معارف قرآن

تقوا
معاندان و معنای وارونه از پرهیزکاری 08:07 - 1397/01/30 بازدید: 43

بکار بستن فرامین قرآن، به معنی بسته بودن چشم و گوش انسان نیست. نکته ای که شبهه افکنان معاند در پی القاء آن هستند.

آیا عذرخواهی گناهکاران در قیامت فایده ای دارد؟
آیا عذرخواهی گناهکاران در قیامت فایده ای دارد؟ 18:09 - 1397/01/29 بازدید: 85

- عده ای معتقدند در قرآن کریم پیرامون معذرت خواهی گناهکاران در قیامت تضاد وجود دارد. اما واقعیت آن است که بر اساس آیات قرآن  دنیا تنها جایی است که خداوند به ما اختیار داده تا در آن عمل کنیم و در صورت اشتباه عذرخواهی کنیم. اما قیامت مجالی برای عذرخواهی و توبه وجود ندارد.

آموزه های عقلانی قرآن
قرآن و ترس عقلایی 17:57 - 1397/01/29 بازدید: 33

آموزه های قرآن و اسلام، زاییده عقلانیت و فطرت است، نه زاییده ترس، که شبهه افکنان کج فهم در پی القاء آن هستند.

کشاورزی در قرآن
کار و تولید و کشاورزی در قرآن 11:49 - 1397/01/28 بازدید: 40

قرآن کریم در آیات  به مساله کار و تولید و کشاورزی اشاره کرده است.

مسجدالحرام
نازل شدن آیه 27 فتح در رویا یا بیداری؟ 08:57 - 1397/01/25 بازدید: 58

-آیه 27 فتح در خواب بر پیامبر نازل نشده است.

داانشمندان غیر مسلمان
قرآن و حبط اعمال کافران 08:53 - 1397/01/25 بازدید: 63

تباه شدن اعمال نیک  کافران در قیامت به خاطر نیتهای نامشروع آنان است.

رهبر
مدیر و وزیر شایسته در قرآن 08:02 - 1397/01/25 بازدید: 42

قرآن برای انتخاب مدیر دو مؤلفه را درنظر گرفته است: تخصص و امانت دار بودن

خوش زبانی
دو کاربرد زیبا از زبان خوش 07:22 - 1397/01/25 بازدید: 61

استفاده از زبان خوش در خانه و اجتماع، اثرات مثبت و سازنده ای را به ارمغان می‌آورد.

گمراهی
نقش انسان در گمراهی خود 22:02 - 1397/01/19 بازدید: 96

 نقش انسان در گمراهی خود، مطلبی واضح و مسجل است و اگر خداوند گمراه کردن انسان را به خود نسبت می‌دهد، به معنی اجبار او به گمراهی نیست.

تدبر در قرآن
تدبر در قرآن، فراتر از تعصب ایمانی 19:59 - 1397/01/19 بازدید: 69

شبهه افکنان در پی آن هستند که خواندن قرآن و تفسیر قرآن توسط مفسران را از روی تعصب  قلمداد ‌کنند، این مطلب با آیات قرآن که دعوت به  تدبر در آیات خدا می‌کند، در تضاد است. 

صفحه‌ها

Subscribe to معارف قرآن
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 328