال است، و تلفني با هم در ارتباط هستند و وقتي دختر ميگفت تماس نگير پسر تهديد ميكرد، چگونه او را راهنمايي كنيم؟

پاسخ:

در اسلام راهكارهايي در نظر گرفته شده تا از روابط ناسالم در جامعه جلوگيري شود. يكي از آن راهكارها كه ميتواند از روابط ناسالم و فساد اخلاقي جلوگيري كند، ازدواج به موقع است.
در مكتب ما ازدواج امري مقدس است تا جايي كه معصومين فرمودهاند: «كسي كه ازدواج كند نصف دين خود را بدست آورده و آن را از خطر آلودگي و زوال حفظ كرده است». همچنين توصيه به تسريع در امر ازدواج و قرار دادن آن به عنوان يك حق براي فرزند شده است. حل مشكل جنسي از نظر مكتب ما ازدواج است و البته كساني كه اين امكان را ندارند بايد عفاف به خرج دهند و دامن خود را از آلودگي پاك دارند. اينكه در دنياي امروز فحشاء و بيبند و باري است، يكي بدان خاطر است كه امر ازدواج را مورد بيتوجهي قرار دادند. در نتيجه فساد و فحشاء حتي وارد خانوادهها شده و آلودگيها گسترش يافتند. از سوي ديگر اسلام توصيه ميكند كه آدمي نصيب خود را از خوشيها و لذات مشروع زندگي بدست آورد و با صفا و آسايش به زندگي برسد.(1)
چنانچه روشهاي نامناسب را براي خوشيهاي زندگي در پيش گيريم با مشكل مواجه خواهيم شد. همانطور كه اين دوست شما بخاطر تماسهاي تلفني كه با يك فرد داشته الآن دچار مشكل شده است.
اگر اين آقا پسر مورد سؤال شرايط فرد مناسب براي ازدواج را دارا ميباشد. بايد: 1. فرد باايمان و متديّن باشد پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمودند: مؤمن كفو خواهر مؤمن است. بديهي است كه اگر شرط ايمان دربارة فرد صادق نباشد، نميتوان به ازدواج با او تن در داد.
2. اخلاق نيكو داشته باشد: چه در انتخاب همسر براي خود اخلاق فرد را مورد توجه قرار دهيد. توصيه شده از ازدواج با آن كس كه بداخلاق و بدرفتار است بپرهيزيد. كج خلقي و بدمزاجي زندگي را بر طرفين ناگوار ميسازد.
3. عفت و تقوا: از شرايطي است كه ميتواند ضامن الفت و صميميت زوجين باشد و روابط را عميق و انساني كند. نيكو بايد نگريست كه خواستگاران چه كساني هستند و تا چه حد به تقوا و پاكدامني پاي بندند. منظور از عفت، پاكدامني است و منظور از تقوا خود نگهداري در برابر گناهان و مفاسد است. البته مي توان گفت برخورد اين پسر (تهديد) سنخيتي با تقوا ندارد.
4. هماهنگي فكري: دو زوج جوان نياز به اين دارند كه از لحاظ فكري همانند هم و همگام باشند. سرچشمه بسياري از برخوردها در زندگي زناشوئي اختلاف در فكر و تدبير است. هماهنگي در خواستهها و آرزوها لازم است تا اصطكاك رخ ندهد و تباهي پيش نياورد.
5. مسأله سن: از نظر شرعي منعي در اين نيست كه فرد مسني با فردي كم سن ازدواج كند، ولي در موارد بسياري اين گونه ازدواجها منجر به شكست ميشوند. ازدواج دو فرد كه داراي اختلاف سن زيادي باشند، اين اشكال را به وجود ميآورد كه هر كدام به اقتضاي سن و سال خود خواستههايي دارند و سليقه آنها در زندگي و نگرششان به امر زندگي به گونهاي ديگر است(2).
براي انتخاب همسر بايد به تمام اين جنبهها دقت كرد. عشقهاي سريع و گذرا و آشنائيهاي خياباني و تلفني نبايد سبب شود كه ما چشم خود را به مسائل اساسي ببنديم.
اگر اين آقا پسر 23 ساله شرايط مورد نياز را دارد و دوست شما هم به او علاقه مند است، ميتواند بوسيلة يكي از بستگان دلسوز و آگاه خواسته خود را به والديناش برساند. امّا اگر پسر موردنظر اصلاً شرايط مذكور را ندارد و دوست شما هم علاقهاي به او ندارد، بطور صريح به پسر جواب منفي بدهد. و والدين خود را هم در جريان قرار دهد كه آنان جواب منفي خانواده را به او برسانند. و از تهديدهاي پسر هم نهراسد.
البته تماسهاي تلفني دوست شما قبل از هرگونه مراسم رسمي خواستگاري و بدون آگاهي والدين امر اشتباهي بوده است. اگر چه از نظر اسلام دو نفر كه قصد ازدواج دارند ميتوانند با هم صحبت كنند و يكديگر را ببينند. امّا اين امر بايد با هماهنگي والدين در محدوده توجه خانواده باشد تا با مشكل مواجه نشود. از آنجا كه اين گفتگوها و تماسهاي تلفني با هماهنگي و اطلاع خانواده صورت نگرفته، پسر موردنظر سعي ميكند از اين مسئله سوء استفاده كند. به نظر ما اگر پسر شرايط يك خواستگار مناسب را ندارد و دوست شما نميخواهد با او ازدواج كند، جواب منفي خود را اعلام كند و موضوع تماسهاي تلفني خود را به والدين و يا لااقل به مادر خودش بگويد.
اگر والدين او از اين طريق از اين موضوع اطلاع پيدا كنند، بسيار كم ضررتر خواهد بود، تا اينكه بوسيلة يك فرد بيگانه و با مطالب اضافي باخبر شوند. كه در اين صورت سخنان شما را هم باور نخواهند كرد.
به هر حال دوست شما بايد موضع گيري جدّي كند. اگر اين روابط به قصد ازدواج است بايد خانوادة خود را مطلع سازد و اگر غير اين است، بايد برخورد جدّي نمايد و در صورت لزوم نيروي انتظامي را مطّلع سازد.

پاورقی:

1. قائمي، علي، خانواده و مسائل نوجوانان و جوان، قم، انتشارات شفق، ج 2، ص 11.
2. همان، ج 2، ص 31 و 32.
منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

امتیاز: 
No votes yet
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 176