احکام نماز

نماز، عشا، نیمه، شب
تکلیف نمازهای عشاء بعد از نیمه شب 23:24 - 1397/02/29 بازدید: 37

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ نمازهای قبل کسی که طبق گفته اطرافیان فرصت نماز عشا را تا اذان صبح می دانسته، محکوم به صحت است.

نماز، جماعت، مسافر، اتصال
ایستادن مسافر در صف اول و اتصال سایر نمازگزاران 13:19 - 1397/02/22 بازدید: 118

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ مسافری که در صف اول نماز جماعت است، اگر بلافاصله بعد از سلام، اقتدا کند، نماز سایرینی که به واسطه او متصل هستند، صحیح است.

غسل، جمعه، وضو، نماز
کفایت غسل جمعه از وضو برای نماز 23:34 - 1397/02/16 بازدید: 82

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ غسل جمعه بعد از اذان ظهر، کفایت از وضو برای نماز نمی کند.

شک، قنوت، توحید
شک در سوره توحید هنگام قنوت 22:35 - 1397/02/15 بازدید: 47

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که در قنوت نماز شک کند که سوره توحید را خوانده است یا نه، نباید به شک خود اعتنا کند.

مأموم، نماز، جماعت
ادای مجدد نماز به صورت جماعت توسط مأموم 23:32 - 1397/02/13 بازدید: 78

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مأموم بخواهد همان نماز را اعاده کند، نماز او اشکال دارد.

نماز، امام، جماعت
ادای نماز در دو مکان توسط امام جماعت 23:00 - 1397/02/12 بازدید: 83

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ چنانچه جماعت دوم و اشخاص آن غیر از اول باشد، امام یا مأموم می تواند نمازی را که به جماعت خوانده اعاده کند.

نماز، قضا، ترتیب
رعایت ترتیب در نماز قضا 22:58 - 1397/02/04 بازدید: 105

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که به صورت غیر عمد، قضای نماز عصر را بر نماز ظهر مقدم نموده است،‌ نمازهای قضایش صحیح می باشد.

وضو، شستن، مچ، دست
کفایت شستن دست از مچ به پایین در وضو 22:32 - 1397/02/01 بازدید: 51

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ بايد دست را از آرنج تا سرانگشتها بشوييد و اگر پيش از آن دستهاى خود را تا مچ شسته‌ايد، در موقع شستن دوباره از آرنج، بايد تا سرانگشتان را بشوييد.

نماز، حیوان، حرام گوشت، بی روح
همراه داشتن اجزاء بی روح حیوان حرام گوشت در نماز 12:57 - 1397/01/24 بازدید: 72

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ همراه داشتن اجزاء بی روح حیوان حرام گوشت، اگر با علم و عمد باشد، نماز باطل است.

تسبیحات، اربعه، رکوع، نماز، جماعت
تبعیت از امام یا ادامه تسبیحات اربعه 20:52 - 1397/01/17 بازدید: 64

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر فرصت گفتن تسبیحات اربعه به صورت کامل نباشد، باید خود را به رکوع امام برسانید و یک تسبیحات کافی است.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام نماز
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 282