احکام خانواده و اجتماع

نفقه
پرداخت مخارج زن توسط مرد 06:37 - 1396/03/13

- تأمین مخارج زندگی و مایحتاج زن بر مرد واجب است.

نفقه
بازپس گیری مانده نفقه زن توسط مرد 06:25 - 1396/03/13

- در صورت اضافه ماندن نفقه، زن مالک آن است و مرد حق بازپس گیری ندارد.

نفقه
اختیار زن برای هزینه کرد مخارج مشترک زندگی 06:01 - 1396/03/13

- زن نمی تواند مبلغی را که شوهرش برای مخارج مشترک زندگی در اختیارش قرار می دهد، بدون اجازه همسرش هدیه یا صدقه بدهد.

نفقه
حکم ترک همسر و حداقل مدت لازم هم خوابی 06:08 - 1396/03/11

- مرد مجاز به ترک همسر دائمی خود و ترک هم خوابی با وی بیش از چهار ماه نیست.

سفر
سفر غیر واجب بدون اجازه شوهر 08:59 - 1396/03/11

- سفر غیر واجب و بدون اجازه شوهر، سفر معصیت بوده و زن باید نماز را کامل بخواند.

ازدواج
اطاعت زن از شوهر در امور جنسی 06:54 - 1396/03/08

- زن نباید بدون عذر شرعی در مسائل جنسی از شوهرش تخلف نماید و الا حق نفقه و همخوابی نخواهد داشت.

نشوز
عدم اطاعت زن از شوهر در خانه داری 06:30 - 1396/03/08

- عدم اطاعت زن از شوهر در مسائل غیر جنسی مانند پختن غذا، موجب ناشزه شدن وی نمی گردد.

زن
خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر 05:37 - 1396/03/08

- خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر، جایز نیست.

ازدواج
شرط سکونت حین عقد و خوشرفتاری با همسر 09:39 - 1396/03/08

- مرد باید به شرط پذیرفته هنگام عقد جهت سکونت در شهر خاص، عمل نماید و نسبت به کارهای ناآگاهانه همسرش، با گذشت، رفتار نماید.

میهمانی
اطاعت از شوهر برای شرکت در میهمانی گناه آلود 05:14 - 1396/03/07

- اطاعت از شوهر در اجبار به شرکت در میهمانی گناه آلود،‌ لازم نبوده بلکه جایز نیست.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 178