احکام خانواده و اجتماع

حجاب
عدم تشخیص محرم از نامحرم 11:09 - 1395/12/02

- در صورتی که محرم بودن شخصی معلوم نباشد، باید حجاب کامل را مقابل او مراعات کنیم.

حجاب
آرایش دختران و لزوم رعایت حجاب 10:09 - 1395/11/30

- دخترانی که به سن تکلیف رسیده اند، در صورت آرایش باید آن را از نامحرم بپوشانند.

خانواده
محارم نسبی 08:56 - 1395/11/30

- برخی از محارم نسبی بانوان عبارتند از: پدر، پدر بزرگ و سایر اجداد؛ پسر، پسر فرزند و سایر فرزندان.

شلوارک
پوشش مرد از نامحرم 10:21 - 1395/10/23

- آیت الله خامنه ای: مرد باید شرم گاه خود را از نامحرم بپوشاند و اگر بداند نامحرم به بدن او نگاه می کند، بنابر احتیاط واجب باید بدن خود را به استثنای سر، گردن و دست ها بپوشاند.

نماز جماعت
پوشش مرد در نماز 10:05 - 1395/10/20

- مردها در حال نماز باید عورتین خود را بپوشانند.

حجاب و  عفاف
مقدار پوشش مقابل نامحرم 09:27 - 1395/10/19

- بر هر زن و مردی واجب است در مقابل نامحرم پوشش شرعی را مراعات کند.

حجاب و عفاف
پوشش زن از نامحرم 08:46 - 1395/10/16

- تمام بدن زن به استثنای دست ها تا مچ و گردی صورت - به شرطی که آرایش و زینت نداشته باشند - باید از نامحرم پوشانده شود.

حکم خروج منی با دست همسر
حکم ارضاء با دست همسر 08:30 - 1395/07/27

استمنا به وسیله بدن همسر جایز است.

حکم فکر شهوت آمیز
حکم فکر شهوت آمیز 08:23 - 1395/07/27

- فکر شهوت آمیز اگر به حرامی منجر شود، حرام است.

نگهداری از والدین سالخورده و وظیفه فرزندان
نگهداری از والدین سالخورده و وظیفه فرزندان 06:53 - 1395/07/11

چکیده: نگهداری از پدر و مادر پیر و از کار افتاده بر همه فرزندان لازم است

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 139