احکام خانواده و اجتماع

عزاداری
مزاحمت دسته های عزا 08:06 - 1396/07/06

- طبق نظر مقام معظم رهبری، واجب است دسته های عزاداری، تا حد امکان از اذیت مردم بپرهیزند.

برهنه شدن در عزاداری
برهنه شدن در عزاداری 07:58 - 1396/07/05

- طبق نظر آیت الله خامنه ای، شایسته است در عزاداری از برهنه شدن، پرهیز شود.

مداحی
مداحی زنان 07:55 - 1396/07/05

طبق نظر مراجع معظم تقلید (به جز آیت الله مکارم)، مداحی زنان در صورتی که صدایشان در معرض ریبه و تهییج شهوت باشد، جایز نیست.

نفقه
راهکار گرفتن نفقه از شوهر 08:55 - 1396/07/03

در صورت تمرد مرد از دادن نفقه به زن مطیع، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه نماید.

نفقه
نفقه با مال حرام و وظیفه نفقه بگیران 08:52 - 1396/07/03

در صورت علم زن به غصبی بودن اموال شوهر، جایز نیست در آن ها تصرف کند.

حیض
وظیفه زن پس از قطع جریان خون حیض 08:58 - 1396/04/27

- در صورت قطع خون و عدم گذشت ده روز، اگر می داند کاملا از خون پاک شده و خونی نیز در داخل نیست، باید غسل حیض انجام دهد.

حیض
وظیفه نسبت به نماز پس از پاکی از حیض 08:50 - 1396/04/27

- اگر در وقت نمازی از حیض پاک شده و برای انجام غسل، وضو و خواندن حداقل یک رکعت نماز، فرصت داشته باشد؛ باید مقدمات را انجام داده و نماز را بخواند.

نماز
وظیفه حائض در برابر نماز و روزه 10:57 - 1396/04/24

- نمازهای خوانده نشده در زمان حیض، قضا ندارد ولی روزه های واجب باید قضا شود.

نماز
وظیفه بانوان در زمان حیض 10:56 - 1396/04/24

- اگر قبل از وقت نماز حائض شود، نماز آتی و نمازهای بعدی بر وی واجب نیست.

حیض
حکم شک بین حیض و خون بکارت 10:54 - 1396/04/24

- در صورت شک بین حیض و خون بکارت، پس از وارسی اگر خون به همه پنبه نرسیده باشد، خون بکارت و الا حیض است.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 130