احکام خانواده و اجتماع

حجاب
پوشش نزد پزشک 11:56 - 1396/01/20

- اگر درمان مستلزم نگاه یا لمس بدن باشد، بانوان در صورتی می توانند به پزشک مرد مراجعه نمایند که پزشک زن در دسترس نبوده یا دسترسی به او مشقت داشته باشد و یا مهارت پزشک مرد خیلی بیشتر باشد.

تزریق آمپول
مراجعه به پزشک مرد و انجام تزریق 11:48 - 1396/01/20

- تزریق آمپول توسط مرد در غیر موارد اضطرار و مراجعه به پزشک مرد بدون تحقیق از بودن پزشک زن، اگر مستلزم نگاه یا لمس بدن باشد، حرام است.

حجاب
نحوه پوشش در برابر اعضای خانواده 11:45 - 1396/01/20

- به غیر از زن و شوهر، بقیه اعضای خانواده باید از نگاه به مواضع خاص بدن دیگری بپرهیزند.

حجاب
پوشش بانوان در برابر یکدیگر 11:14 - 1396/01/20

- بانوان موظف هستند بدن، دست و صورت خود را از خانمی که به قصد لذت به آنها نگاه می کند، بپوشانند.

حجاب
پوشش در مهمانی ها 09:00 - 1396/01/20

- مراعات حجاب و مراقبت از آن مقابل نامحرم در میهمانی ها واجب است.

حجاب
پوشش در مقابل محارم 11:42 - 1396/01/19

- پوشیدن لباس آستین کوتاه بانوان در برابر محارم در صورتی که موجب مفسده نباشد، اشکالی ندارد.

لباس
پوشیدن لباس مردانه 11:34 - 1396/01/19

- به نظر آیت الله خامنه ای، پوشیدن لباس مردانه توسط زن، تا زمانی که آن را به عنوان لباس برای خود انتخاب نکرده باشد، اشکالی ندارد.

حجاب
پوشش در برابر پسر نابالغ 11:31 - 1396/01/19

- بانوان بنابر احتیاط باید بدن و موی خود را از پسر نابالغی که خوب و بد را می فهمد، بپوشانند.

لباس
لباس مشترک زن و مرد 11:20 - 1396/01/19

- پوشیدن لباس های مشترک، اشکال ندارد.

لباس
حکم لباس شهرت 10:29 - 1396/01/16

- پوشیدن لباس شهرت، (سیستانی: در صورت هتک حرمت) جایز نیست.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 179