ختم‌های صلوات


ایجاد ختم جدید

صلوات برای خشنودی حضرت رقیه ناشناس
4 هفته 10 ساعت
صلوات ناشناس
۱ ماه 3 هفته
شادی روح شهدای ناشناس
۱ ماه 4 هفته
صلوات ناشناس
2 ماه ۱ هفته
خانه دارشدن javanshia
2 ماه ۱ هفته
سلامتی حاجیان خانه ی خدا ناشناس
2 ماه 3 هفته
دعا برای حل مشکل ازدواج ناشناس
۱ سال 5 ماه
صلوات برای حل مشکل ازدواج ناشناس
۱ سال 6 ماه
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 221