سایر احکام

کشمش، غذا، پحته
حکم خوردن کشمش پخته شده 06:17 - 1396/09/18

- طبق نظر مراجع معظم تقلید (جز مکارم و بهجت)، اگر کشمش در غذا قل بخورد، خوردن آن جایز است.

نذر، تغییر
تغییر نذر 11:24 - 1396/09/13

- نذری را که به صورت شرعی محقق شده باشد‌، نمی توان تغییر داد.

کفاره، نذر
کفاره عمل نکردن عمدی به نذر 11:23 - 1396/09/13

- طبق نظر مقام معظم رهبری، در صورتی که شخص عمدا به نذرش عمل نکند، کفاره قسم را باید بپردازد.

کفاره، مخیره، مرتبه
کفاره مُخیَّره مُرتَّبه 11:19 - 1396/09/13

- در کفاره مخیره مرتبه؛‌ در مرحله اول، مکلف بین ادای یکی از چند کفاره مخیر است و در صورت ناتوانی از آنها، نوبت به کفاره دیگر می‌رسد.

نذر، دیگری، مادر، فرزند
نذر به جای دیگران 06:52 - 1396/09/11

- نذر مادر به جای فرزند،‌ شرعی نبوده و عمل نکردن به آن کفاره ندارد.

نذر، زن، شوهر، اجازه
نذر زن و اجازه شوهر 06:50 - 1396/09/11

- طبق نظر مقام معظم رهبری، نذر زن در حضور شوهر باید با اجازه او باشد.

نذر، صیغه
جاری شدن صیغه نذر بر زبان 06:48 - 1396/09/11

- برای صحت نذر، جاری شدن صیغه آن بر زبان، لازم است.

نذر، صیغه
صیغه نذر و کیفیت آن 06:47 - 1396/09/11

- طبق نظر مراجع معظم تقلید (جز سیستانی و مکارم)، شرط صحت نذر، خواندن صیغه نذر است.

نذر، مشروط
نذر مشروط 07:45 - 1396/09/09

- در نذر مشروط، فرد به صورت مشروط، انجام یا ترک کاری را نذر می کند.

نذر، مطلق
نذر مطلق 07:44 - 1396/09/09

- در نذر مطلق، فرد بدون هیچ شرطی، انجام یا ترک کاری را نذر می کند.

صفحه‌ها

Subscribe to سایر احکام
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 188