اجتهاد و تقلید

بلوغ
دیدن خون و شک در بلوغ 10:30 - 1395/12/05

- خونی که دختری که شک دارد بالغ شده یا نه، ببیند؛ در صورت اطمینان به حیض بودن آن، حیض است.

مراجع تقلید مورد تایید جامعه مدرسین
رجوع از فتوای مجتهد زنده به مجتهد میت 09:45 - 1395/10/08

- اگر در مسأله ای بعد از فوت مرجع تقلید به فتوای مجتهد زنده رفتار نماید، دوباره نمی تواند آن را مطابق فتوای مجتهدی که از دنیا رفته انجام دهد.

ولی فقیه
تقلید در موارد تفاوت نظر ولی فقیه و مرجع تقلید 09:57 - 1395/10/04

- در موارد اختلاف نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید، اگر اختلاف در مسائل مربوط به اداره کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد باشد، باید از نظر ولی امر مسلمین اطاعت شود و اگر در مسائل فردی محض باشد، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید.

سن تکلیف
تقلید ابتدایی از مجتهد میت 09:32 - 1395/10/03

- تقلید ابتدایی از مجتهد میت جایز نیست.

بقا بر تقلید میت
بقا بر تقلید میت اعلم 09:16 - 1395/10/03

- کسی که از مجتهدی تقلید می کرده که از دنیا رفته است و اکنون مجتهد زنده را اعلم از او می داند، باید از مجتهد زنده اعلم تقلید کند.

مرجع تقلید
بقا بر تقلید مرجع فوت شده 09:22 - 1395/10/02

- اگر مرجع تقلید انسان از دنیا برود و از مرجع زنده تقلید نکند، حکم عمل شخص بدون تقلید را دارد.

تقلید
تقلید در مستحبات، مکروهات و احکام ضروری دین 10:25 - 1395/10/01

- در مستحبات و مکروهات نیز باید از مجتهد جامع الشرایط تقلید نمود؛ ولی تقلید در مسائل ضروری و قطعی دین، صحیح نیست.

تقلید
تقلید در موضوعات 10:17 - 1395/09/30

- نظر مجتهد در موضوعات، به عنوان یک شخص عادل قابل پذیرش است ولی اگر مکلف بر خلاف آن اعتقاد داشت، باید مطابق نظر خود عمل کند.

تقلید
اعمال بدون تقلید 09:49 - 1395/09/30

- شرایط قبولی اعمال بدون تقلید: 1. بفهمد به وظیفه واقعی رفتار کرده است؛ 2. با فتوای مجتهدی که اکنون باید از او تقلید کند مطابق باشد؛ 3. با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده، مطابق باشد.

اختلاف
اختلاف نظر در مورد اعلم 01:13 - 1395/09/29

- در صورت اختلاف علما در تشخیص اعلم: 1. احتمال اعلمیت یکی از مجتهدان را می دهد: باید از او تقلید کند؛ 2. آنان را از نظر علمی با هم مساوی می داند: می تواند از هر کدام به اختیار خود، تقلید کند. 

صفحه‌ها

Subscribe to اجتهاد و تقلید
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 292