احکام خانواده و اجتماع

حیض، ده، روز، عادت
پاک شدن از حیض قبل از ده روز 14:16 - 1396/11/02 بازدید: 115

- اگر خانمی قبل از ده روز،‌ از حیض پاک شده و یقین داشته باشد که در باطن، خون نیست، باید غسل کند و عباداتش را انجام دهد.

صیغه، خطبه، عقد، ازدواج
دانستن معنی صیغه عقد 13:58 - 1396/11/02 بازدید: 130

- طبق نظر آیات عظام: امام، مکارم و وحید؛ عقد کسی که دستور زبان عربی را نمی داند ولی کلمات عقد را صحیح ادا کرده و معنی آن را می داند، صحیح است.

عقد، خطبه، صیغه، ازدواج، شیعه، سنی
عقد شیعه توسط عاقد سنی 23:31 - 1396/11/01 بازدید: 381

- طبق نظر آیت الله مکارم، در صورتی که شرایط معتبره نزد شیعه رعایت شود، خواندن عقد توسط عاقد سُنی، اشکال ندارد.

خون، حیض، فرج، وسیله
خون حیض خارج شده با وسیله 23:27 - 1396/11/01 بازدید: 106

- در ابتدای حیض، اگر خون از رحم زن خارج شده ولی به وسیله انگشت یا چیز دیگری آن را خارج کند، طبق نظر آیات عظام: امام، سیستانی،‌ بهجت، خویی و وحید؛ احکام حیض، بار می شود.

عقد، خطبه، صیغه، ازدواج، شاهد
بر زبان جاری ساختن صیغه عقد و گرفتن شاهد بر آن 23:26 - 1396/11/01 بازدید: 110

- صیغه عقد باید به زبان جاری شود ولی گرفتن شاهد، لازم نیست.

احکام، حیض، خون، استحاضه
وظیفه زن به محض رؤیت خون 14:00 - 1396/11/01 بازدید: 119

- زن به محض رؤیت خون، اگر صاحب عادت وقتیه یا عددیه باشد؛ چنانچه در وقت یا دو سه روز جلوتر یا عقب تر خون ببیند، به محض خون دیدن، باید ترک عبادت کند؛ گر چه خون او صفات حیض را نداشته باشد.

نگاه، خواستگاری، عکس
نگاه به عکس به قصد ازدواج 13:18 - 1396/11/01 بازدید: 160

- طبق نظر مقام معظم رهبری، نگاه کردن مرد به عکس زنی که قصد دارد با او ازدواج کند به قصد آگاهی از زیبایی او،‌ اگر به قصد لذت نباشد، اشکال ندارد.

صیغه، خطبه، ازدواج، عربی،‌ فارسی
خواندن صیغه ازدواج به غیر عربی 13:13 - 1396/11/01 بازدید: 255

- طبق نظر آیات عظام: امام، سیستانی، مکارم، وحید و خویی؛ در صورت توانایی زوجین به خواندن صیغه عقد به زبان عربی، بنابر احتیاط واجب به عربی بخوانند.

خواستگاری، نگاه، رضایت، لذت
نگاه در خواستگاری به قصد لذت 22:32 - 1396/10/23 بازدید: 125

آیات عظام: امام و سیستانی: در خواستگاری شرط است که نگاه کردن، به قصد تلذذ نباشد.

عقد، مستحبات، ازدواج
مستحبات عقد 19:45 - 1396/10/20 بازدید: 355

- از جمله مستحبات عقد، شاهد گرفتن در عقد ازدواج و انجام آن در شب است.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 166