اجتهاد و تقلید

بلوغ
دیدن خون و شک در بلوغ 10:30 - 1395/12/05
سوال: دختری که شک دارد بالغ شده یا نه، اگر خونی با صفات و شرایط حیض (پریود) ببیند، آیا حکم حیض را دارد و علامت بلوغ است؟ آیات عظام: امام، بهجت، خامنه ای، سبحانی، سیستانی و مکارم: اگر به حیض بودن آن خون اطمینان یابد، حیض است و نه سال او تمام شده است. [1] آیت الله صافی: بنابر احتیاط واجب نمی توان...
مراجع تقلید مورد تایید جامعه مدرسین
رجوع از فتوای مجتهد زنده به مجتهد میت 09:45 - 1395/10/08
سوال: آیا رجوع از فتوای مجتهد زنده به مجتهدی که از دنیا رفته، صحیح است؟ پاسخ: اگر در مسأله ای به فتوای مجتهدی عمل کند و بعد از مردن او در همان مسأله به فتوای مجتهد زنده رفتار نماید، دوباره نمی تواند آن را مطابق فتوای مجتهدی که از دنیا رفته انجام دهد. [1] نکته: شرط بقا بر میت این است که نخست باید...
ولی فقیه
تقلید در موارد تفاوت نظر ولی فقیه و مرجع تقلید 09:57 - 1395/10/04
سوال: در مواردی که نظر ولی فقیه و مرجع تقلید تفاوت دارند، تکلیف چیست؟ پاسخ: در مواردی که نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید متفاوت است، اگر اختلاف در مسائل مربوط به اداره کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد باشد، مثل دفاع از اسلام و مسلمین بر ضد کفار و مستکبران متجاوز، باید نظر ولی امر...
سن تکلیف
تقلید ابتدایی از مجتهد میت 09:32 - 1395/10/03
سوال (1): آیا تقلید ابتدایی از مجتهد فوت شده جایز است؟ پاسخ: فقها حیات (زنده بودن) مرجع را شرط می دانند، یعنی می گویند: تقلید ابتدایی از مجتهد میت جایز نیست. [1] (هر چند تازه از دنیا رفته باشد.) [2] --------------------------------------------------------------------------------- سوال (2):...
بقا بر تقلید میت
بقا بر تقلید میت اعلم 09:16 - 1395/10/03
سوال (1): حکم بقا بر تقلید میت در صورت اعلم بودن مجتهد زنده چیست؟ پاسخ: کسی که از مجتهدی تقلید می کرده که از دنیا رفته است و اکنون مجتهد زنده را اعلم از او می داند، نمی تواند بر تقلید مجتهد میت باقی بماند و باید از مجتهد زنده اعلم تقلید کند. [1...
مرجع تقلید
بقا بر تقلید مرجع فوت شده 09:22 - 1395/10/02
سوال (1): در صورت عدم تقلید از مرجع زنده در صورت فوت مرجع تقلید، حکم اعمال چیست؟ پاسخ: اگر مرجع تقلید انسان از دنیا برود و از مرجع زنده تقلید نکند، حکم عمل شخص بدون تقلید را دارد. [1] --------------------------------------------------------------------- سوال (2): روش باقی ماندن بر تقلید میت چیست...
تقلید
تقلید در مستحبات، مکروهات و احکام ضروری دین 10:25 - 1395/10/01
سوال: آیا در همه اقسام احکام دین، تقلید لازم است؟ پاسخ: در مستحبات و مکروهات نیز باید از مجتهد جامع الشرایط تقلید نمود ولی تقلید در مسائل ضروری و قطعی دین مانند اصل وجوب نماز، روزه، حجاب و ... صحیح نیست. ------- منبع: توضیح المسائل ده مرجع، جلد 1، مسأله 1؛ بهجت، استفتائات، جلد 1، سوال 56؛...
تقلید
تقلید در موضوعات 10:17 - 1395/09/30
سوال: آیا مکلف در موضوعات نیز مکلف به تقلید از مجتهد است؟ پاسخ: مکلف برای این که به وظیفه خود عمل کند، دو مرحله در پیش دارد: اولا باید حکم را بداند و ثانیا موضوع را بشناسد. برای مثال باید بداند که هنگام غسل نباید مانعی بر پوست باشد و این همان حکم مسأله است؛ و از طرفی اینکه مانع کدام است؟ و شناخت...
تقلید
اعمال بدون تقلید 09:49 - 1395/09/30
سوال: حکم اعمالی را که انسان بدون تقلید انجام داده است، چیست؟ پاسخ: اعمالی را که انسان بدون تقلید انجام داده، در یکی از این سه صورت صحیح است: 1. شخص بفهمد که به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است. 2. عمل او با فتوای مجتهدی که اکنون باید از او تقلید کند مطابق باشد. 3. عمل او با...
اختلاف
اختلاف نظر در مورد اعلم 01:13 - 1395/09/29
سوال: در صورت اختلاف علما در تشخیص مجتهد اعلم، تکلیف چیست؟ پاسخ: اگر عده ای از علما به اعلم بودن مجتهدی شهادت دهند و در مقابل آنها، گروهی شخص دیگری را اعلم بدانند، به طوری که تشخیص اعلم ممکن نباشد، دو حالت برای مکلف ایجاد می شود: 1. احتمال اعلمیت یکی از مجتهدان را می دهد: آیات عظام: امام، خامنه...

صفحه‌ها

Subscribe to اجتهاد و تقلید
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 243