احکام اموال و معاملات

امانت، ورثه، افراط و تفریط
جواز نگهداری امانت برای یافتن ورثه 06:44 - 1396/09/11

- نگهداری امانت جهت یافتن ورثه صاحب متوفی مال، اشکال ندارد.

امانت، وصیت، ورثه
تکلیف امانت پس از وفات صاحب مال 06:41 - 1396/09/11

- امانتدار باید بعد از وفات صاحب مال، آن را به وصی و در صورت نبود وصی، به همه ورثه برگرداند.

امانت، شرایط، امانتداری
شرایط پذیرش امانت و الزامات آن 02:21 - 1396/09/08

- امانت دار، هنگام مطالبه امانت از سوی صاحب امانت، باید آن را پس بدهد، حتی اگر صاحب امانت مسلمان نباشد.

امانت، افراط و تفریط،‌ ضامن
مسئولیت امانتدار در قبال امانت 02:19 - 1396/09/08

- در صورت عدم افراط و تفریط امین در نگهداری امانت، مسئولیتی در قبال از بین رفتن مال، متوجه وی نیست.

امانت، خیانت
تعریف امانت و حکم خیانت در آن 02:17 - 1396/09/08

- خیانت در امانت حرام و از گناهان کبیره است.

رهن، بانک، فروش
فروش منزل در رهن بانک 02:09 - 1396/09/06

- برای فروش خانه هایی که در رهن بانک هستند، کسب اجازه از بانک لازم است.

کپی، رایت، نرم افزار
کپی نرم افزار بدون اجازه تولید کننده 02:06 - 1396/09/06

- طبق نظر مقام معظم رهبری، تولید و تکثیر نرم افزار بدون اجازه تولید کننده آن، بنابر احتیاط واجب،‌ جایز نیست.

کپی، نرم افزار، رضایت
کپی و تکثیر نرم افزار در صورت عدم آگاهی از ناراضی بودن تولید کننده 02:05 - 1396/09/06

- طبق نظر مقام معظم رهبری،‌ در صورت عدم علم به ناراضی بودن تولید کننده نرم افزار‌، بنابر احتیاط واجب باید رضایت وی‌‌، احراز شود.

کپی، رایت، نرم افزار
حق کپی رایت نرم افزار 02:03 - 1396/09/06

- طبق نظر مقام معظم رهبری، بنابر احتیاط واجب، تولید نرم افزار، برای تولید کننده آن، ایجاد حق می کند.

تصرف، تولیدات، اجازه
تصرفات بدون اجازه در تولیدات دیگران 09:05 - 1396/09/04

- طبق نظر مقام معظم رهبری، بنابر احتیاط واجب، تصرف در تولیدات دیگران، بدون اجازه ایشان صورت نگیرد.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام اموال و معاملات
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 201