قرآن

پيام ‏هاي سوره كهف چیست؟ 02:49 - 1396/06/29

پيام ‏هاي سوره كهف:1- پيدا كردن رهبر دانشمند و استفاده از پرتو علم او.2- جوهره علم الهى از عبوديت 3- همواره علم را براى عمل بايد آموخت.4- در كارها نبايد عجله كرد.5- چهره ظاهر و چهره باطن اشياء و حوادث با هم تفاوت دارد.

آفرينش و قدرت نمايى چگونه است؟ 02:47 - 1396/06/29

آفرينش و قدرت نمايى خدا دو صورت دارد:1. آفرينش تدريجى؛ مانند مراحل شكل گيرى زمين و آسمان و مراحل رشد جنين و آفرينش انسان.2. آفرينش دفعى و يك باره؛ مانند انجام معجزات و القاى روح و زنده گردانيدن موجودات.

ادب استاد و شاگردی در میان حضرت موسی و آن عالم الهی چگونه بود؟ 02:36 - 1396/06/29

موسى خود را به عنوان تابع خضر معرفى مى‏ كند؛ موسى بيان تابعيت را به صورت تقاضاى اجازه از او ذكر مى‏ كند؛ او اقرار به نيازش به تعلم مى‏ كند و استادش را به داشتن علم؛ در مقام تواضع، علم استاد را بسيار معرفى مى‏كند و خود را طالب فراگرفتن گوشه‏اى از علم او

خداوند در روز قیامت با چه کسانی صحبت نمی کند؟ 02:20 - 1396/06/29

خداوند با سه كس سخن نمى‏ گويد منّت گذار كه به كسى چيزى نمى ‏دهد مگر اينكه منّت مى‏ گذارد و كسى كه‏ دامن خود را رها سازد (دامنش بلند باشد و در زمين كشيده شود كه نشانه تكبر است) و كسى كه كالاى خود را با سوگند دروغ مى‏ فروشد.

راه‏ هاى مقابله با عوامل حواس‏ پرتى چیست؟ 02:18 - 1396/06/29

برای رفع حواس‏ پرتى تمام فعاليت‏ هاى درسى و غيردرسى برنامه‏ ريزى كنيد، اصول و قوانين لازم براى يك مطالعه سودمند را بشناسيد و در صورتى كه موضوع يا موضوعات خاص و محدودى، باعث حواس‏ پرتى شما مى ‏شود، به دنبال راه حل مناسب آن باشيد. و...

آیا نامی از ایرانیان درقرآن ذکر شده است؟ 02:11 - 1396/06/29

در سوره روم سخن از پيروزي ايرانيان بر روميان به ميان آمده در باره ايه 133سوره نساء پيامبر(ص)دستانشان را بر شانه سلمان زدند وفرمودند (ان قومي که خداوند مياورد )قوم اين مرد اند.

آیا مسخ بر خلاف قانون تكامل و موجب بازگشت و عقب‏ گرد است؟ 02:07 - 1396/06/29

مسخ بر خلاف قانون تكامل نيست، زيرا قانون تكامل مربوط به كسانى است كه در مسير تكامل ند، نه آنها كه از مسير انحراف يافته و از محيط شرائط اين قانون به كنار رفته‏ اند.

از نظر اسلام تحصیل کدام علم واجب است؟ 02:04 - 1396/06/29

از نظر اسلام تحصيل بعضي علوم واجب عيني است و بر هركسي واجب است مثل علم عقايد و اخلاق و احكام اسلامي و تحصيل بعضي علوم واجب كفايي است علوم مختلف دانشگاهي مثل گياه پزشكي، زيست شناسي نيز براي عده اي كه از عهده آن بر مي آيند يك وظيفه شرعي است.

ارزش گذاري علم دراسلام بر چه مبنای است؟ 02:01 - 1396/06/29

از نظر اسلام شرافت و ارزش علم به دو چيز است:اول موضوع آن است كه در اين صورت علم خداشناسي و علم خودسازي و هر چه مربوط به رشد و كمال معنوي انسان مي شود اشرف علوم است.دوم هدف و نيت انسان از علم است كه درارزش علم دخيل است.

پيامبر(ص) درخلق قرآن تنها نقش قابلى داشته يا نقش فاعلى هم داشته است؟ 01:51 - 1396/06/29

عقيده مسلمانان از صدر اسلام تاكنون بر اين بوده است كه لفظ و محتوا هر دو وحيانى و از سوى خداوند است و پيامبر(ص) تنها نقش قابلى داشته است چنانكه قرآن مى فرمايد:«به يقين اين قرآن از سوى حكيم و دانايى، بر تو القا مى شود».

صفحه‌ها

Subscribe to قرآن
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 287