احکام خانواده و اجتماع

حجاب و عفاف
پوشش چهره زیبا 01:39 - 1396/01/15

- اگر زن بداند که افراد نامحرم به او نگاه گناه آلود می کنند، باید چهره خود را بپوشاند.

ناخن
پوشاندن ناخن بلند و طرح دار 10:11 - 1396/01/15

- پوشاندن ناخن بلند در صورتی که زینت به حساب آید (سیستانی و مکارم: مفسده انگیز باشد)، واجب است.

حجاب و عفاف
آرایش ابرو و چشم 09:54 - 1396/01/15

- به نظر مراجع معظم تقلید، پوشاندن ابروی رنگ شده و چشم با سرمه (سیستانی و مکارم: اگر تند و زننده باشد) واجب است.

حجاب و عفاف
محدوده واجب پوشش 04:12 - 1396/01/06

- تمام بدن زن به استثنای کف و روی دست ها تا مچ و گردی صورت - به شرط عدم آرایش - باید از نامحرم پوشانده شود.

حجاب و عفاف
نمایان بودن حجم مو 03:34 - 1396/01/06

- نمایان بودن حجم موی زن در صورت محرک بودن، حرام است.

حجاب و عفاف
بیرون بودن چند تار مو 11:55 - 1396/01/02

- بیرون گذاشتن حتی چند تار موی سر، توسط زنان در مقابل نامحرم، حرام است.

حجاب و عفاف
پوشش چانه 07:19 - 1395/12/28

- زیر چانه بانوان نیز باید از نامحرم پوشانده شود.

محرم و نامحرم
صیغه خواهر و برادری و محرمیت اقوام 01:15 - 1395/12/04

- در اسلام صیغه «خواهر و برادری» بین دو نامحرم وجود ندارد و خویشاوندان نامحرم فرقی با سایر نامحرمان ندارند.

محرم و نامحرم
محارم رضاعی 12:19 - 1395/12/04

- برخی از محارم رضاعی کودک پسر عبارتند از: زنی که به او شیر داده و مادر و مادر بزرگ زنی که به او شیر داده است. همچنین برخی از محارم رضاعی کودک دختر عبارتند از: شوهر، پدر و پدر بزرگ زنی که به او شیر داده است.

محرم و نامحرم
محارم سببی 11:58 - 1395/12/04

- برخی از محارم سببی دختران و زنان عبارتند از: شوهر، پدر شوهر و پدر بزرگ شوهر به بالا.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 215