احکام خانواده و اجتماع

طلاق، حیض، حائض
طلاق در زمان حیض 00:05 - 1396/11/18 بازدید: 89

- طلاق زن در زمان حیض جایز نیست مگر در موارد خاصی مانند اینکه شوهر بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد.

حائض، حیض، نماز، روزه
نماز و روزه های فوت شده در حال حیض 00:03 - 1396/11/18 بازدید: 77

- نمازهای یومیه فوت شده در زمان حیض، قضا ندارد؛ ولی روزه هایی که حائض در ماه رمضان نگرفته، باید قضا کند.

ارتش، استخدام، دشمن
استخدام در ارتش کشورهای دشمن 23:35 - 1396/11/16 بازدید: 76

- طبق نظر آیت الله مکارم، استخدام در ارتش کشورهای خارجی، در صورتی که از کشورهایی باشد که به کفار در حال جنگ با مسلمانان کمک مي کنند و يا به عمل آنها راضي و خوشحال مي شوند باشد جایز نیست.

امام، جماعت، مسجد، جمعه، واقف، بانی
تغییر امام جماعت توسط امام جمعه، بانی یا واقف 23:34 - 1396/11/15 بازدید: 70

- طبق نظر آیات عظام: مکارم و فاضل؛ امام جمعه یا بانی و واقف مسجد، حق ندارند امام جماعت راتب یا امام جماعتی را که مورد اعتماد مردم است و واجد شرایط باشد، عوض کند.

حیض، نزدیکی، حائض، جلو، عقب
نزدیکی در حال حیض 23:49 - 1396/11/14 بازدید: 260

- نزدیکی با زن حائض از قُبُل (جلو)، مطلقا حرام است.

حیض، حائض،‌ نزدیکی، کفاره
نزدیکی در حال حیض و کفاره 00:06 - 1396/11/12 بازدید: 215

- طبق نظر آیات عظام: امام، بهجت و فاضل؛ در صورت نزدیکی از قُبُل با زن حائض، بنابر احتیاط واجب، باید کفاره بدهد.

پارک، خودرو، ماشین، زمین، خالی
پارک خودرو در زمین های خالی 00:03 - 1396/11/12 بازدید: 91

- طبق نظر مقام معظم رهبری، پارک ماشین در زمین های خالی که صاحبانشان فعلا قصد ساخت و ساز ندارند،‌ در صورت اطمینان به رضایت صاحبان آنها، اشکال ندارد.

گوشی، شکستن، خسارت، غیر عمدی
خسارت شکستن غیر عمدی گوشی 20:26 - 1396/11/10 بازدید: 69

- طبق نظر مقام معظم رهبری، هزینه ی خسارت غیر عمدی به گوشی،‌ بر عهده مسبب آن بوده و ضامن می باشد.

شروط، شرط، ضمن، عقد، ازدواج
انواع شروط ضمن عقد و حکم آنها 00:08 - 1396/11/10 بازدید: 82

- از جمله شروط ضمن عقد، شروطی است که مخالف با مقتضای عقد هستند که در این صورت هم شرط و هم عقد، باطل است.

حق، طلاق، زن
حق طلاق زن و اجرای آن 00:05 - 1396/11/10 بازدید: 99

- واگذاری حق طلاق به زوجه صحیح نیست اما اگر زن در عقد دائم یا عقد لازم دیگر از طرف شوهر وکیل در طلاق بوده و همه شرایط را رعایت نماید، طلاق صحیح است.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 362