خداشناسی

 علت به وجود امدن خدا
تفکر در ذات خدا ممنوع 07:00 - 1396/09/27 بازدید: 269

تفکر در چگونگی وجود خداوند متعال، تفکر در ذات خداست، و انسان از فهم ذات خدا عاجز است.

توکل
توحید افعالی زیر بنای توکل بر خدا 09:21 - 1396/09/16 بازدید: 291

 توحید افعالی انسان را به مقام توکل می‌رساند. زیرا اعتقاد به اینکه خدا همه کاره عالم است بهترین راه برای رسیدن به توکل است.

فرشته‌ها
بی نیازی پروردگار از فرشتگان 07:30 - 1396/09/14 بازدید: 184

خداوند هیچ احتیاجی به آفرینش فرشتگان ندارد، بلکه فرشتگان تنها وسایطی هستند که مخلوق خدا بوده و فیض الهی را به انسان می‌رسانند.

ماهیت الهی
خدا از جنس انرژی نیست! 09:00 - 1396/09/12 بازدید: 317

نباید انرژی را با نواقص آن، ماهیت خدا دانست؛ زیرا پروردگار عالم، کمال، قدرت و علم مطلق است، ولی انرژی مادی و محدود است.

انقراض  حیوانات
انقراض حیوانات و رابطه آن با اثبات خدا 11:30 - 1396/09/07 بازدید: 215

نابودی حیوانات در طول تاریخ دلیل بر عدم وجود خداوند نیست.

آزمایش انسان
تکامل بشر با امتحانات الهی 09:52 - 1396/09/06 بازدید: 97

غرض از امتحان الهى اگاهی خدا از حال انسان نیست، بلکه براى این است که انسان بتواند قابلیت‌هاى خود را به فعلیت رسانده و نقاط ضعفش را اصلاح و نقاط قوتش را تقویت کند.

اسلام
ادله عقلی اثبات کننده‌ی خداوند متعال 09:00 - 1396/08/29 بازدید: 290

اثبات وجود خداوند، به خاطر جهل و ناآگاهی انسان نیست، بله ادله محکم عقلی و براهین متقن فلسفی وجود خدا را ضروری می‌دانند.

روزی مقدر
ارتباط روزی مقدر با تلاش کردن 10:09 - 1396/08/22 بازدید: 308

رزق الهی دونوع است: 1. روزی بی‌قید و شرط، که در هر شرایطى به انسان می‌رسد؛ 2. روزی که مشروط به انجام برخى امور ازجمله تلاش انسان است.

عدل الهی
عدل الهی در حق حیوانات 07:00 - 1396/08/20 بازدید: 287

حیوانات احساس رنج نازلتری دارند و آموزه‌های عادلانه اسلام نیز در پی کم کردن سختی آنهاست. با محشور شدن حیوانات هم در آخرت مشکلات و سختی‌های آنها جبران خواهد شد.

آفرینش نجاسات
آفرینش نجاسات 12:11 - 1396/08/16 بازدید: 380

ذات مقدس خداوند هرگز به پستی و پلیدی متصف نمی‌شود. نجاسات نیز به عنوان آفرینش الهی، به خودی خود، پست و پلید نیستند، بلکه آفرینش آنها به جهت حکمت‌ها و منافعی است، که فلسفه خلقت به آن منافع باز می‌گردد.

صفحه‌ها

Subscribe to خداشناسی
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 321