اصناف شغلی

حضور و غیاب
حضور و غیاب در ادارات 23:27 - 1397/02/04 بازدید: 36

- در صورتی که فرد در روزی که غیبت داشته برای او حضور ثبت شود، حقوق دریافتی او اشکال دارد.

وضوی نقاش و گچ کار
حکم مانع ایجاد شده توسط گچ و رنگ در نقاش و گچ کار برای وضو 23:26 - 1397/02/04 بازدید: 26

اگر در جاى وضو یا غسل چیزى چسبیده که برداشتن آن ممکن نیست، یا بسیار مشقّت دارد باید به دستور جبیره عمل کرد.

کمیته امداد
دریافت حق الزحمه بابت جمع آوری تبرعات 23:18 - 1397/02/04 بازدید: 29

- پرداخت مقداری از پول و منابع مالی در ازای کار در موسسات و خیریه ها برای جمع آوری کمک های مردمی اشکالی ندارد.

نیروی انتظامی
حیطه دخالت نیروهای انتظامی 15:53 - 1397/02/04 بازدید: 33

- تجسس در حریم خصوصی افراد جایز نیست مگراینکه ضرورتی اقتضاء کند یا فسادی در کار باشد.

بهایی
چرایی حرمت خرید و فروش با بهایی 15:08 - 1397/02/04 بازدید: 32

- خرید و فروش با بهائیان حرام و پولی که به آنها داده می شود اعانه به ظالم محسوب می شود.

پرستار
تجویز داروی اشتباهی به بیمار 22:47 - 1397/02/02 بازدید: 26

- پرستاران در صورتی که دارو را اشتباهی به بیمار دهند و این دارو تجویز دکتر باشد خسارت ناشی مربوط به دکتر است.

خانه سالمندان
پرستار نگهداری سالمندان 22:46 - 1397/02/02 بازدید: 32

- احتیاط واجب این است که خود فرزندان از والدین خود نگهداری کنند و اگر پرستاری گرفتند حقوق او را پرداخت کنند. و در صورت کوتاهی پرستار در نگهداری، ضامن است.

بچه
پرستار بچه 22:45 - 1397/02/02 بازدید: 26

- پرستار بچه در صورتی که چاره ای برای تعویض لباس نجس خود نداشته باشد، می تواند با همان لباس نماز بخواند.

ذبح مرغ
ذبح حیوان با ماشین در کشتارگاهها 22:44 - 1397/02/02 بازدید: 31

- در ذبح حیوانات باید تمام شرایط ذبح انجام شود و همچنین ذبح با ماشین باید مستند به ذبح کننده و ذابح باشد مثلا چند مرغ را بخواباند و بعد تیغه‌ی ماشین را بکشد.

شوک
شوک دادن حیوانات قبل از ذبح 22:42 - 1397/02/02 بازدید: 35

- ذبح حیوانات به وسیله‌ی شوک اشکالی ندارد در صورتی که تمام شرایط ذبح رعایت شود و حیوان قبل از ذبح، زنده باشد.

صفحه‌ها

Subscribe to اصناف شغلی
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 192