احکام خانواده و اجتماع

حیض، عادت، عدد، معین
حیض در عادت بدون عدد معین 11:15 - 1396/10/12 بازدید: 66

- خانمی که عدد معینی برای حیض ندارد، اگر پیش از ده روز یا سر ده روز پاک شد، تماماً حیض است.

حیض، عادت، وقتیه، عددیه، استحاضه
تجاوز خون از ده روز در عادت وقتیه عددیه 11:11 - 1396/10/12 بازدید: 115

- خانمی که صاحب عادت وقتیه عددیه است، اگر خون او از ده روز بگذرد، چنانچه چند روز پیش از عادت و همه روزهای عادت و چند روز بعد از عادت، خون ببیند و مجموع آن از ده روز بیشتر شود، فقط روزهای عادت او حیض است و قبل و بعد از آن استحاضه است.

حیض، استظهار، استحاضه، عبادت
عبادات ترک شده در ایام استظهار 21:36 - 1396/10/11 بازدید: 63

- اگر ایام خون زن از ده روز بگذرد، مقدار بیشتر از ایام عادت خود را، استحاضه قرار داده و عبادت های ترک شده در زمان استظهار را قضا نماید.

استظهار،‌ حیض، مدت
حکم استظهار و مدت آن 21:34 - 1396/10/11 بازدید: 84

- طبق نظر امام خمینی (ره)، در استظهار،‌ زن یک روز عبادت را ترک کند و بهتر است تا روز دهم، تروک حائض و اعمال مستحاضه را انجام دهد.

استظهار،‌ حیض، شرایط
استظهار و شرایط آن 21:32 - 1396/10/11 بازدید: 66

- استظهار،‌ به معنی ترک عبادت، جهت روشن شدن وظیفه واقعی خانم است.

عادت، مبتدئه، حیض
عادت مبتدئه 21:28 - 1396/10/11 بازدید: 48

- به خانم هایی که برای اولین بار عادت می شوند،‌ مبتدئه گفته می شود.

عادت، ناسیه، حیض
عادت ناسیه 21:27 - 1396/10/11 بازدید: 42

- به زنی که عادت ماهیانه خود را فراموش کرده باشد، ناسیه گفته می شود.

نقاء،‌ متخلل،‌ حیض
نقاء متخلّل و احکام آن 11:56 - 1396/10/09 بازدید: 115

- به پاکی بین دو خونی که یک حیض به حساب می آیند، نقاء متخلّل گفته می شود.

عادت، ماهیانه، حیض
شرایط تحقق عادت بانوان 11:54 - 1396/10/09 بازدید: 85

- اگر زن دو ماه پشت سر هم، خون متماثل و یکسان ببیند، صاحب عادت می شود.

عادت، ماهیانه، حیض
به هم خوردن عادت ماهانه 11:52 - 1396/10/09 بازدید: 122

- با یک بار خون دیدن بر خلاف عادت، عادت قبلی به هم نمی خورد.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 278