احکام خانواده و اجتماع

استحاضه
شک در نوع استحاضه 02:36 - 1396/02/18

- در صورت شک در نوع استحاضه، اگر امکان وارسی باشد،‌ باید مطابق وظیفه عمل نماید و اگر امکان وارسی نباشد، در صورت دانستن حالت سابق باید مطابق آن عمل کند و الا طبق وظیفه پایین تر عمل نماید.

استحاضه
وظیفه مستحاضه کثیره 12:11 - 1396/02/17

- در استحاضه کثیره، علاوه بر کارهای قلیله باید برای هر نماز غسل انجام شود.

نماز
وظیفه مستحاضه متوسطه 10:59 - 1396/02/17

- در استحاضه متوسطه، باید علاوه بر اعمال استحاضه قلیله، در هر شبانه روز، یک غسل نیز انجام گیرد.

استحاضه
راه تشخیص اقسام استحاضه 09:05 - 1396/02/17

- زنان بنابر احتیاط واجب باید در وقت نماز، با توجه به میزان خون پنبه ای که درون فرج قرار می دهند، نوع استحاضه را تشخیص و مطابق آن عمل نمایند.

نماز
وظیفه مستحاضه قلیله برای نماز 08:34 - 1396/02/17

- مستحاضه قلیله برای نماز باید ضمن تطهیر بدن، برای هر نماز وضو گرفته و بنابر احتیاط واجب، پنبه را تعویض یا آب بکشد.

احکام بانوان
خون های دارای غسل زنان 08:33 - 1396/02/17

- اقسام خون هایی که زن ها می بینند عبارتند از: استحاضه، حیض و نفاس.

استحاضه
حکم نماز واجب و نماز قضا برای مستحاضه 04:11 - 1396/02/15

- مستحاضه برای انجام نماز واجب و نماز قضا، باید مطابق دستورالعمل اقدام نماید.

حجاب
ویژگی های لباس بانوان 07:11 - 1396/02/09

- برخی از شرایط لباس بانوان عبارتند از: بدن را بپوشاند؛ بدن نما نباشد؛ نازک نباشد و مفسده انگیز نباشد.

حجاب
قرار گرفتن در معرض دید نامحرم 10:44 - 1396/01/28

- قرار گرفتن زن بدون حجاب در مکان هایی مانند بالکن، پاسیو، پشت بام و ... در صورت احتمال دیده شدن از سوی نامحرم، حرام است.

حجاب
شرکت در عروسی و حضور عروس 10:38 - 1396/01/28

- عدم رعایت حجاب در مراسم عروسی و حضور عروس با لباس نامناسب در مقابل افراد نامحرم، حرام است.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 257