احکام خانواده و اجتماع

حیض
امور مکروه برای حائض 08:15 - 1396/04/21

-خواندن قرآن، همراه داشتن آن، رساندن جایی از بدن به حواشی قرآن، خضاب بستن به حنا و مانند آن، بر حائض مکروه است. 

حیض
موارد عدم اعتنا به شک حیض 08:12 - 1396/04/21

- یکی از مواردی که حکم حائض را نداشته و جستجو نیز لازم نیست، شک به حیض بودن خونی است که بیرون آمده است.

ازدواج
اجبار زن به اقامت در شهر 06:11 - 1396/03/17

- اجبار زن به اقامت در شهر با وجود حرج و ضرر برای وی، جایز نیست.

استحاضه
تکلیف زن پس از پاکی از استحاضه 04:47 - 1396/03/15

- مستحاضه، در صورت پاکی از استحاضه قلیله؛ باید ضمن تطهیر خود، برای نماز وضو بگیرد.

حکم نماز آیات برای مستحاضه 04:20 - 1396/03/15

- زن مستحاضه باید مطابق دستورالعمل نمازهای یومیه، نماز آیات را بجا آورد و بنابر احتیاط واجب برای نماز یومیه و آیات،‌ وضو و غسل جدا انجام دهد.

استحاضه
وظیفه زن مستحاضه در حال روزه 07:29 - 1396/03/14

- زن مستحاضه با انجام غسلی که در روز بر او واجب شده، می تواند روزه بگیرد.

استحاضه
احکام قطع شدن استحاضه 07:14 - 1396/03/14

- در صورت قطع نشدن خون استحاضه هنگام غسل، غسل صحیح می باشد.

استحاضه
نماز مستحب و احتیاط، سجده سهو برای مستحاضه 07:11 - 1396/03/14

- زن مستحاضه با مراعات وظایف مذکور، می تواند نماز مستحب خوانده و بدون تکرار وظایف مستحاضه، بلافاصله بعد از نماز،‌ نماز احتیاط، سجده سهو و قضای سجده یا تشهد فراموش شده را بجا آورد.

استحاضه
حکم آمیزش و طلاق زن مستحاضه 07:00 - 1396/03/14

- آمیزش با زن در استحاضه قلیله، اشکال ندارد و طلاق در حالت استحاضه نیز صحیح است.

نفقه
شیوه پرداخت نفقه زن 06:57 - 1396/03/13

- مرد می تواند نفقه همسرش را به صورت نقد، تهیه خوراک و لباس و یا هم خوراک شدن پرداخت نماید.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 183