احکام خانواده و اجتماع

غسل، حیض
انجام غسل واجب در حال حیض 21:49 - 1397/01/05 بازدید: 188

- طبق نظر مقام معظم رهبری، صحت غسل واجب در حال حیض، محل اشکال است.

مهریه، بخشش، ازدواج، مجدد
بخشش مهریه به شرط عدم ازدواج مجدد شوهر 21:36 - 1397/01/05 بازدید: 143

- زن می تواند مهریه اش را ببخشد و شرط نماید تا شوهرش ازدواج مجدد ننماید.

ازدواج، عقد، عاقد
ازدواج و شرایط عاقد 21:24 - 1397/01/05 بازدید: 74

- طبق نظر آیات عظام: امام، مکارم و وحید؛ عقد کسی که کلمات عقد را صحیح ادا کرده و معنی آن را می داند، صحیح است.

ازدواج، نگاه
نگاه پسر و دختر به بدن یکدیگر قبل از ازدواج 21:04 - 1397/01/04 بازدید: 400

- طبق نظر مقام معظم رهبری، نگاه زوجین به بدن یکدیگر اگر: به قصد لذت نبوده، ازدواج متوقف بر آن بوده و مانعی از ازدواج نباشد، اشکال ندارد.

غسل، حیض، وضو
کفایت غسل حیض از وضو 21:01 - 1397/01/04 بازدید: 109

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ غسل حیض کفایت از وضو نمی کند.

عزاداری، پدر و مادر
کبود کردن صورت و بدن در مرگ پدر و مادر 10:10 - 1397/01/03 بازدید: 143

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ بنابر احتياط (واجب) به صورت زدن و خراش دادن پوست و چيدن و كندن مو و داد و فريادى كه از حد اعتدال‏ بيشتر است، جايز نيست. 

ازدواج، نگاه، خواستگاری
ازدواج و تکرار نگاه  10:55 - 1397/01/02 بازدید: 145

- در ازدواج اگر با یک نگاه، مقصود حاصل نشود، تکرار آن مانع ندارد.

ازدواج، نگاه، لذت
ازدواج و نگاه به قصد لذت 10:40 - 1397/01/02 بازدید: 117

- نگاه در ازدواج نباید به قصد لذت باشد.

ازدواج، نگاه، خواستگاری
اجازه و رضایت دختر برای نگاه در ازدواج 10:39 - 1397/01/02 بازدید: 119

- برای نگاه کردن در ازدواج، رضایت دختر شرط نیست.

دختر، ازدواج، پدر، ولی
ادعای دختر در نداشتن پدر در ازدواج 11:23 - 1396/12/24 بازدید: 222

- طبق نظر آیت الله خامنه ای: اگر متهم به کذب نباشد قولش مورد قبول است.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 166