احکام خانواده و اجتماع

حیض
حکم شک بین حیض و دمل 10:52 - 1396/04/24

- اگر خون دیده شده، بیش از سه روز و کمتر از ده روز بوده و مشکوک بین حیض و دمل باشد، در صورتی که وارسی ممکن نبوده و خون سابق حیض بوده، خون فعلی نیز حیض است.

حیض
حکم شک بین حیض و زخم 10:51 - 1396/04/24

- اگر خونی مشکوک، کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نبوده و مکلف نیز قبلا نیز پاک بوده، حکم حیض ندارد.

حیض
حکم شک بین حیض و استحاضه 10:43 - 1396/04/24

- اگر خون مشکوکی در ایام عادت بیرون بیاید، حکم حیض را دارد.

حیض
وظیفه در مدت ترک محرمات حیض و انجام وظایف مستحاضه 10:41 - 1396/04/24

- برخی از کارهایی که زن باید محرمات حائض را  ترک کرده  و وظایف مستحاضه را انجام دهد، عبارتند از: آمیزش، توقف در حرم ائمه (علیهم السلام) و خواندن سوره های سجده دار.

حیض
امور مستحب برای حائض 08:18 - 1396/04/21

- مستحب است زن حائض، هنگام نماز، خود را پاک کرده و وضو یا تیمم نموده و مشغول ذکر و دعا شود.

حیض
امور مکروه برای حائض 08:15 - 1396/04/21

-خواندن قرآن، همراه داشتن آن، رساندن جایی از بدن به حواشی قرآن، خضاب بستن به حنا و مانند آن، بر حائض مکروه است. 

حیض
موارد عدم اعتنا به شک حیض 08:12 - 1396/04/21

- یکی از مواردی که حکم حائض را نداشته و جستجو نیز لازم نیست، شک به حیض بودن خونی است که بیرون آمده است.

ازدواج
اجبار زن به اقامت در شهر 06:11 - 1396/03/17

- اجبار زن به اقامت در شهر با وجود حرج و ضرر برای وی، جایز نیست.

استحاضه
تکلیف زن پس از پاکی از استحاضه 04:47 - 1396/03/15

- مستحاضه، در صورت پاکی از استحاضه قلیله؛ باید ضمن تطهیر خود، برای نماز وضو بگیرد.

حکم نماز آیات برای مستحاضه 04:20 - 1396/03/15

- زن مستحاضه باید مطابق دستورالعمل نمازهای یومیه، نماز آیات را بجا آورد و بنابر احتیاط واجب برای نماز یومیه و آیات،‌ وضو و غسل جدا انجام دهد.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 213