احکام خانواده و اجتماع

ازدواج
شرط سکونت حین عقد و خوشرفتاری با همسر 09:39 - 1396/03/08

- مرد باید به شرط پذیرفته هنگام عقد جهت سکونت در شهر خاص، عمل نماید و نسبت به کارهای ناآگاهانه همسرش، با گذشت، رفتار نماید.

میهمانی
اطاعت از شوهر برای شرکت در میهمانی گناه آلود 05:14 - 1396/03/07

- اطاعت از شوهر در اجبار به شرکت در میهمانی گناه آلود،‌ لازم نبوده بلکه جایز نیست.

استحاضه
احکام تغییر استحاضه 03:32 - 1396/02/18

- تغییر استحاضه ممکن است از درجه پایین به درجه بالا باشد و یا بالعکس؛ که برای هر کدام، حالت های: قبل از نماز، بین نماز و پس از نماز متصور می باشد. احکام هر کدام از این حالت ها را در این مساله ملاحظه نمایید.

استحاضه
شک در نوع استحاضه 02:36 - 1396/02/18

- در صورت شک در نوع استحاضه، اگر امکان وارسی باشد،‌ باید مطابق وظیفه عمل نماید و اگر امکان وارسی نباشد، در صورت دانستن حالت سابق باید مطابق آن عمل کند و الا طبق وظیفه پایین تر عمل نماید.

استحاضه
وظیفه مستحاضه کثیره 12:11 - 1396/02/17

- در استحاضه کثیره، علاوه بر کارهای قلیله باید برای هر نماز غسل انجام شود.

نماز
وظیفه مستحاضه متوسطه 10:59 - 1396/02/17

- در استحاضه متوسطه، باید علاوه بر اعمال استحاضه قلیله، در هر شبانه روز، یک غسل نیز انجام گیرد.

استحاضه
راه تشخیص اقسام استحاضه 09:05 - 1396/02/17

- زنان بنابر احتیاط واجب باید در وقت نماز، با توجه به میزان خون پنبه ای که درون فرج قرار می دهند، نوع استحاضه را تشخیص و مطابق آن عمل نمایند.

نماز
وظیفه مستحاضه قلیله برای نماز 08:34 - 1396/02/17

- مستحاضه قلیله برای نماز باید ضمن تطهیر بدن، برای هر نماز وضو گرفته و بنابر احتیاط واجب، پنبه را تعویض یا آب بکشد.

احکام بانوان
خون های دارای غسل زنان 08:33 - 1396/02/17

- اقسام خون هایی که زن ها می بینند عبارتند از: استحاضه، حیض و نفاس.

استحاضه
حکم نماز واجب و نماز قضا برای مستحاضه 04:11 - 1396/02/15

- مستحاضه برای انجام نماز واجب و نماز قضا، باید مطابق دستورالعمل اقدام نماید.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 189