مباحث عبادی بندگان

نماز خواندن
دوست دارم نماز را به فارسی بخوانم 02:19 - 1396/06/27

-نماز را عربی خواندن، برای حفظ وحدت و حفظ خود نماز از تغییر لازم است.

زنا در اسلام
حکم سنگسار کاملا عاقلانه است 01:35 - 1396/06/04

- حکم سنگسار درست است که خشونت است، اما چون برای حفظ نظام خانواده و جامعه لازم است، لذا عقل آن‌را تایید می‌کند.

برده داری
حکم ازدواج با زنان اسیر شده 06:37 - 1396/05/25

ازدواج با زن شوهردار ـ حتى از ملل و مذاهب ديگرـ  حرام است؛ مگر زن کافری که در جنگ با مسلمانان اسیر شده، که همین اسارت به معنای باطل شدن عقد قبلی اوست؛ لذا پس از اتمام عده، ازدواج با او حلال است و می تواند تشکیل خانواده بدهد.

تبعیض بین زن و مرد
حقوق زن و مرد در قرآن 05:05 - 1396/05/05

در واقع بین زن و مرد تبعیضی وجود ندارد چون زن و مرد دارای نکات مشترک و متفاوت تکوينی هستند.

قصاص و قتل
قصاص، دریچه‌ای به سوی زندگی 04:02 - 1396/04/27

-قصاص یک حکم الهی برای حفظ حیات بشریت و تامین امنیت جامعه می باشد که ضرورت آن بر هیچ کس پوشیده نمی باشد.

حد سرقت
فلسفه‌ی عدم اجرای حد سرقت در جمهوری اسلامی 02:28 - 1396/04/27

-خداوند در قرآن کریم به قطع دست سارق تصریح کرده است، اما اجرای این حکم دارای شرایطی می‌باشد که تشخیص و احراز همه‌ی آن شرایط بسیار سخت است.

فروع دین
فروع دین کاملا تقلیدی هستند 08:40 - 1396/04/15

-از اصول دین می‌توان سوال کرد، اما سوال از علت و چرایی احکام درست نیست، چون عقل بشر نسبت به آنها جاهل است.

حج و مسئله امنیت
حج و مسئله امنیت 10:41 - 1396/03/24

حج واجب در مکتب تشیع برتر از روزه و جهاد، بلکه هر عبادتی، جز نماز شمرده شده و از ارکان دین اسلام است، اما چنانچه در مسیر راه و یا در انجام مناسک، امنیت (جان، مال و آبرو) تامین نشود حکم وجوب حج برداشته می‌شود.

خطرات تعدد شوهر
خطرات تعدد شوهر 10:09 - 1396/03/21

اجتناب از تعدد شوهر، مطمئن‌ترین روند برای احراز هویت فرزندان و به طبع، تأمین حقوق مادر و فرزند است. طبیعت و خاصیت زن توان تحمل چند شوهری را ندارد، زیرا رسم چند شوهری محبت برانداز و کینه زا است و روحیه مردان در مسائل جنسی تهاجمی است.

نماز خواندن
نماز، عامل رفع طغیان و فساد 10:32 - 1396/03/18

درمان حالت استغنی(بی‌نیازی) انسان که طغیان‌هایی مانند؛ انواع غارت، استعمار و فساد را در بر دارد، در گرو اقرار به فقر ذاتی انسان با ابراز ارادت علنی به غنی مطلق یعنی خداست.

صفحه‌ها

Subscribe to مباحث عبادی بندگان
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 275