احکام

کسی که پولدار است وهر سال می تواند به حج برود آیا هر سال باید به حج رود؟ 03:07 - 1396/05/02

در تمام عمر، حج فقط یک بار واجب است ، بنابر این گرچه انسان ، ثروتمند باشد تنها یک دفعه حج برایش واجب است ( امام خمینی، مناسک حج، ص16) البته تکرار حج مستحب است وثواب زیاد دارد.

چرا در روايات ستارگاني چون زحيل و زهره مسخ شده اند؟ 11:05 - 1394/03/19

چکیده: آن چه در روايات اشاره شده زهره و سهيل به نام حيوان دريايي يا انساني كه به خاطر تمرد مسخ شده و به صورت انسان حيوان در آمده اند و اين تشابه اسمي نبايد ما را به اشتباه بيندازد. بلي زهره و سهيل هم دو ستاره از ستارگان آسماني هستند ولي مسخ نشده اند و روايات هم در مورد مسخ اين دو ستاره سخني به ميان نياورده اند.سهيل و زهره مورد نظر روايت همان مرد و زن هرزه و متمردي بودند كه به عذاب الهي از نوع مسخ شدن و چهره هاي انساني ـ حيواني به خود گرفتن مبتلا شدند.

اگر صاحب كنيز هوس كرد مي تواند به غلام دستور كناره گيري دهد؟ 04:24 - 1394/03/06

چکیده: در ازدواج موقت رضايت هر دو طرف ازدواج شرط است لكن در مسئله ملك يمين ، مولا بر كنيز و برده ولايت دارد و ولايت او نيز به خاطر ماهيت بردگي و كنيزي است. كنيز و برده، دو كافر حربي هستند كه به خاطر حكمت هاي متعددي ، در شرايط خاص تحت سلطه و ولايت مومنين قرار مي گيرند...

آیا آزاد كردن بردگان بد است؟ 10:51 - 1394/03/05

چکیده: اسلام سفارش زيادي در مورد بردگان كرده، اما آنچه مهم است آزادي بي قيد و شرط آنها است، چرا انساني مملوك انسان ديگري باشد و آزادي را كه بزرگ ترين عطيه الهي است از دست دهد؟! اسلام برنامه دقيق و زمان بندي شده براي آزادي بردگان دارد كه به طور اجتناب ناپذير همه آنها تدريجا آزاد ...

آيا شكنجه و ضرب و شتم متهم موجه مي باشد؟ 10:17 - 1394/03/05

چکیده: شكنجه و ضرب و شتم افراد جايز نمي باشد از اين رو مطابق قانون اساسي،« هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود»...

نظر اسلام در مورد معاملات زمین چگونه است؟ 12:21 - 1394/03/04

چکیده: از نظر شرعي و قانوني اگر در متن قرار داد ذكر گرديده باشد كه هرگاه خريدار باقيمانده قيمت را پرداخت كند مالك زمين و فروشنده مالك پول مي گردد و براي اين مطلب تاريخ مشخصي تعيين گرديده باشد، با سر رسيد زمان معين و عدم پرداخت پول ازجانب خريدار يا عدم توافق و استمهال براي زمان ديگر...

آيا تقسيم اموال توسط پدر قبل از فوت معتبر است؟ 12:10 - 1394/03/04

چکیده: اگر كسي در حال حيات خود اموال خود را بين افرادي تقسيم كند حال اين افراد از اقوام و ورثه او باشد يا افراد بيگانه باشد، اين ديگر تقسيم ارثيه نيست بلكه اسم شرعي و قانوني آن هبه يا بخشش است و چون اموال هر كس در حال حيات خودش مايملك اوست و اختيارش دست صاحب آن است هيچ ...

فرق صيغه عقد و محرميت چيست؟ 11:11 - 1394/03/04

چکیده:عقد دائم: عقدي است كه مدت زناشويي در عقد معين نشود و زني را كه به اين صورت عقد مي‌ كنند دائمه مي‌ گويند. عقد غيردائم: عقدي است كه مدت زناشويي در آن معين شود، مثلاً زني را به مدت يكسال يا يك ماه يا كمتر و يا بيشتر عقد نمايند و زني را كه به اين صورت عقد كنند متعه و صيغه گويند...

وصيت‌نامه بايد چگونه باشد تا مورد قبول دادگاه قرار گيرد؟ 11:05 - 1394/03/04

چکیده: چنانچه وصيت‌نامه‌اي از طرف ذي‌نفع در دادگاه ابراز شود كه يكي از شرائط لازمه سند رسمي، خودنوشت يا سري را نداشته باشد و يا وصيت غيرعادي پس از مدت مقرر تجديد نشود، داراي اعتبار قانوني نمي‌ باشد، مگر اينكه اشخاصي كه از وجود وصيت متضرر مي شوند به صحت‌ آن اقرار نمايند كه در...

آيا پدر شرعا مي تواند فررند خود را محروم از ارث پدري كند؟ 10:49 - 1394/03/04

چکیده: در صورتي كه پدر صراحتاً فرزند خود را از ارث محروم كند، وصيت مزبور باطل است. اما اگر پدر تمامي اموال خود را به ديگر ورثه تمليك كند و اسمي از فرزند خود نبرد، در اين صورت وصيّت مزبور غير نافذ است. يعني اگر فرزند اجازه داد وصيت صحيح خواهد بود و اگر اجازه ندهد تا ثلث مال وصيت مؤثر است...

صفحه‌ها

Subscribe to احکام
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 99