احکام خانواده و اجتماع

استحاضه
احکام قطع شدن استحاضه 07:14 - 1396/03/14

- در صورت قطع نشدن خون استحاضه هنگام غسل، غسل صحیح می باشد.

استحاضه
نماز مستحب و احتیاط، سجده سهو برای مستحاضه 07:11 - 1396/03/14

- زن مستحاضه با مراعات وظایف مذکور، می تواند نماز مستحب خوانده و بدون تکرار وظایف مستحاضه، بلافاصله بعد از نماز،‌ نماز احتیاط، سجده سهو و قضای سجده یا تشهد فراموش شده را بجا آورد.

استحاضه
حکم آمیزش و طلاق زن مستحاضه 07:00 - 1396/03/14

- آمیزش با زن در استحاضه قلیله، اشکال ندارد و طلاق در حالت استحاضه نیز صحیح است.

نفقه
شیوه پرداخت نفقه زن 06:57 - 1396/03/13

- مرد می تواند نفقه همسرش را به صورت نقد، تهیه خوراک و لباس و یا هم خوراک شدن پرداخت نماید.

نفقه
هزینه سفر و نفقه زن پولدار  06:49 - 1396/03/13

- پرداخت نفقه زن حتی در صورت داشتن درآمد بر شوهر واجب است و در صورت تمایل مرد به مسافرت زن، باید تمام هزینه آن را بپردازد.

نفقه
حکم نفقه زن غیر مطیع و اجبار او به خدمت خانه 06:48 - 1396/03/13

- نفقه زن غیر مطیع بر شوهر واجب نیست و مرد نیز حق ندارد همسرش را به کار خانه مجبور کند.

نفقه
پرداخت مخارج زن توسط مرد 06:37 - 1396/03/13

- تأمین مخارج زندگی و مایحتاج زن بر مرد واجب است.

نفقه
بازپس گیری مانده نفقه زن توسط مرد 06:25 - 1396/03/13

- در صورت اضافه ماندن نفقه، زن مالک آن است و مرد حق بازپس گیری ندارد.

نفقه
اختیار زن برای هزینه کرد مخارج مشترک زندگی 06:01 - 1396/03/13

- زن نمی تواند مبلغی را که شوهرش برای مخارج مشترک زندگی در اختیارش قرار می دهد، بدون اجازه همسرش هدیه یا صدقه بدهد.

نفقه
حکم ترک همسر و حداقل مدت لازم هم خوابی 06:08 - 1396/03/11

- مرد مجاز به ترک همسر دائمی خود و ترک هم خوابی با وی بیش از چهار ماه نیست.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 176