خداشناسی

خدا
ادله خداشناسی، تقویت کننده‌‌ی ایمان 04:44 - 1396/05/05

براهین فلسفیِ خداشناسی، از منابع قطعی برداشت شده‌اند و نمایان‌گر وجود خدا و اوصاف او می‌باشند.

هدایت
باران هدایت الهی بر همگان می‌بارد 05:32 - 1396/05/02

تمام انسان‌ها در هدایت ابتدائی خداوند متعال برابر هستند، ولی هدایت پاداشی خداوند متعال شامل افرادی می‌شود که به این هدایت ابتدائی لبیک گفته باشند.

عفو و گذشت
خدا نیز همیشه عفو نمی‌کند 02:22 - 1396/04/27

عفو از مقولاتی است که تابع اقتضائات است یعنی اگر عفو کسی، دارای مصلحت باشد پیسندیده خواهد بود و الّا عفوی که بی‌مصلحت باشد ناپسند و قبیح است و خداوند حکیم هرگز بی‌مصلحت عفو نمی‌کند.

الله
کیفیت صفات خدا 10:06 - 1396/04/25

شناخت اوصاف خداوند ممکن است و روش دقیق پی بردن به اوصاف الهی، تعالیم قرآن کریم و بیانات معصومین است.

خداوند
رحمت الهی همراه با حکمت الهی 10:44 - 1396/04/22

رحمت خداوند متعال همیشه با حکمت وی همراه است.

فراگشت
فراگشت و خدا 02:56 - 1396/04/21

وجود خداوند را با قبول نظریه فراگشت نیز نمی‌توان انکار کرد.

خدا
خداشناسی در اسلام و فرهنگ دینی غرب 07:28 - 1396/04/08

اسلام خدا را در میان معلومات انسان می‌جوید در حالی که فرهنگ دینی غرب، خدا را در میان ناشناخته ها جستجو می کرد.

خدا
گوهری نهان در هستی 12:22 - 1396/04/08

هرچقدر پیشرفت علم بیشتر شود، وجود خداوند در هستی آشکارتر می‌شود.

خدا
دانشمندان و اعتقاد به خدا 04:38 - 1396/04/08

در یک نظر سنجی 92 درصد دانشمندان دنیا متدین و خداپرست بوده‌اند.

صفحه‌ها

Subscribe to خداشناسی
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 165