احکام خانواده و اجتماع

حیض، حائض، مسجد، توقف
توقف زن حائض در مسجد 18:49 - 1396/11/05 بازدید: 116

- توقف و مکث زن حائض در مسجد، حرام است.

بکارت، باکره، ازدواج، دخول
باکره بودن خانم پس از ازدواج 18:47 - 1396/11/05 بازدید: 415

- طبق نظر آیت الله نوری، خانم پس از دخول، حتی با سالم ماندن پرده بکارت، دیگر باکره به حساب نمی آید.

حیض، حائض، مسجد، عبور
زن حائض و عبور از مسجد 18:27 - 1396/11/05 بازدید: 112

- عبور زن حائض از مسجد (غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی) به طوری که از یک درب وارد و از درب دیگر خارج شود، اشکال ندارد.

ازدواج، دختر، باکره، اجازه، پدر، جد پدری
تقدم اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج دختر باکره 01:03 - 1396/11/05 بازدید: 162

- برای ازدواج دختر باکره، هر کدام از پدر یا جد پدری که زودتر اجازه دهند،‌ اجازه او مقدم است.

حائض، سوره،‌ آیه، سجده، گوش کردن
زن حائض و گوش دادن به قرائت آیه سجده 01:02 - 1396/11/05 بازدید: 185

- گوش دادن زن حائض به تلاوت آیه سجده، حرام نیست ولی پس از شنیدن تمام آن،‌ باید فورا سجده کند.

ازدواج، دخترخوانده،‌ اذن، حاکم
اجازه حاکم برای عقد دختر خوانده 23:34 - 1396/11/03 بازدید: 109

- طبق نظر مراجع معظم تقلید، اجازه حاکم برای عقد دختر خوانده، لازم است.

ازدواج، باکره، اذن، پدر، اجازه
ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر 22:46 - 1396/11/03 بازدید: 296

- طبق نظر آیات عظام: امام، سیستانی و تبریزی؛ اگر دختر باکره بدون اذن ولی ازدواج نماید، عقد باطل است مگر اینکه ولی بعد از عقد، اجازه دهد.

قرآن، خدا، لمس، حیض، حائض
لمس قرآن و اسماء الهی توسط حائض 22:41 - 1396/11/03 بازدید: 108

- طبق نظر مشهور مراجع معظم تقلید، بر زن حائض حرام است تا وقتی که از حیض پاک نشده،‌ خط قرآن، نام خداوند متعال و صفات خاصه او را لمس کند.

حائض، سوره،‌ سجده، خواندن
 زن حائض و خواندن سوره سجده دار 23:35 - 1396/11/02 بازدید: 334

- طبق نظر مراجع معظم تقلید (رهبری،‌ خویی، مکارم، سیستانی و صافی)؛ فقط خواندن آیه سجده بر زن حائض حرام است.

ازدواج، اجازه، پدر، دختر، باکره، رشیده
اجازه پدر برای عقد دختر باکره رشیده 23:33 - 1396/11/02 بازدید: 140

- طبق نظر آیات عظام: خامنه ای، خویی، وحید، صافی و تبریزی؛ در عقد دختر باکره بالغه رشیده، بنابر احتیاط واجب، اذن پدر لازم است.
 

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 360