احکام خانواده و اجتماع

نفقه
حکم ترک همسر و حداقل مدت لازم هم خوابی 06:08 - 1396/03/11

- مرد مجاز به ترک همسر دائمی خود و ترک هم خوابی با وی بیش از چهار ماه نیست.

سفر
سفر غیر واجب بدون اجازه شوهر 08:59 - 1396/03/11

- سفر غیر واجب و بدون اجازه شوهر، سفر معصیت بوده و زن باید نماز را کامل بخواند.

ازدواج
اطاعت زن از شوهر در امور جنسی 06:54 - 1396/03/08

- زن نباید بدون عذر شرعی در مسائل جنسی از شوهرش تخلف نماید و الا حق نفقه و همخوابی نخواهد داشت.

نشوز
عدم اطاعت زن از شوهر در خانه داری 06:30 - 1396/03/08

- عدم اطاعت زن از شوهر در مسائل غیر جنسی مانند پختن غذا، موجب ناشزه شدن وی نمی گردد.

زن
خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر 05:37 - 1396/03/08

- خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر، جایز نیست.

ازدواج
شرط سکونت حین عقد و خوشرفتاری با همسر 09:39 - 1396/03/08

- مرد باید به شرط پذیرفته هنگام عقد جهت سکونت در شهر خاص، عمل نماید و نسبت به کارهای ناآگاهانه همسرش، با گذشت، رفتار نماید.

میهمانی
اطاعت از شوهر برای شرکت در میهمانی گناه آلود 05:14 - 1396/03/07

- اطاعت از شوهر در اجبار به شرکت در میهمانی گناه آلود،‌ لازم نبوده بلکه جایز نیست.

استحاضه
احکام تغییر استحاضه 03:32 - 1396/02/18

- تغییر استحاضه ممکن است از درجه پایین به درجه بالا باشد و یا بالعکس؛ که برای هر کدام، حالت های: قبل از نماز، بین نماز و پس از نماز متصور می باشد. احکام هر کدام از این حالت ها را در این مساله ملاحظه نمایید.

استحاضه
شک در نوع استحاضه 02:36 - 1396/02/18

- در صورت شک در نوع استحاضه، اگر امکان وارسی باشد،‌ باید مطابق وظیفه عمل نماید و اگر امکان وارسی نباشد، در صورت دانستن حالت سابق باید مطابق آن عمل کند و الا طبق وظیفه پایین تر عمل نماید.

استحاضه
وظیفه مستحاضه کثیره 12:11 - 1396/02/17

- در استحاضه کثیره، علاوه بر کارهای قلیله باید برای هر نماز غسل انجام شود.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 343