احکام خانواده و اجتماع

حیض، طهر، مکرر، پاکی
خون دیدن و پاکی مکرر با مجموع بیش از ده روز 20:20 - 1396/10/05

-  طبق نظر مراجع معظم تقلید، اگر خانمی خون ببیند و پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع دو خون و پاکی وسط، از ده روز بیشتر شود - در صورتی که دارای عادت وقتیه بوده یا هیچ کدام از دو خون در وقت نباشد - اگر یکی از دو خون واجد صفات حیض و دیگری فاقد صفات باشد، باید خونی که واجد صفات است، حیض و دیگری را که فاقد صفات است، استحاضه قرار دهد.

حیض، محاسبه، حداقل، حداکثر، روز
شیوه محاسبه مدت، در صورت شروع حیض در طول روز 20:01 - 1396/10/03

 طبق نظر مراجع معظم تقلید، حداقل حیض برای زنی که در طول روز، شروع حیض او باشد، همان ساعت از روز چهارم است.

حیض، طهر،‌ اقل، استحاضه
دو بار خون دیدن با فاصله کمتر از ده روز 19:52 - 1396/10/03

- خانمی که بدون فاصله اقل طهر، دو بار خون ببیند، اگر این خون دیدن، در دو دهه اتفاق بیفتد و عادت او وقتیه باشد: چنانچه یکی از دو خون در وقت و دیگری خارج از وقت باشد: خونی که در وقت دیده، حیض است و دیگری مطلقا استحاضه است.

حیض، طهر، اقل
شرایط تحقق اقلّ طهر در حیض 19:49 - 1396/10/03

- در تحقق اقل طهر در حیض، پاکی از هر خونی لازم نیست.

حیض، طهر، اقل
اَقلّ مدت طُهر در حیض 21:37 - 1396/10/02

- حداقل مدت طهارت بین دو حیض، ده روز است.

حیض، قرص، عادت، ماهیانه
خوردن قرص و عادت ماهیانه 21:36 - 1396/10/02

- در صورت خوردن قرص برای قطع خون حیض،‌ در صورتی که یقین داشته باشد خون قبل از سه روز قطع شده و پاک می شود، خون او حیض نیست.

حیض، استمرار،‌ سه روز
استمرار خون در سه روز اول حیض 21:31 - 1396/10/02

- طبق نظر مراجع معظم تقلید (جز شبیری زنجانی و صافی)، در صورتی که خون دیدن زن در سه روز اول، متوالی نباشد، حکم حیض ندارد.

حیض، سه روز اول، متوالی
حکم حیض در صورت پی در پی نبودن در سه روز اول 17:07 - 1396/09/29

- طبق نظر مراجع معظم تقلید (جز شبیری و صافی)، در صورتی که خون دیدن زن، در سه روز اول، متوالی نباشد، حکم حیض ندارد.

لکه، حیض، خون
لکه بینی قبل از حیض 17:04 - 1396/09/29

- اگر لکه بینی قبل از حیض، مداوم و مستمر بوده و با روزهای خونریزی بیشتر از ده روز نشود‌، جزء حیض محسوب می شود.

حیض، استمرار، خون
استمرار خون حیض در تمام سه روز 17:03 - 1396/09/29

- در حیض لازم نیست خون در تمام سه روز بیرون بیاید.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 168