مشاوره

در زمینه ازدواج منابع معتبر به ما معرفي كنيد. 08:43 - 1394/08/20

چکیده: 1. انتشارات انجمن اولياء و مربيان، كه اكثر كتابهاي آنها در اين زمينه است، تلفن فروشگاههاي مركزي تهران، 88958190 نمابر 66468770.2. انتشارات پژوهشكده حوزه و دانشگاه (گروه علوم تربيتي و روانشناسي) تلفن تهران: 6 ـ 66460935 تلـفـن قــم: 5ـ2936043 ص. پ: 3151 ـ 371853. كتابهاي مركز مطالعات تربيت اسلامي ... .

كتاب شناسي ازدواج؟ 08:40 - 1394/08/20

چکیده:1. ازدواج بدون طلاق (دستورات عملي ساده براي انتخاب همسر)، رنجبر، محمد رضا، تهران، آواي نور، 79، مركز مشاوره مؤسسه.2. مراحل ازدواج در اسلام، رشيد پور، مجيد، انجمن اوليا و مربيان، تهران، 76، مركز مشاوره مؤسسه.3. جوانان و انتخاب همسر، مظاهري، علي اكبر، پارسيان، قم، 78، مركز مشاوره مؤسسه... .

در زمينة آگاهي از ازدواج و مسائل بعد از آن لطفاً كتابهاي را معرفي نماييد؟ 08:38 - 1394/08/20

چکیده: 1. قائمي، علي، دوران نامزدي، نشر اميري، تهران.2. ايماني، محسن، بررسي ابعاد تربيتي و روان‌شناسي دوران عقد، نشر انجمن اولياء و مربيان، تهران.3. زيلاهي، لايوش، نامزدي، ترجمه عبدالله توكّل، نشر فكر روز، تهران.4. مظاهري، علي اكبر، جوانان و دوران نامزدي، نشر پارسايان، قم.

تصميم به ازدواج موقت دارم چکار کنم؟ 08:32 - 1394/08/20

چکیده: اگر فرد مورد نظر شما دختر جواني است كه تاكنون ازدواج نكرده است، شما شرعاً‌در صورتي مي‌توانيد با وي ازدواج موقت نماييد كه پدر و در صورت نبودن جد پدري وي اجازه دهد و خانواده‌اش را در جريان بگذاريد. آيا واقعاً چنين موردي را شما سراغ داريد.

پسر مي‌تواند بدون اجازه والدين دختر، او را به صيغه کند؟ 08:30 - 1394/08/20

چکیده: در سنّت اسلامي براي ازدواج دختر باكره رضايت پدر شرط مي باشد و دختران باكره براي صحت عقد بايد رضايت پدر يا جد پدري را جلب كنند و صرف اطلاع آنها كافي نيست. اين شرايط نيز همگي داراي حكمتهايي هستند كه به مصلحت خود افراد برمي گردند.

براي مبارزه با فرهنگ فساد و فحشاء چرا ازدواج موقت پیشنهاد می شود؟ 08:26 - 1394/08/20

چکیده: فقهاي عظيم الشأن در رساله‌هاي عمليه بيان كرده‌اند . و اگر ثابت شود دو نفر ازدواج موقت كرده‌اند يقيناً هيچ محكمه‌اي در كشور اسلامي آنها را مجازات نمي‍‌كند. پس آنچه حكم اسلام است صحيح و ضروري است و توسط فقهاء عظام هم بيان شده است، لكن به اين شكلي كه شما پيشنهاد داده‌ايد ، اشكالاتي دارد كه به عرض مي‌رسد.

آيا ازدواج موقّت ميتواند مشكلات اجتماعي را برطرف كند؟ 08:21 - 1394/08/20

چکیده: با ازدواج موقت ميتوان بخشي از مشكلات اجتماعي را حل نمود، امّا در عين حال ازدواج موقت تنها راه حلّ و حتّي بهترين راه حلّ هم نيست. اساساً فلسفة تشريع ازدواج موقت براي جلوگيري از فحشاء و فساد در جامعه اسلامي است.

چرا حوزه در امر عادي سازي و رواج ازدواج موقت كاري نمي كندو...؟ 08:19 - 1394/08/20

چکیده: در مقولة فرهنگ سازي براي هر مسأله اي بايستي شرايط و ابعاد فرهنگي اجتماعي و سياسي زمان و مكان خاص را در نظر بگيريم و با توجه به آن ويژگي ها قدم برداريم، تا به نتيجة مطلوب برسيم. همانگونه كه تجربه نشان مي دهد جامعة فعلي به علت نداشتن اطلاعات كافي و تبيين نشدن همه جانبة اين مسأله پذيرش آن را ندارد و حوزه اگر بخواهد به تنهايي ... .

ازدواج موقت براي مردان متاهل توصيه شده است يا خير؟ 01:25 - 1394/08/19

چکیده: مرداني هستند كه از اين قانون اسلامي سوء استفاده كرده و حق همسر دائمي را رعايت نمي كنند. هرچند روشن است كه تضييع حقوق همسر اول، به جهتِ نفس اين نكاح منقطع نيست، بلكه عملكرد منفيِ مرد باعثِ نارضايتي همسر اول مي شود.

ایا ازدواج موقت براي مردان در صورتي ثواب دارد كه زن ثابت نداشته باشد؟ 01:23 - 1394/08/19

چکیده:ازدواج موقت امر مستحبي است كه فقط براي عدّه اي از افراد جامعه با شرائط خاص ياد شده روا مي باشد و قطعاً براي كساني كه متأهل هستند و از كانون گرم خانواده برخوردار مي باشند و براي هوسراني ، لذّت و كاميابي بيشتر اقدام مي كنند، به جهت آثار و تبعات زيانبار اخلاقي، اجتماعي و فرهنگي آن به مصلحت نيست.

صفحه‌ها

Subscribe to مشاوره
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 236