فرق، ادیان و مذاهب

عیسی مسیح و خدا
آیا در کتاب مقدس، عیسی مسیح خداست؟ 10:16 - 1395/07/25

با ارجاع به خود کتاب مقدس و  نشان دادن این که عیسی بنده‌ی خدا و نه خداست، ساختمان مسیحیت تبشیری فرو می‌ریزد.

Subscribe to فرق، ادیان و مذاهب
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 359