خداشناسی

خدا
خدایان جعلی و راهکار عقل برای تشخیص آنها 11:18 - 1396/06/27

عقل تنها ابزاری است که می‌توان به وسیله آن خداوند واقعی را از خداوند جعلی تشخیص داد.

زوجیت
برای ازدواج، خود ما باید تصمیم بگیریم 01:04 - 1396/06/11

-خداوند زن و مرد را آفریده است؛ ولی این خود ما هستیم که باید تصمیم بگیریم و همسر مناسب خود را انتخاب کنیم.

خدا
ادله خداشناسی، تقویت کننده‌‌ی ایمان 04:44 - 1396/05/05

براهین فلسفیِ خداشناسی، از منابع قطعی برداشت شده‌اند و نمایان‌گر وجود خدا و اوصاف او می‌باشند.

هدایت
باران هدایت الهی بر همگان می‌بارد 05:32 - 1396/05/02

تمام انسان‌ها در هدایت ابتدائی خداوند متعال برابر هستند، ولی هدایت پاداشی خداوند متعال شامل افرادی می‌شود که به این هدایت ابتدائی لبیک گفته باشند.

عفو و گذشت
خدا نیز همیشه عفو نمی‌کند 02:22 - 1396/04/27

عفو از مقولاتی است که تابع اقتضائات است یعنی اگر عفو کسی، دارای مصلحت باشد پیسندیده خواهد بود و الّا عفوی که بی‌مصلحت باشد ناپسند و قبیح است و خداوند حکیم هرگز بی‌مصلحت عفو نمی‌کند.

الله
کیفیت صفات خدا 10:06 - 1396/04/25

شناخت اوصاف خداوند ممکن است و روش دقیق پی بردن به اوصاف الهی، تعالیم قرآن کریم و بیانات معصومین است.

خداوند
رحمت الهی همراه با حکمت الهی 10:44 - 1396/04/22

رحمت خداوند متعال همیشه با حکمت وی همراه است.

فراگشت
فراگشت و خدا 02:56 - 1396/04/21

وجود خداوند را با قبول نظریه فراگشت نیز نمی‌توان انکار کرد.

خدا
خداشناسی در اسلام و فرهنگ دینی غرب 07:28 - 1396/04/08

اسلام خدا را در میان معلومات انسان می‌جوید در حالی که فرهنگ دینی غرب، خدا را در میان ناشناخته ها جستجو می کرد.

صفحه‌ها

Subscribe to خداشناسی
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 228