احکام خانواده و اجتماع

استخاره، ازدواج
عمل به استخاره ازدواج 20:25 - 1396/10/19 بازدید: 127

- استخاره درباره ازدواج، الزام آور نیست.

مختلط، کلاس، دانشگاه، شوخی
ورود به دانشگاه مختلط و شوخی با همکلاسی دختر و پسر 22:21 - 1396/10/18 بازدید: 281

- ورود به دانشگاه اگر همراه خوف گناه یا با نگاه حرام است، باید از رفتن به آن اجتناب کنند.

عادت، وقتیه، اقارب، روایت، حیض
عدم امکان مراجعه به اقارب در عادت وقتیه 22:18 - 1396/10/18 بازدید: 62

- در صورت عدم امکان مراجعه به اقارب در عادت وقتیه، باید از روزی که خون می بیند به عدد روایت، حیض قرار دهد.

عادت، مضطربه، حیض، استحاضه
خونریزی بیش از ده روز در عادت مضطربه 22:16 - 1396/10/18 بازدید: 57

- طبق نظر آیات عظام: مکارم و بهجت؛ خانمی که مضطربه است، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، چنانچه همه خون هایی که دیده، یکسان باشد؛ باید به عدد خویشان خود رجوع کند و بر طبق عدد آن ها، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

عادت، مبتدئه، حیض، استحاضه
خونریزی بیش از ده روز در عادت مبتدئه 22:14 - 1396/10/18 بازدید: 49

- طبق نظر آیات عظام: (امام، بهجت، مکارم، فاضل،‌ صافی و نوری)؛ خانم مبتدئه اگر خون دیدن او از 10 روز بگذرد، چنانچه همه خون های او یکسان باشد، باید به مقدار عدد خویشان خود، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

عادت، مبتدئه، حیض، استحاضه
خونریزی بیش از ده روز در عادت مبتدئه با نشانه های حیض و استحاضه 22:13 - 1396/10/18 بازدید: 53

- خانم مبتدئه اگر بیش از ده روز، خون ببیند و چند روز از آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه داشته باشد؛ اگر خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن، حیض و بقیه استحاضه می باشد.

حیض، عادت، وقتیه، استحاضه
خونریزی بیش از ده روز در عادت وقتیه 22:00 - 1396/10/16 بازدید: 53

- اگر خانمی که وقتیه است، خون او از ده روز تجاوز کند، چنانچه همه خون ها یکسان باشد، در تعیین وقت حیض، باید روزی را که در هر ماه، اول عادت او بوده، اول حیض خود قرار دهد.

اقارب، حیض، عدد
اقارب و شرایط مراجعه به ایشان در عادت ماهیانه 21:57 - 1396/10/16 بازدید: 41

-  اگر عدد اقارب زن، مختلف باشد، دیگر رجوع به اقارب ممکن نیست.

حیض، استحاضه، عادت، عددیه
خونریزی بیش از ده روز در عادت عددیه 13:56 - 1396/10/14 بازدید: 95

- خانمی که عادت عددیه دارد، اگر خون او از ده روز بگذرد، چنانچه همه خون های او یکسان نباشد، اگر روزهایی که خون، صفات حیض دارد، با شماره عادت او یک اندازه باشد،‌ باید همان روزها را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

عادت، وقتیه، عددیه
حکم روزهای اضافه در عادت عددیه یا وقتیه عددیه 11:21 - 1396/10/12 بازدید: 86

- طبق نظر مقام معظم رهبری، خانمی که عادت عددیه یا وقتیه عددیه دارد، اگر ایام خونریزی اش از عدد تجاوز کند ولی از ده روز نگذرد، تماماً حیض است.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 287