ازدواج، طلاق، روابط زن و مرد، حجاب و پوشش

طلاق، خارج، اعتبار
اعتبار طلاق مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی 00:56 - 1397/02/29 بازدید: 46

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ طلاق مسلمان باید مطابق با شریعت اسلام باشد.

بازی با بدن حین رابطه زناشویی 22:42 - 1397/02/23 بازدید: 569

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ لمس اعضای بدن از سوی زن و شوهر حین رابطه جنسی برای تحریک خود و دیگری، جایز نیست.

تحریک، تصویری، ارضا
تحریک زن و شوهر از طریق تماس تصویری 23:10 - 1397/02/17 بازدید: 470

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ بازی با بدن زن و شوهر در تماس تصویری برای تحریک خود و یکدیگر، جایز نیست.

شرط، بخشش، مهریه، عقد
شرط زوج برای بخشش مهریه از سوی زوجه 21:53 - 1397/02/11 بازدید: 108

- اگر زوج بخشش تمام یا بخشی از مهریه پس از عقد را شرط نماید و زوجه آن ر بپذیرد، شرط صحیح و نافذ است.

عده، طلاق، موقت، نامنظم
عده زن با عادت نامنظم در طلاق و ازدواج موقت 21:52 - 1397/02/11 بازدید: 113

- طبق نظر مقام معظم رهبری، زنی که دارای عادت ماهیانه نامنظم بوده و ممکن است هر دو سه ماه یکبار عادت شود، برای عده ازدواج موقت باید دو حیض ببیند.

زنا، شوهردار، حق الله، حق الناس
زنا با زن شوهردار؛ حق الله یا حق الناس 22:28 - 1397/02/09 بازدید: 631

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که با زن شوهردار زنا کرده، نسبت به گناه کبيره مذکور توبه و استغفار نمايند و بيش از آن وظيفه‌اي ندارند.

عقد، شرط، رابطه، رضایت، پدر
مشروط کردن رابطه از سوی پدر دختر پس از رضایت به آن 22:37 - 1397/02/08 بازدید: 147

- طبق نظر مقام معظم رهبری، در صورت مشروط کردن روابط از سوی پدر دختر پس از رضایت به جاری شدن آن، عقد خوانده شده، صحیح است.

عقد، ناباروری، مهریه
نگفتن ناباروری و صحت عقد و مهریه 22:00 - 1397/02/02 بازدید: 62

- در صورت عدم اعلام ناباروری بخاطر کوتاهی رحم از سوی زن، عقد صحیح بوده و مهریه تعلق می گیرد.

بارداری، جلوگیری، زن
ممانعت زن از بارداری 09:39 - 1397/01/30 بازدید: 205

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ ممانعت از بارداری توسط زن با وجود خواست شوهر، جایز نیست.

عده، وفات‌، ازدواج
به دنیا آمدن فرزند و ازدواج قبل از عده وفات 12:52 - 1397/01/24 بازدید: 77

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زن قبل از تمام شدن ایام عده وفات، شرعا حق ازدواج با دیگری را ندارد.

صفحه‌ها

Subscribe to ازدواج، طلاق، روابط زن و مرد، حجاب و پوشش
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 325