احکام خانواده و اجتماع

شروط، شرط، ضمن، عقد، ازدواج
انواع شروط ضمن عقد و حکم آنها 00:08 - 1396/11/10 بازدید: 130

- از جمله شروط ضمن عقد، شروطی است که مخالف با مقتضای عقد هستند که در این صورت هم شرط و هم عقد، باطل است.

حق، طلاق، زن
حق طلاق زن و اجرای آن 00:05 - 1396/11/10 بازدید: 120

- واگذاری حق طلاق به زوجه صحیح نیست اما اگر زن در عقد دائم یا عقد لازم دیگر از طرف شوهر وکیل در طلاق بوده و همه شرایط را رعایت نماید، طلاق صحیح است.

شروط، شرط، ضمن، عقد، تحصیل، تدریس
تدریس و تحصیل به عنوان شرط ضمن عقد 23:59 - 1396/11/09 بازدید: 60

- شرط نمودن تدریس یا تحصیل در ضمن عقد از سوی زن، جایز است.

عقد، نکاح، ازدواج، فضولی
عقد ازدواج به صورت فضولی 23:01 - 1396/11/08 بازدید: 124

- در صورتی که زن و مرد بگویند به عقد فضولی راضی هستیم، عقد آنها صحیح است.

حائض، مشاهد، مشرفه، حرم، ائمه، عبور
زن حائض و عبور از مشاهد مشرّفه 20:13 - 1396/11/08 بازدید: 92

- طبق نظر مراجع معظم تقلید؛ عبور زن حائض از مشاهد مشرّفه، جایز نیست.

شرط، ضمن، عقد،‌ ازدواج
شروط ضمن عقد مجاز 20:09 - 1396/11/08 بازدید: 91

- هر گونه شرط جایز در ضمن عقد می تواند ذکر شود ولی در صورت عدم پذیرش آن، وجوب وفا ندارد.

حائض، مشاهد، مشرفه، حرم، ائمه
زن حائض و توقف در مشاهد مشرّفه 23:17 - 1396/11/07 بازدید: 79

- طبق نظر مراجع معظم تقلید؛ توقف حائض در مشاهد مشرّفه، جایز نیست.

اجازه، پدر، ازدواج، موقت، بکارت
اذن پدر پس زایل شدن بکارت با ازدواج موقت 23:05 - 1396/11/07 بازدید: 139

- طبق نظر مراجع معظم تقلید، اگر بکارت زن بواسطه ازدواج موقت از بین رفته باشد، برای ازدواج نیاز به اذن پدر نیست.

حائض، مشاهد، مشرفه، حرم، ائمه، رواق
زن حائض و توقف در رواق های حرم ائمه (علیهم السلام) 23:03 - 1396/11/07 بازدید: 102

- طبق نظر آیات عظام: رهبری، سیستانی، مظاهری و مکارم؛ توقف زن حائض در رواق های حرم ائمه (علهیم السلام) اشکال ندارد.

بکارت، دختر، باکره، اذن، پدر
اذن پدر برای دختری که بکارتش زائل شده 21:38 - 1396/11/06 بازدید: 193

- طبق نظر آیات عظام: امام، سیستانی، وحید، مکارم،‌ نوری، فاضل و خویی؛ اجازه پدر برای دختری که بکارتش بواسطه ورزش، تصادف و ... زایل شده،‌ لازم است.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 191