اعتقادات

برای نجات از جهنم چه باید بکنم؟ 09:50 - 1395/06/11

نخستین چیزی که سرمایه اصلی نجات و خمیرمایه سعادت و کلید درهای بهشت شمرده شده ، ایمان و عمل صالح است . قرآن در آیه 82 سوره بقره می فرماید : « کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انحام دادند یاران بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند . به این ترتیب قرآن پرده های اوهام گروهی از اهل کتاب و مقلدین آنها را در میان اثوام و ملل دیگر ، که تصور می کردند مسأله نجات و وردود در بهشت بر اساس یک سلسله روابط ، یا ضوابطی غیر از ایمان و عمل صالح است ، پاره می کند ، و انسانها را برای ساختن خویش در دو بعد « عقیده » و « عمل » بسیج می نماید .

در اسلام براي پروراندن تفكر و خلاقيت چه توصيه هايي شده است؟ 11:45 - 1394/05/18

چکیده:خداوند انسان را مانند خود خلق كننده آفريد و همه افراد از قوه خلاقيت برخوردارند. اما برخي افراد به دليل استفاده از روش‌هاي خاص خلاقيت بيشتري دارند. روش‌هاي كه براي ايجاد خلاقيت مطرح شده‌اند، زياد است، اما در اين نوشتار بر حسب اقتضاي مقام به چند مورد اشاره مي‌شود: زياد مطالعه كنيد! از افكار ديگران بهره بجوييد!به ذهن خود آزادي عمل دهيد!

آيا حقوق بشر معاصر حقوق خداوند را تأمين مي‌كند؟ 04:41 - 1394/03/06

چکیده: حقوق بشر معاصر به رغم جهات مثبت آن، از كاستي‌ هاي بنيادين رنج مي‌ برد. از جمله آنها ناديده انگاشتن حقوق خداوند و غفلت از رابطه انسان با آفريدگار هستي است. تدوين كنندگان حقوق بشر با انكار اصيل‌ترين واقعيّت هستي، يعني خداوند متعال و در نتيجه عدم توجّه به نقش اراده الهي در...

چرا در اسلام برده‌داري ممنوع نشده است؟ 03:59 - 1394/03/06

چکیده: اسلام نه تنها از برده داري حمايت نكرده كه با تدابيري منطقي و حكيمانه راه را براي آزادي بردگان هموار نموده و شواهد تاريخي و سيره امامان معصوم (ع) همگي گواهي روشن بر اين واقعيت است از اين رو اين ادعا كه در اسلام برده داري به رسميت شناخته شده است، ادعاي بدون دليل است...

چرا مبناي حقوق بشر غربي با اسلام سازگار نيست؟ 03:48 - 1394/03/06

چکیده: مبناي حقوق بشر غربي با تفسير ويژه آن با ديدگاه اسلام سازگاري ندارد، چون برعكس رويكرد اومانيسم، از ديدگاه اسلام، انسان بر حسب فطرت الهي خدامحور است نه خود محور، و بشر در عرصه شناخت خودكفا نيست. بلكه محتاج هدايت الهي است...

آيا قوانين حقوق بشر مقدم است يا دين و قانون اساسي؟ 11:21 - 1394/03/05

چکیده: دين اسلام، دين فطرت و خلقت است، لذا كاملا به نيازهاي مادي و معنوي انسان توجّه نموده است، لذا حقوق بشر كه در جامعه بين المللي، اهميت خاصي دارد در دين اسلام از حدود 1400 سال پيش به آن توجّه ويژه گرديده است و قواعد و مقررات مربوط به حقوق بشر، در ميان ساير مقررات اسلامي...

رابطه دين و حقوق بشر چگونه است؟ 11:05 - 1394/03/05

چکیده: انسان شناسي بر دين شناسي مقدم است، فهم ما از دين بايد منطبق بر مباني انسان شناسي پيشين ما باشد، رسالت دين در باب حقوق انسان صرفاً بيان ارزش هاي كلي است. از آنجا كه شناخت انسان در توان آدمي است و از طريق اين شناخت مي توان نيازهاي بشر به دين و ...

آيا مالكيتي كه انسان ها دارند با مالكيت خداوند در تضاد نيست؟ 10:20 - 1394/03/05

چکیده: مالكيت بر دو قسم است : مالكيت حقيقي و مالكيت اعتباري. مالكيت حقيقي امري تكويني و واقعي است. مالكيت اعتباري امري قراردادي و اعتباري است مانند مالكيت انسان نسبت به خانه، زمين و ماشين و... كه محض اعتبار و قرار داد است. چنين مالكيتي، واقعيتي جز قرارداد و اعتبار ندارد و...

آیا تعاليم اسلام از لحاظ حقوق بشر تند و خشن مي باشد؟ 09:45 - 1394/03/05

چکیده: اينكه بعضي از احكام جزائي اسلام تند و خشن است. غير از آن است كه احكام يا تعاليم اسلام ضد حقوق بشر است و اين دو متفاوت است. نظام كيفري اسلام در راستاي تحقق اهداف ارزشمند فردي و اجتماعي است و از تشريع و اِعمال هر مجازاتي اهداف خاصي را پي گيري مي كند. به...

در صحيح بخاري يا مسلم رواياتي از امام صادق نقل شده است؟ 11:07 - 1394/02/28

چکیده: در كتب شيعه به امام صادق ـ عليه السلام ـ ابا عبد الله گفته مي شود كه در كتاب هاي شيعي هنگام نقل حديث از اين امام بزرگوار با نام امام صادق يا ابا عبدالله استفاده مي شود، اما بر خلاف كتب مذهب عامه (سني) بيشتر از نام جعفر عن ابيه استفاده مي شود يعني در كتاب هاي سني هنگام ياد نام اين امام از كنيه وي استفاده مي شود. در كتاب صحيح مسلم رواياتي با اين سند به چشم مي خورد.

صفحه‌ها

Subscribe to اعتقادات
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 204