احکام خانواده و اجتماع

حیض، عادت، وقتیه، استحاضه
خونریزی بیش از ده روز در عادت وقتیه 10:00 - 1396/10/16

- اگر خانمی که وقتیه است، خون او از ده روز تجاوز کند، چنانچه همه خون ها یکسان باشد، در تعیین وقت حیض، باید روزی را که در هر ماه، اول عادت او بوده، اول حیض خود قرار دهد.

اقارب، حیض، عدد
اقارب و شرایط مراجعه به ایشان در عادت ماهیانه 09:57 - 1396/10/16

-  اگر عدد اقارب زن، مختلف باشد، دیگر رجوع به اقارب ممکن نیست.

حیض، استحاضه، عادت، عددیه
خونریزی بیش از ده روز در عادت عددیه 01:56 - 1396/10/14

- خانمی که عادت عددیه دارد، اگر خون او از ده روز بگذرد، چنانچه همه خون های او یکسان نباشد، اگر روزهایی که خون، صفات حیض دارد، با شماره عادت او یک اندازه باشد،‌ باید همان روزها را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.

عادت، وقتیه، عددیه
حکم روزهای اضافه در عادت عددیه یا وقتیه عددیه 11:21 - 1396/10/12

- طبق نظر مقام معظم رهبری، خانمی که عادت عددیه یا وقتیه عددیه دارد، اگر ایام خونریزی اش از عدد تجاوز کند ولی از ده روز نگذرد، تماماً حیض است.

حیض، عادت، عدد، معین
حیض در عادت بدون عدد معین 11:15 - 1396/10/12

- خانمی که عدد معینی برای حیض ندارد، اگر پیش از ده روز یا سر ده روز پاک شد، تماماً حیض است.

حیض، عادت، وقتیه، عددیه، استحاضه
تجاوز خون از ده روز در عادت وقتیه عددیه 11:11 - 1396/10/12

- خانمی که صاحب عادت وقتیه عددیه است، اگر خون او از ده روز بگذرد، چنانچه چند روز پیش از عادت و همه روزهای عادت و چند روز بعد از عادت، خون ببیند و مجموع آن از ده روز بیشتر شود، فقط روزهای عادت او حیض است و قبل و بعد از آن استحاضه است.

حیض، استظهار، استحاضه، عبادت
عبادات ترک شده در ایام استظهار 09:36 - 1396/10/11

- اگر ایام خون زن از ده روز بگذرد، مقدار بیشتر از ایام عادت خود را، استحاضه قرار داده و عبادت های ترک شده در زمان استظهار را قضا نماید.

استظهار،‌ حیض، مدت
حکم استظهار و مدت آن 09:34 - 1396/10/11

- طبق نظر امام خمینی (ره)، در استظهار،‌ زن یک روز عبادت را ترک کند و بهتر است تا روز دهم، تروک حائض و اعمال مستحاضه را انجام دهد.

استظهار،‌ حیض، شرایط
استظهار و شرایط آن 09:32 - 1396/10/11

- استظهار،‌ به معنی ترک عبادت، جهت روشن شدن وظیفه واقعی خانم است.

عادت، مبتدئه، حیض
عادت مبتدئه 09:28 - 1396/10/11

- به خانم هایی که برای اولین بار عادت می شوند،‌ مبتدئه گفته می شود.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 168