دین‌شناسی

 اخلاق نیکو
اسلام همان اخلاق و اخلاق همان اسلام است 08:28 - 1396/11/02

هیچ تضاد یا تقابلی بین دین و اخلاق نیست؛ حقیقت آئین اسلام، همان اخلاق عظیم انسانی است.

دین
دین و انسانیت، انسان 07:07 - 1396/10/26

دین انسان را تربیت می‌کند.

نیوتن
کشف قوانین نیوتن سال‌ها قبل توسط مسلمانان 08:49 - 1396/10/25

تمام قوانین که تمدن غربی مدعی است که توسط نیوتن کشف شده است، سالها قبل و در آثار دانشمندان مسلمان وجود داشته است.

حرکت زمین
ابوسعید سجزی ریاضی دان قرن چهارم، کاشف حرکت زمین به دور خورشید 07:33 - 1396/10/25

بر خلاف ادعاهای مطرح شده، حرکت زمین به دور خورشید سال‌ها قبل از کشف کپرنیک  و گالیه توسط ابوسعید سجزی ریاضی دان قرن چهارم انجام شده است.

مسلمانان
خدمات تمدن اسلامی به علم نجوم 08:06 - 1396/10/24

مسلمانان خدمات فراوانی به علم نجوم کرده‌اند.

جغرافیا
تأثیرگذارترین جغرافی دانان مسلمان 08:00 - 1396/10/20

دانشمندان مسلمانی متعددی به علم جغرافیا خدمت کرده‌اند.

آمریکا
«كریستف كلمب» نیز بدهکار مسلمانان است 09:00 - 1396/10/17

قرائن و شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد، مسلمانان سال‌ها قبل از «کریستف کلمب» آمریکا را کشف کرده‌اند.

وجوب مشروط بهشت و جهنم
اعمالی که بهشت یا جهنم را برایمان واجب می‌کند 08:00 - 1396/10/17

در برخی روایات گفته شده که با انجام یک عمل خاص، بهشت بر عمل‌کننده واجب می‌شود و یا با انجام یک گناه خاص، جهنم بر عمل‌کننده واجب می‌گردد. این وجوب، وجوب مطلق نیست بلکه مشروط است.

گناه
توبه کننده، مانند شخصی است که گناه نکرده است 09:00 - 1396/10/14

بر طبق آیات و روایات شخصی که توبه حقیقی کرده، دقیقا مانند کسی است که هرگز آن گناه را انجام نداده است.

سگ
کشتن حیوانات توسط امیرالمومنین! 08:00 - 1396/10/14

روایات سگ کشی، از جهت سندی ضعیف است و با دیگر روایات تعارض دارد.

صفحه‌ها

Subscribe to دین‌شناسی
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 223