اخلاق

سنت يا سيره را بطور تخصصي تعريف كنيد؟ 11:04 - 1394/02/22

چکیده: براي دست يافتن به علوم و معارف اسلامي و حكمي از احكام شرعي، ادلة اربعه. يعني، كتاب، سنّت، عقل و اجماع مورد نياز است. «سنّت» پس از قرآن، دومين منبع شناخت دين است، كه تبيين و تفسير كليات قرآن را بر عهده دارد. اگر آموزه هاي قرآن را به سه بخشِ اساسيِ عقايد، اخلاق و احكام تقسيم كنيم، «سنّت» ديدگاه هاي اسلامي را در اين سه بخش به تفصيل تبيين مي كند.

ه محيي الدين ابن عربي، مميت الدين يا ماحي الدين گفته اند؟ 10:57 - 1394/02/22

چکیده: برخي از كساني كه مخالف آراء و نظريات شيخ محي الدين بوده اند، به وي القاب ناپسندِ مميت الدين و ماحي الدين روا داشته اند. اولين كسي كه او را مميت الدين خواند، شيخ احمد احسائي بود. مرحوم سيد محمد حسين حسيني تهراني مي نويسد: «شيخ احمد احسائي مردي بود زاهد و عابد و خوش حافظه ولي بدون استاد خواست تا مطالب حكما را دريابد و شروع كرد به مطالعه كتب حكمت و حقيقت مطلب آنها را نفهميد و دچار سرگشتگي و تحير شد...

نظر بزرگان در مورد جناب مولوي چيست؟ 10:48 - 1394/02/22

چکیده: تجليل و انتقاد از يك فرد، هرگز با هم تناقض و منافات ندارد. چرا كه نفي و اثبات، بر مسئلة واحد بار نمي‌شود. به عبارت ديگر تجليل جهت افكار و اشعار و انديشه‌هاي متعالي است و نقد در غير آن، بنابراين هرگز هنگام نقل ابيات مورد نقد مثنوي، از مولوي، با عبارات ستايشگري، چون عارف رومي و ملاّي رومي و ... ياد نمي‌كنند.

ديدگاه امام خميني(ره) در مورد عرفان اسلامي چيست؟ 10:32 - 1394/02/22

چکیده: حضرت امام نه تنها خود عارف بود، بلكه معتقد بود كه عرفان اسلامي بايد وارد زندگي علمي و حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها شود، لذا در تفسير سوره حمد با اصرار گفته است: «نبايد از اين بركات مردم را دور كرد، بايد مردم را به اين سفره پهن الهي، كه قرآن و سنت و ادعيه باشد دعوت كرد.

حافظ و مولوي و سعدي مورد تأييد علماي اسلام هستند؟ 10:04 - 1394/02/22

چکیده: نظر علماي شيعه نسبت به اين شاعران، در مجموع مثبت مي‌‌باشد. چنان كه استاد شهيد مطهري، حافظ را عارفي بزرگ مي‌دانند و كتابي با نام عرفان حافظ نيز از ايشان منتشر شده است. به علاوه كه ايشان در حاشيه ديوان حافظ شخصي خود، نكات عرفاني و تفسيري فراواني را كه حافظ به آن‌ها اشاره كرده است را متذكر شده‌اند...

آيا از نظر ائمه معصومين، عارف بالاتر است يا عاقل؟! 01:51 - 1394/02/21

چکیده: شهود حقائق، بر كسب معارف از راه عقل، برتر است و از اينرو عارف بر عاقل برتري دارد. ولي كمال آدمي در عاقل و عارف بودن است و در مراتب پائينتر از انسان كامل، نميتوان يكي را بر ديگري ترجيح داد. زيرا هر يك از عقل و شهود ويژگياي دارد كه ديگري ندارد پس به هر دو بايد به اندازه كافي پرداخته گردد.

رابطه عاشق و معشوق، هميشه دو طرفه است؟ 01:47 - 1394/02/21

چکیده: عشق انسان به خداوند، همواره محبت ها طرفيني است. يعني اگر كسي به مقام و منزلتي از كمال برسد كه محبّ خدا و عاشق او بشود، به طور يقين، خداوند نيز او را دوست مي دارد و محبّ اوست. در اين باره در آموزه هاي ديني، سخن فراوان است. از جمله قرآن كريم فرمود: قل إن كنتم تحبون الله فأتبعوني يحببكم الله(1) اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد تا خدا نيز شما را دوست بدارد.

زيبايي است كه عشق را بوجود مي‌آورد؟ 01:42 - 1394/02/21

چکیده:  در عشق حقيقي و مجازي، عشق زاييدة زيبايي است و زيبايي و شناخت آن، عشق را پديد مي‌آورد. اما در عشق‌هاي حيواني، هر دو صورت مسئله قابل فرض است، زيرا گاهي در پي ديدن صورتي زيبا، در كسي عشق بدو پديد آيد و گاهي هم ممكن است كه عشق به كسي سبب شود كه عاشق همواره معشوق را زيبا ببيند.

آيا عشق باعقل منافاتي دارد؟ 01:39 - 1394/02/21

چکیده: اكثر مردم مرادشان از عقل، عقل جزئي‌نگر و منفعت‌گرا و مصلحت‌انديش است و به كسي عاقل مي‌گويند كه در كسب منفعت‌ها، (ولو منفعت زودگذر باشد)، خوب تشخيص مي‌دهد و سريع عمل مي‌كند و سود فراوان به دست مي‌آورد و از كاري كه براي او ضرر داشته باشد، (ولو در واقع و يا در آخرت به خير او باشد) همواره فرار مي‌كند.

صفحه‌ها

Subscribe to اخلاق
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 235