احکام خانواده و اجتماع

حیض
وظیفه نسبت به نماز پس از پاکی از حیض 08:50 - 1396/04/27

- اگر در وقت نمازی از حیض پاک شده و برای انجام غسل، وضو و خواندن حداقل یک رکعت نماز، فرصت داشته باشد؛ باید مقدمات را انجام داده و نماز را بخواند.

نماز
وظیفه حائض در برابر نماز و روزه 10:57 - 1396/04/24

- نمازهای خوانده نشده در زمان حیض، قضا ندارد ولی روزه های واجب باید قضا شود.

نماز
وظیفه بانوان در زمان حیض 10:56 - 1396/04/24

- اگر قبل از وقت نماز حائض شود، نماز آتی و نمازهای بعدی بر وی واجب نیست.

حیض
حکم شک بین حیض و خون بکارت 10:54 - 1396/04/24

- در صورت شک بین حیض و خون بکارت، پس از وارسی اگر خون به همه پنبه نرسیده باشد، خون بکارت و الا حیض است.

حیض
حکم شک بین حیض و دمل 10:52 - 1396/04/24

- اگر خون دیده شده، بیش از سه روز و کمتر از ده روز بوده و مشکوک بین حیض و دمل باشد، در صورتی که وارسی ممکن نبوده و خون سابق حیض بوده، خون فعلی نیز حیض است.

حیض
حکم شک بین حیض و زخم 10:51 - 1396/04/24

- اگر خونی مشکوک، کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نبوده و مکلف نیز قبلا نیز پاک بوده، حکم حیض ندارد.

حیض
حکم شک بین حیض و استحاضه 10:43 - 1396/04/24

- اگر خون مشکوکی در ایام عادت بیرون بیاید، حکم حیض را دارد.

حیض
وظیفه در مدت ترک محرمات حیض و انجام وظایف مستحاضه 10:41 - 1396/04/24

- برخی از کارهایی که زن باید محرمات حائض را  ترک کرده  و وظایف مستحاضه را انجام دهد، عبارتند از: آمیزش، توقف در حرم ائمه (علیهم السلام) و خواندن سوره های سجده دار.

حیض
امور مستحب برای حائض 08:18 - 1396/04/21

- مستحب است زن حائض، هنگام نماز، خود را پاک کرده و وضو یا تیمم نموده و مشغول ذکر و دعا شود.

حیض
امور مکروه برای حائض 08:15 - 1396/04/21

-خواندن قرآن، همراه داشتن آن، رساندن جایی از بدن به حواشی قرآن، خضاب بستن به حنا و مانند آن، بر حائض مکروه است. 

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 97