احکام خانواده و اجتماع

نفقه
هزینه سفر و نفقه زن پولدار  06:49 - 1396/03/13

- پرداخت نفقه زن حتی در صورت داشتن درآمد بر شوهر واجب است و در صورت تمایل مرد به مسافرت زن، باید تمام هزینه آن را بپردازد.

نفقه
حکم نفقه زن غیر مطیع و اجبار او به خدمت خانه 06:48 - 1396/03/13

- نفقه زن غیر مطیع بر شوهر واجب نیست و مرد نیز حق ندارد همسرش را به کار خانه مجبور کند.

نفقه
پرداخت مخارج زن توسط مرد 06:37 - 1396/03/13

- تأمین مخارج زندگی و مایحتاج زن بر مرد واجب است.

نفقه
بازپس گیری مانده نفقه زن توسط مرد 06:25 - 1396/03/13

- در صورت اضافه ماندن نفقه، زن مالک آن است و مرد حق بازپس گیری ندارد.

نفقه
اختیار زن برای هزینه کرد مخارج مشترک زندگی 06:01 - 1396/03/13

- زن نمی تواند مبلغی را که شوهرش برای مخارج مشترک زندگی در اختیارش قرار می دهد، بدون اجازه همسرش هدیه یا صدقه بدهد.

نفقه
حکم ترک همسر و حداقل مدت لازم هم خوابی 06:08 - 1396/03/11

- مرد مجاز به ترک همسر دائمی خود و ترک هم خوابی با وی بیش از چهار ماه نیست.

سفر
سفر غیر واجب بدون اجازه شوهر 08:59 - 1396/03/11

- سفر غیر واجب و بدون اجازه شوهر، سفر معصیت بوده و زن باید نماز را کامل بخواند.

ازدواج
اطاعت زن از شوهر در امور جنسی 06:54 - 1396/03/08

- زن نباید بدون عذر شرعی در مسائل جنسی از شوهرش تخلف نماید و الا حق نفقه و همخوابی نخواهد داشت.

نشوز
عدم اطاعت زن از شوهر در خانه داری 06:30 - 1396/03/08

- عدم اطاعت زن از شوهر در مسائل غیر جنسی مانند پختن غذا، موجب ناشزه شدن وی نمی گردد.

زن
خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر 05:37 - 1396/03/08

- خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر، جایز نیست.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 215